Používanie klávesnice na obrazovke na písanie textu

Existuje niekoľko druhov klávesníc. Najbežnejšia je fyzická externá klávesnica, ktorá sa zapája do počítača. Počítač s dotykovou obrazovkou taktiež obsahuje dotykovú klávesnicu. Keď používate počítač s dotykovou obrazovkou s Windowsom, ťuknite na textové pole alebo do inej oblasti, kam sa dá zadávať text. Zobrazí sa dotyková klávesnica. Ďalšie informácie o dotykovej klávesnici nájdete v téme Ako používať dotykovú klávesnicu.

Windows taktiež obsahuje klávesnicu na obrazovke (OSK), nástroj na zjednodušenie prístupu. Klávesnicu OSK môžete používať namiesto fyzickej klávesnice na pohyb v počítači a zadávanie textu. Na používanie klávesnice na obrazovke nepotrebujete dotykovú obrazovku. Klávesnica OSK zobrazí vizuálnu klávesnicu so všetkými štandardnými klávesmi. Klávesy môžete vyberať pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia alebo sa môžete presúvať po klávesoch na obrazovke pomocou jedného fyzického klávesu alebo skupiny klávesov.

Otvorenie klávesnice na obrazovke

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Klávesnica na obrazovke a potom ťuknite alebo kliknite na položku Klávesnica na obrazovke.

  Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, pomocou ktorej sa môžete pohybovať v počítači a zadávať text. Klávesnica zostane na obrazovke, až kým ju nezatvoríte.

Poznámka

 • Klávesnicu OSK môžete otvoriť aj z prihlasovacej obrazovky. Kliknite na tlačidlo Zjednodušenie prístupuTlačidlo Zjednodušenie prístupu v ľavom dolnom rohu a ťuknite alebo kliknite na položku Klávesnica na obrazovke.

Zmena spôsobu zadávania informácií do klávesnice na obrazovke

 • Keď je klávesnica OSK otvorená, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Možnosti na klávesnicu OSK a potom vyberte požadované možnosti:

  • Použiť zvuk kliknutia. Túto možnosť použite, ak chcete, aby po stlačení tlačidla zaznel zvuk.

  • Zobraziť klávesy na uľahčenie pohybu na obrazovke. Túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby sa tlačidlá pri zadávaní textu rozsvietili.

  • Zapnúť číselnú klávesnicu. Táto možnosť slúži na rozšírenie klávesnice OSK o číselnú klávesnicu.

  • Kliknúť na klávesy. Tento režim použite, ak na zadávanie textu uprednostňujete klikanie alebo ťukanie na klávesy na obrazovke.

  • Podržať ukazovateľ nad klávesmi. Tento režim použite, ak na klávesy ukazujete pomocou myši alebo pákového ovládača. Znaky, na ktoré ukážete, sa zadajú automaticky, keď na nich podržíte kurzor špecifikovaný časový interval.

  • Skenovať klávesy. Tento režim použite, ak chcete, aby klávesnica OSK nepretržite skenovala klávesnicu. Režim skenovania zvýrazňuje oblasti klávesov, ktorých znaky možno napísať stlačením klávesovej skratky, pomocou prepínacieho vstupného zariadenia alebo pomocou zariadenia, ktoré simuluje klikanie myšou.

  • Použiť dokončovanie textu. Túto možnosť použite, ak chcete, aby vám klávesnica OSK počas zadávania textu navrhovala slová, aby ste nemuseli vypisovať všetky znaky každého slova.

  Poznámky

  • Funkcia dokončovania textu je dostupná v angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine a taliančine. Ak chcete používať jeden z týchto jazykov, no daný jazyk nemáte nainštalovaný, nainštalujte si príslušné jazykové súbory.

  • Ak používate režim ukázania alebo režim skenovania a klávesnicu na obrazovke omylom minimalizujete, môžete ju znova zobraziť tak, že podržíte ukazovateľ myši na príslušnom odkaze na paneli úloh (v režime ukazovania) alebo stlačíte skenovací kláves (v režime skenovania).

  • Ak klávesnicu OSK minimalizujete a prepnete na domovskú obrazovku alebo aplikáciu zobrazenú na celú obrazovku, nebudete môcť zobraziť klávesnicu OSK. Najskôr otvorte klávesnicu OSK a až následne prejdite na domovskú obrazovku alebo do aplikácie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?