Používanie klávesnice na obrazovke na písanie textu

Existuje niekoľko druhov klávesníc. Najbežnejšia je fyzická externá klávesnica, ktorá sa zapája do počítača.

Windows obsahuje tiež klávesnicu na obrazovke (OSK), nástroj na zjednodušenie prístupu. Klávesnicu na obrazovke môžete používať namiesto fyzickej klávesnice na premiestňovanie v počítači a zadávanie textu. Na používanie klávesnice na obrazovke nepotrebujete dotykovú obrazovku. Klávesnica na obrazovke zobrazuje grafickú klávesnicu so všetkými štandardnými klávesmi. Klávesy vyberajte pomocou myši alebo iného ukazovacieho zariadenia, prípadne medzi klávesmi na obrazovke prechádzajte pomocou jedného fyzického klávesu alebo skupiny klávesov.

Poznámka

  • Počítač s dotykovou obrazovkou taktiež obsahuje dotykovú klávesnicu. Ak používate počítač s dotykovou obrazovkou s Windowsom, ťuknite na textové pole alebo do inej oblasti, kam sa dá zadávať text. Zobrazí sa dotyková klávesnica. Ďalšie informácie o dotykovej klávesnici nájdete v téme Ako používať dotykovú klávesnicu.

Otvorenie klávesnice na obrazovke

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Klávesnica na obrazovke a potom ťuknite alebo kliknite na položku Klávesnica na obrazovke.

    Na obrazovke sa zobrazí klávesnica, pomocou ktorej sa môžete pohybovať v počítači a zadávať text. Klávesnica zostane na obrazovke, až kým ju nezatvoríte.

Poznámka

  • Ak chcete otvoriť klávesnicu na obrazovke na prihlasovacej obrazovke, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zjednodušenie prístupu Tlačidlo Zjednodušenie prístupu v ľavom dolnom rohu prihlasovacej obrazovky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Klávesnica na obrazovke.

Zmena spôsobu zadávania informácií na klávesnici na obrazovke

  • Keď je klávesnica na obrazovke otvorená, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Možnosti na klávesnici na obrazovke a potom vyberte požadované možnosti:

    • Použiť zvuk kliknutia. Túto možnosť použite, ak chcete, aby po stlačení tlačidla zaznel zvuk.

    • Zobraziť klávesy na uľahčenie pohybu na obrazovke. Túto možnosť použite v prípade, ak chcete, aby sa tlačidlá pri zadávaní textu rozsvietili.

    • Zapnúť numerickú klávesnicu. Táto možnosť slúži na rozšírenie klávesnice na obrazovke o numerickú klávesnicu.

    • Kliknúť na klávesy. Tento režim použite, ak na zadávanie textu uprednostňujete klikanie alebo ťukanie na klávesy na obrazovke.

    • Podržať ukazovateľ nad klávesmi. Tento režim použite, ak na klávesy ukazujete pomocou myši alebo pákového ovládača. Znaky, na ktoré ukážete, sa zadajú automaticky, keď na nich podržíte kurzor špecifikovaný časový interval.

    • Skenovať klávesy. Tento režim použite, ak chcete, aby klávesnica na obrazovke nepretržite skenovala klávesnicu. Režim skenovania zvýrazňuje oblasti klávesov, ktorých znaky možno napísať stlačením klávesovej skratky, pomocou prepínacieho vstupného zariadenia alebo pomocou zariadenia, ktoré simuluje klikanie myšou.

    • Použiť dokončovanie textu. Túto možnosť použite, ak chcete, aby vám klávesnica na obrazovke navrhovala slová počas zadávania textu,. Nemusíte tak vypisovať všetky znaky každého slova.

    Poznámky

    • Funkcia dokončovania textu je dostupná v angličtine, francúzštine, nemčine, španielčine a taliančine. Ak chcete používať jeden z týchto jazykov, no daný jazyk nemáte nainštalovaný, nainštalujte si príslušné jazykové súbory.

    • Ak používate režim ukázania alebo režim skenovania a omylom minimalizujete klávesnicu na obrazovke, môžete ju obnoviť tak, že na ňu ukážete na paneli úloh (v režime ukazovania) alebo stlačíte skenovací kláves (v režime skenovania).

    • Ak klávesnicu na obrazovke minimalizujete a prepnete sa na domovskú obrazovku alebo aplikáciu zobrazenú na celej obrazovke, nebudete môcť zobraziť klávesnicu na obrazovke. Najskôr otvorte klávesnicu na obrazovke a až potom prejdite na domovskú obrazovku alebo do aplikácie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?