Odomknutie jednotky chránenej šifrovaním BitLocker

Funkciu Šifrovanie jednotiek BitLocker môžete používať na ochranu jednotky operačného systému (jednotky, na ktorej je nainštalovaný systém Windows), pevnej jednotky s údajmi (napríklad interného pevného disku) alebo vymeniteľnej jednotky s údajmi (napríklad jednotky USB flash). Spôsob odomknutia šifrovanej jednotky závisí od dvoch okolností:

 • O aký typ jednotky ide.

 • Akú metódu odomknutia ste vybrali pri nastavovaní šifrovania BitLocker na jednotke.

Zobraziť všetko

Odomknutie jednotky operačného systému

Ak ste zapli šifrovanie BitLocker pre jednotku pevného disku, pri zapnutí počítača sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN alebo hesla šifrovania BitLocker alebo vloženie jednotky USB flash, ktorá obsahuje spúšťací kľúč. Bude to nutné vykonať pred prihlásením do počítača.

 • Zadajte kód PIN alebo heslo šifrovania BitLocker a stlačte kláves Enter.

  Alebo vložte kartu Smart Card (nazýva sa aj bezpečnostná karta), zadajte kód PIN karty Smart Card a stlačte kláves Enter.

Odomknutie pevnej jednotky s údajmi

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Počítač, ťuknite alebo kliknite na položku Aplikácie a potom na položku Počítač.

 2. Dvakrát ťuknite alebo kliknite na jednotku, ktoré chcete odomknúť.

 3. Zadajte heslo šifrovania BitLocker a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odomknúť.

  Alebo vložte kartu Smart Card, ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie možnosti, ťuknite alebo kliknite na položku Použiť kartu Smart Card, zadajte kód PIN karty Smart Card a stlačte kláves Enter.

Poznámka

 • Ak zapnete šifrovanie BitLocker pre jednotku operačného systému, môžete nastaviť, aby sa pevná jednotka s údajmi chránená šifrovaním BitLocker automaticky odomkla pri spustení systému Windows.

  Ak chcete otvoriť okno Šifrovanie jednotiek BitLocker, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie BitLocker, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Šifrovanie jednotiek BitLocker. Vyberte jednotku, ktorú chcete odomknúť automaticky, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť automatické odomknutie. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Odomknutie vymeniteľnej jednotky s údajmi

 1. Vložte jednotku do portu USB počítača.

 2. Ťuknite alebo kliknite na správu Odomknúť jednotku.

 3. Zadajte heslo šifrovania BitLocker a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odomknúť.

  Alebo vložte kartu Smart Card, ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie možnosti, ťuknite alebo kliknite na položku Použiť kartu Smart Card, zadajte kód PIN karty Smart Card a stlačte kláves Enter.

Poznámka

 • Vymeniteľnú jednotku chránenú šifrovaním BitLocker môžete nastaviť tak, aby sa automaticky odomkla pri spustení systému Windows. Vložte vymeniteľnú jednotku, ktorá sa má odomknúť automaticky, ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie možnosti a potom začiarknite políčko Automaticky odomknúť v tomto počítači. (Stále však bude potrebné jednotku poslednýkrát odomknúť, pretože automatické odomknutie sa prejaví až potom.)

Poznámky

 • Šifrovanie jednotiek BitLocker je k dispozícii iba vo vydaniach Windows 8 Pro a Windows 8 Enterprise.

 • Ochranu BitLocker môžete dočasne pozastaviť (napríklad ak chcete nainštalovať nový softvér, ktorý by ochrana BitLocker mohla inak blokovať) alebo môžete vypnúť ochranu BitLocker, ktorá šifruje jednotku, aby už nebola ďalej chránená. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Možnosť ochrany súborov šifrovaním BitLocker.

Potrebujete ďalšiu pomoc?