Aktualizácia zo systému Windows 8.1 Preview na Windows 8.1

Ďakujeme, že používate Windows 8.1 Preview. Verzia Preview už nie je k dispozícii na stiahnutie a platnosť licencie na túto verziu uplynie 15. januára 2014. Ak ste si ešte nenainštalovali finálnu verziu systému Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, mali by ste to urobiť teraz.

Ak stále používate Windows 8.1 Preview, pri každom prihlásení sa zobrazí nasledujúce oznámenie. Po 15. januári 2014 sa okrem toho váš počítač bude každé 2 hodiny reštartovať a vy prídete o všetky neuložené údaje.

Obrazovka s oznámením o uplynutí platnosti verzie Preview

Ak chcete nainštalovať finálnu verziu, ťuknite alebo kliknite na položku Získať Windows v tomto oznámení alebo vykonajte kroky uvedené v nasledujúcich častiach.

Aktualizácia na Windows 8.1 alebo na Windows RT 8.1

Možnosti aktualizácie na Windows 8.1 závisia od toho, ako ste nainštalovali Windows 8.1 Preview alebo Windows RT 8.1 Preview.

Zobraziť všetko

Predbežná verzia bola nainštalovaná z Windows Obchodu alebo z média počas používania systému Windows 8

Aktualizáciu si môžete bezplatne stiahnuť z Windows Obchodu. Vaše osobné súbory sa zachovajú, ale aplikácie budete musieť znova nainštalovať. Skontrolujte, či máte pôvodné inštalačné médiá, ktoré sa môžu vyžadovať v prípade aplikácií nenainštalovaných z Windows Obchodu.

  1. Na domovskej obrazovke ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod otvorte aplikáciu Windows Obchod. Ak nie ste prihlásení do Obchodu pomocou konta Microsoft, prihláste sa pomocou tohto konta.

  2. Prejdite do Obchodu a potom sa vráťte na túto stránku.

  3. Stiahnite Windows 8.1 z Windows Obchodu.
    (Na stránku súborov na stiahnutie môžete prejsť aj tak, že v prehľadávači do panela s adresou zadáte reťazec ms-windows-store:WindowsUpgrade.)

Poznámka

Ak chcete získať ďalšie informácie o aktualizácii na Windows 8.1, pozrite si časť Aktualizácia na Windows 8.1: najčastejšie otázky.

Predbežná verzia bola nainštalovaná zavedením z média so súborom ISO

Ak ste Windows 8.1 Preview nainštalovali zavedením z média so súborom ISO, na aktualizáciu na finálnu verziu systému Windows 8.1 Pro môžete použiť Windows Obchod, ale systém sa aktivuje až po nákupe licencie a kódu Product Key pre Windows 8.1. Môžete to vykonať podľa pokynov zobrazených pri aktivácii systému alebo po nákupe disku DVD so systémom Windows 8.1 Pro.

Ak si nechcete kúpiť kópiu vydania Pro systému Windows 8.1, pred inštaláciou systému Windows 8.1 by ste sa v počítači mali vrátiť k používaniu predchádzajúceho operačného systému.

Návrat k používaniu predchádzajúceho operačného systému v počítači

Pred aktualizáciou alebo inováciou na Windows 8.1 sa v niektorých prípadoch môžete vrátiť späť k používaniu predchádzajúceho operačného systému. Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od verzie systému Windows, ktorá bola spustená v počítači pred inštaláciou predbežnej verzie.

Upozornenie

  • Ak používate Windows 8.1 Preview a na zmenu vydaní ste použili možnosť Pridať súčasti, môže byť potrebná opätovná inštalácia alebo reaktivácia pomocou kódu Product Key vydania. Ak chcete získať ďalšie informácie o zmene kódov Product Key, pozrite si článok KB2750773.

Zobraziť všetko

V počítači sa pred inštaláciou predbežnej verzie používal Windows 8

Ak sa v počítači používal Windows 8, môžete v ňom obnoviť Windows 8 pomocou funkcie obnovenia počítača. Vaše osobné súbory sa zachovajú, ale aplikácie, ktoré neboli dodané s počítačom, bude potrebné znova nainštalovať. Aplikácie, ktoré ste nainštalovali počas používania predbežnej verzie, nemusia byť dostupné vo Windows 8 Obchode. Ďalšie informácie o používaní funkcie obnovenia počítača nájdete v téme Obnovenie alebo opätovné nastavenie počítača.

Ak sa v počítači používal Windows 8 a predbežnú verziu ste nainštalovali zavedením z média, pôvodný operačný systém bude potrebné obnoviť pomocou obnovovacieho média vytvoreného pred inštaláciou alebo podľa pokynov poskytnutých výrobcom počítača. Potom môžete nainštalovať Windows 8.1 z Windows Obchodu. Podrobné pokyny nájdete v článku Aktualizácia na Windows 8.1 zo systému Windows 8.

V počítači sa pred inštaláciou predbežnej verzie používal Windows RT

Ak sa v počítači používal Windows RT, nemôžete sa vrátiť k systému Windows RT. Bude potrebné, aby ste inovovali na Windows RT 8.1 z Windows Obchodu.

V počítači sa pred inštaláciou predbežnej verzie používal Windows 7

Ak sa v počítači používal Windows 7, môžete si kúpiť a stiahnuť Windows 8.1 pomocou Asistenta pri inovácii na systém Windows 8.1. V Asistentovi pri inovácii máte možnosť nainštalovať Windows 8.1 ihneď, neskôr alebo pomocou média so súborom ISO, prípadne pomocou USB kľúča.

V počítači sa pred inštaláciou predbežnej verzie používal Windows Vista alebo Windows XP

Ak ste predtým používali Windows XP alebo Windows Vista, bude potrebné znovu nainštalovať predchádzajúci operačný systém z oblasti na obnovenie vytvorenej pred inštaláciou predbežnej verzie alebo z obnovovacieho média, prípadne z inštalačného média, ktoré bolo dodané spolu s počítačom (zvyčajne ide o disk DVD).

Systémy Windows 8.1Windows 8.1 Pro nie sú určené na inštaláciu v zariadeniach so systémom Windows Vista ani Windows XP. Niektoré funkcie, napríklad dotykové ovládanie, môžu vyžadovať nový počítač. Ak ste predtým používali Windows Vista alebo Windows XP, mali by ste sa vrátiť k predchádzajúcemu operačnému systému pomocou obnovovacieho média a zakúpiť si DVD médium na inštaláciu systému Windows 8.1. Pred inštaláciou si pozrite tému Inovácia na Windows 8.1 zo systému Windows Vista alebo Windows XP.

Ďalšie informácie


Získajte potrebné zdroje, nástroje a vzorky kódov na vytváranie aplikácií.

Pozrite sa bližšie na nový systém a získajte odpovede na technické otázky.

Získajte odpovede na svoje otázky od iných osôb testujúcich predbežnú verziu a od profesionálnych poskytovateľov podpory.