Inovácia na Windows 8.1 z Windowsu 8

Windows 8
Windows RT

Windows 8.1Windows RT 8.1, ktoré stavajú na základoch systémov Windows 8Windows RT, vám prinášajú zlepšenia v oblasti prispôsobenia, hľadania, aplikácií, Windows Obchodu a pripojenia ku cloudu, ako aj funkcie na zvýšenie zabezpečenia a spoľahlivosti, aké očakávate od systému Windows. Sú rýchle a vytvorené tak, aby sa dali používať v rôznych zariadeniach, najmä v dotykových zariadeniach novej generácie.

Ak sa v počítači aktuálne používa Windows 8 alebo Windows RT, môžete bezplatne aktualizovať na Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1. A túto aktualizáciu na rozdiel od predchádzajúcich aktualizácií pre Windows získate vo Windows Obchode.

1. Skôr než začnete

Systémové požiadavky pre Windows 8.1Windows RT 8.1 sú takmer rovnaké ako požiadavky pre Windows 8, ak sa už v počítači používa Windows 8 (alebo Windows RT), vo väčšine prípadov môžete získať bezplatnú aktualizáciu na Windows 8.1 (alebo Windows RT 8.1).

Skôr než začnete, mali by ste pamätať na nasledujúce.

 • Spolu s vami prechádzajú aj vaše súbory, počítačové aplikácie, používateľské kontá a nastavenia. Windows 8.1Windows RT 8.1 sa dodávajú s určitými novými vstavanými aplikáciami, ktoré aktualizujú alebo nahradia niektoré existujúce vstavané aplikácie. Existujúce aplikácie z Windows Obchodu neprechádzajú spolu s vami, ale po dokončení aktualizácie ich môžete znova nainštalovať všetky naraz, alebo môžete nainštalovať iba tie, ktoré chcete. Ďalšie informácie nájdete v časti Víta vás nový Windows tejto stránky.

 • Skontrolujeme za vás vaše počítačové aplikácie a zariadenia. V rámci aktualizácie skontrolujeme aj vaše aktuálne počítačové aplikácie a pripojené zariadenia a informujeme vás, čo je potrebné vykonať, aby ste ich pripravili na aktualizáciu alebo aby po aktualizácii znova pracovali. Vo väčšine prípadov nie je potrebné urobiť nič, pretože väčšina počítačových aplikácií, zariadení (ako napríklad tlačiarne) a sieťových pripojení bude po aktualizácii pracovať normálne. Ak máte obavy o konkrétne počítačové aplikácie alebo zariadenia, ich kompatibilitu môžete skontrolovať v Centre kompatibility so systémom Windows.

 • Pouvažujte nad používaním konta Microsoft na prihlasovanie do počítača. Ak už používate konto Microsoft na prihlásenie do systému Windows 8 alebo Windows RT, to isté konto budete používať aj na prihlásenie do systému Windows 8.1 alebo do systému Windows RT 8.1.

  Ak ho ešte nepoužívate, odporúčame vám začať s používaním konta Microsoft v systéme Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1. Jednoducho povedané, toto konto je niečo ako lepidlo, ktoré spája množstvo užitočných funkcií nového systému Windows, ako sú schopnosť sťahovať aplikácie z Obchodu, automatická synchronizácia nastavení a dokumentov medzi počítačmi, zálohovanie fotografií do cloudu, aby ste sa k nim dostali z ľubovoľného miesta, a zobrazovanie všetkých kontaktov z viacerých e-mailových kont a kont v sociálnych sieťach na jednom mieste v aplikáciách Pošta a Ľudia.

  Ak už máte konto, ktoré používate s produktmi ako Outlook.com, Xbox LIVE, Windows Phone alebo Skype, potom už máte konto Microsoft. Ak používate viaceré z týchto produktov, môžeme vám pomôcť určiť, ktorú e-mailovú adresu použiť.

 • Počas inštalácie aktualizácie môžete pokračovať v práci. Sťahovanie a inštalácia môžu trvať 30 minút až niekoľko hodín, čo závisí od rýchlosti internetového pripojenia a od rýchlosti a konfigurácie počítača, vy však počas inštalácie aktualizácie na pozadí môžete používať svoj počítač. Ak sa počas tohto procesu rozhodnete odísť od svojho počítača, nezabudnite uložiť výsledky svojej práce a zavrieť všetky otvorené aplikácie pre prípad, že by sa počítač počas vašej neprítomnosti potreboval automaticky reštartovať. Po reštarte nebudete môcť počítač určitý čas používať (môže to trvať 20 minút až jednu hodinu), kým sa použijú všetky aplikácie. Po skončení tejto fázy vás budeme sprevádzať pri výbere niektorých základných nastavení a potom Windows dokončí aplikovanie všetkých potrebných konečných aktualizácií.

2. Príprava počítača

Existujú určité kroky, ktoré je potrebné vykonať ešte pred začatím inštalácie.

 1. Zálohujte svoje súbory. Aj keď vaše súbory a aplikácie pri aktualizácii prechádzajú na Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 spolu s vami, je vhodné zálohovať vaše súbory nastavením histórie súborov.

 2. Skontrolujte, či máte dostatok miesta na disku. Ak aktuálne používate Windows 8, na inštaláciu 32-bitovej verzie systému Windows 8.1 potrebujete 3 000 MB voľného miesta a na inštaláciu 64-bitovej verzie systému Windows 8.1 potrebujete 3 850 MB voľného miesta. V zariadení so systémom Windows RT potrebujete mať na inštaláciu systému Windows RT 8.1 k dispozícii 2 250 MB dostupného miesta na disku. Ďalšie informácie nájdete v téme Tipy na uvoľnenie miesta na disku počítača.

 3. Zapojte svoj prenosný počítač alebo tablet do zdroja napájania. Je dôležité, aby počítač bol počas procesu aktualizácie zapojený do zdroja napájania, pretože ak sa vybije pred dokončením aktualizácie, aktualizácia sa nemusí nainštalovať správne.

 4. Pripojte sa k internetu. Najvhodnejšie je ponechať počítač pripojený až do dokončenia aktualizácie. Ak to neurobíte, neskôr bude potrebné znova sa pripojiť a inštalácia bude trvať dlhšie.

 5. Získajte najnovšie kritické a dôležité aktualizácie. Existujú určité aktualizácie, ktoré môžete potrebovať, aby ste mohli nainštalovať Windows 8.1. Vo väčšine prípadov sa najnovšie aktualizácie nainštalujú automaticky prostredníctvom služby Windows Update. Ak však nemáte zapnuté automatické aktualizácie a potrebujete vyhľadať aktualizácie manuálne alebo ak chcete skontrolovať, či sa nainštalovali najnovšie aktualizácie, môžete to urobiť na lokalite služby Windows Update. Ďalšie informácie nájdete v téme Windows Update: najčastejšie otázky.

 6. Dočasne vypnite antivírusový program. Niektoré antivírusové softvéry môžu mať rušivý vplyv na inštaláciu. Po inštalácii systému Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 nezabudnite znova zapnúť antivírusový program.

3. Získanie bezplatnej aktualizácie

Pripravení? Teraz môžete stiahnuť bezplatnú aktualizáciu z Windows Obchodu.

 1. Prejdite na domovskú obrazovku a ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Obchodu.

  Dlaždica Obchodu na domovskej obrazovke
  Dlaždica predajne Obchod na domovskej obrazovke
 2. V Obchode ťuknite alebo kliknite na aktualizáciu na Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1. Ak sa aktualizácia nezobrazuje na domovskej obrazovke Obchodu, pozrite si tému Prečo sa nedarí nájsť aktualizáciu v Obchode?

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Stiahnuť.

 4. Aktualizácia sa stiahne a nainštaluje na pozadí počas toho, ako budete svoj počítač používať na niečo iné. Inštalátor skontroluje, či máte dostatok miesta na disku, či vaše aplikácie a zariadenia budú pracovať v systéme Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a či máte všetky požadované aktualizácie.

  Inštalátor môže v určitých prípadoch naraziť na niečo, čomu je potrebné venovať pozornosť, aby ste mohli pokračovať v inštalácii aktualizácie. Ak k tomu dôjde, zobrazí sa hlásenie s informáciami o tom, čo je potrebné vykonať.

  Poznámka

  • Ak sa inštalácia z určitého dôvodu preruší, aktualizáciu môžete znovu spustiť od miesta, v ktorom bola prerušená, a to tak, že sa vrátite do Obchodu a znova stiahnete aktualizáciu.

4. Reštartovanie

Po stiahnutí aktualizácie a dokončení prvej fázy inštalácie (ktorá môže trvať 15 minút až niekoľko hodín, čo závisí od systému a rýchlosti pripojenia) sa zobrazí hlásenie informujúce o tom, že počítač je potrebné reštartovať. K dispozícii budete mať 15 minút na dokončenie svojej práce, uloženie jej výsledkov a zatvorenie aplikácií a potom sa počítač reštartuje. Môžete ho tiež reštartovať sami.

Hlásenie upozorňujúce na reštart
Hlásenie upozorňujúce na reštart

Dôležité upozornenie

 • Ak opustíte svoj počítač ešte predtým, ako bude pripravený na reštart, nezabudnite uložiť výsledky svojej práce a zavrieť všetky používané počítačové aplikácie, aby ste mali istotu, že pri automatickom reštarte o nič neprídete. Počítač sa môže reštartovať aj viackrát, čo závisí od jeho nastavenia a od toho, či sú potrebné ďalšie aktualizácie.

 • Počas aplikovania aktualizácie bude reštartovanie trvať dlhšie než zvyčajne (20 minút až jednu hodinu). V tom čase nebudete môcť používať svoj počítač.

5. Výber nastavení

Expresné nastavenie

Zobrazí sa zoznam odporúčaných nastavení, ktorý sa označuje ako expresné nastavenie. Ak chcete prijať tieto nastavenia a pokračovať, ťuknite alebo kliknite na položku Použiť expresné nastavenie. Tieto nastavenia môžete po dokončení inštalácie kedykoľvek zmeniť. Ak chcete niektoré z týchto nastavení zmeniť teraz, ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobiť.

Expresné nastavenie zobrazené pri inštalácii
Expresné nastavenie zobrazené počas inštalácie

Ďalšie informácie získate po ťuknutí alebo kliknutí na položku Ďalšie informácie o expresnom nastavení. Ak chcete zistiť, aký vplyv majú tieto nastavenia na ochranu vašich osobných údajov, ťuknite alebo kliknite na položku Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Prihlásiť sa

Potom sa zobrazí výzva na prihlásenie. Ak už používate konto Microsoft na prihlásenie do systému Windows 8 alebo Windows RT, názov konta sa vyplní automaticky. Ak ste predtým používali lokálne konto, môžete sa prihlásiť pomocou neho.

Skryť všetko

Ak máte konto Microsoft

 1. Zadajte e-mailovú adresu (ak je to potrebné) a heslo konta Microsoft.

 2. Pošleme vám bezpečnostný kód na alternatívnu e-mailovú adresu alebo na telefónne číslo, ktoré ste nastavili pre toto konto, a tento kód potom bude potrebné zadať na overenie vášho vlastníctva príslušného konta. To nám pomáha chrániť vaše konto a zariadenia pri prístupe k citlivým informáciám. Ak pre konto ešte nemáte nastavené alternatívne kontaktné informácie, zobrazí sa výzva na ich poskytnutie.

  Poznámky

Ak máte lokálne konto

Ak sa chcete prihlásiť s lokálnym kontom, zadajte heslo. Ku kontu Microsoft sa kedykoľvek môžete pripojiť aj neskôr a odporúčame vám, aby ste to skúsili. Jednoducho povedané, konto Microsoft je lepidlo, ktoré spája množstvo užitočných funkcií nového systému Windows. S týmto kontom budete môcť získavať aplikácie z Windows Obchodu, automaticky synchronizovať nastavenia a dokumenty medzi počítačmi, zálohovať fotografie v cloude, aby ste sa k nim mohli dostať z ľubovoľného miesta a zobraziť všetky kontakty z viacerých e-mailových kont a kont v sociálnych sieťach na jednom mieste v aplikáciách Ľudia a Pošta.

Ukladací priestor typu cloud v službe OneDrive

Ak po prvýkrát nastavujete počítač so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, zobrazia sa nové možnosti pre službu OneDrive.

Ak už máte iný počítač so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a vybrali ste synchronizáciu nastavení v tomto počítači, potom sa vaše nastavenia systému OneDrive budú synchronizovať z existujúceho počítača do tohto počítača a táto obrazovka sa vám nemusí zobraziť.

Možnosti pre službu OneDrive počas inštalácie
Možnosti pre službu OneDrive počas inštalácie

Ak na tejto obrazovke kliknete na položku Ďalej, v počítači sa použijú predvolené nastavenia systému OneDrive:

 • Fotografie nasnímané týmto počítačom sa uložia do priečinka fotografií zo zariadení v tomto počítači a menšia kópia každej fotografie sa automaticky zálohuje v službe OneDrive.

 • Predvoleným umiestnením pre ukladanie novo vytvorených dokumentov je služba OneDrive. Kedykoľvek si však môžete zvoliť aj ukladanie jednotlivých dokumentov lokálne alebo na inej jednotke.

 • Windows uloží záložnú kópiu nastavení počítača do služby OneDrive. Ak by sa niečo stalo s vaším počítačom a museli by ste ho vymeniť za iný, vaše nastavenia sú uložené v cloude a vy ich môžete okamžite preniesť do nového počítača.

Tieto nastavenia môžete neskôr kedykoľvek zmeniť v nastaveniach počítača. Ak radšej chcete vypnúť všetky tieto nastavenia, ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť tieto nastavenia služby OneDrive (neodporúča sa).

Poznámka

 • Ďalšie informácie o inovácii počítača s nainštalovanou počítačovou aplikáciou OneDrive pre Windows nájdete v článku Windows teraz obsahuje OneDrive.

Konečné aktualizácie

Keďže Windows sa neustále aktualizuje, je možné, že od finalizácie systémov Windows 8.1Windows RT 8.1 boli sprístupnené určité kritické aktualizácie. Windows vyhľadá tieto kritické aktualizácie pri dokončení prvej inštalácie systému Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a ak nejaké nájde, automaticky ich stiahne. Stiahnutie a inštalácia týchto aktualizácií môže trvať niekoľko minút, čo závisí od aktualizácií, ktoré potrebujete. Dokončenie aktualizácií si môže vyžiadať aj opakované reštartovanie počítača.

6. Víta vás nový Windows

Zobrazí sa nová domovská obrazovka.

Domovská obrazovka
Nová domovská obrazovka

Z väčšej časti vyzerá tak, ako ste boli zvyknutí, ale ak chcete zistiť, čo je nové a ako používať nový systém, pozrite si túto stránku o domovskej obrazovke.

Počítačové aplikácie pri aktualizácii prechádzajú na Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 spolu s vami, ale aplikácie z Windows Obchodu bude potrebné znova nainštalovať. Všetky aplikácie z Windows Obchodu, ktoré vlastníte, môžete zobraziť v časti Vlastné aplikácie na stránke Obchodu. Tu tiež môžete vybrať aplikácie, ktoré chcete inštalovať do aktualizovaného počítača, a môžete ich aj všetky naraz nainštalovať.

Inštalovanie aplikácií zo stránky Vlastné aplikácie v Obchode
Inštalovanie aplikácií zo stránky Vlastné aplikácie v Obchode

Opätovná inštalácia aplikácií z Obchodu

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždicu Obchod na domovskej obrazovke otvorte Windows Obchod.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje aplikácie.

 3. Vyberte všetky aplikácie, ktoré chcete nainštalovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Poznámky

 • Aplikácie môžete znova nainštalovať aj ťuknutím alebo kliknutím na dlaždice na domovskej obrazovke.

 • Nie je potrebné čakať na dokončenie inštalácie aplikácií. Budú sa inštalovať na pozadí počas toho, ako budete robiť niečo iné.