Aktualizácia na Windows 8.1 z Windowsu 7

Windows 7

Windows 8.1 vám prináša Windows Obchod, obrazovku Štart a konto Microsoft, ako aj vylepšené možnosti prispôsobenia, vyhľadávania, aplikácií Obchodu a pripojenia ku cloudu, a tiež funkcie zabezpečenia a spoľahlivosti, aké očakávate od Windowsu.

1. Kontrola počítača

Asistent pri inovácii na systém Windows 8.1 vás bude informovať, či v počítači môže byť spustený Windows 8.1, a potom vám poskytne správu o kompatibilite a voliteľné kroky, podľa ktorých si môžete kúpiť, stiahnuť a nainštalovať Windows. Ak chcete skontrolovať systémové požiadavky, môžete, no nie je to nutné. Asistent pri inovácii urobí všetko za vás – a na jeho spustenie si ani nemusíte kúpiť inováciu.

Stiahnutie a spustenie Asistenta pri inovácii

Obrazovka s informáciami o kompatibilite v Asistentovi pri inovácii
Obrazovka s informáciami o kompatibilite v Asistentovi pri inovácii

Pred spustením Asistenta pri inovácii nezabudnite zapojiť periférne zariadenia, ako sú tlačiarne alebo monitory, do elektrickej siete a pripojiť ich k počítaču, aby Asistent skontroloval, či budú fungovať so systémom Windows 8.1. Ak používate prenosný počítač alebo tablet, odporúčame vám zapojiť ho do napájania.

Spustenie Asistenta pri inovácii

 1. Kliknutím stiahnite Asistenta pri inovácii.

  Inštalácia môže trvať niekoľko minút v závislosti od vášho internetového pripojenia.

 2. Po zobrazení výzvy v prehliadači otvorte, uložte alebo spustite súbor s programom Asistenta pri inovácii. Každá z možností bude fungovať, no ak sa rozhodnete vybrať položku Uložiť, možno bude potrebné vyhľadať tento súbor v počítači a spustiť ho dvojitým kliknutím.

 3. Postupujte podľa krokov na obrazovke. Asistent pri inovácii skontroluje váš počítač, aby sa ubezpečil, že spĺňa systémové požiadavky. Taktiež skontroluje, či sú vaše programy a zariadenia kompatibilné so systémom Windows 8.1.

Poznámky

Kontrola správy o kompatibilite

Obrazovka so zistenými informáciami v Asistentovi pri inovácii
Obrazovka so zistenými informáciami v Asistentovi pri inovácii

Po ukončení overovania Asistentom pri inovácii na Windows 8.1 budete vedieť, či bude Windows 8.1 vo vašom počítači fungovať. Taktiež získate zdarma správu o kompatibilite so zoznamom súčasných programov a zariadení a informáciou o tom, či budú stále fungovať v systéme a prípadne, čo môžete urobiť, aby fungovali aj po inovácii. S týmito informáciami ďalej nemusíte robiť nič. Ak bude potrebné odstaviť prípadný šifrovací softvér, budeme vás o tom informovať neskôr.

Ak vlastníte produkt, ktorý fungoval vo Windowse 7, pravdepodobne bude fungovať aj v systéme Windows 8.1. V počítači sa však môžu nachádzať aj programy alebo zariadenia, o ktorých nemáme žiadne informácie.

Takto získavame informácie o kompatibilite:

 • Nezávislí predajcovia softvéru a hardvéru testujú a oficiálne certifikujú programy a zariadenia pre Windows 8.1.

 • Niektoré informácie o kompatibilite vychádzajú zo správ od výrobcu. Spoločnosť Microsoft tieto informácie netestuje ani nepreveruje.

 • Spoločnosť Microsoft testuje najobľúbenejšie programy a zariadenia na trhu a na základe testovania poskytuje informácie o kompatibilite. Pri niektorých produktoch, u ktorých sme netestovali kompatibilitu so systémom Windows 8.1, môžeme určiť ich stav kompatibility na základe toho, či fungovali v systéme Windows 8.

Ďalšie informácie o kompatibilite konkrétnej aplikácie alebo konkrétneho zariadenia získate od výrobcu aplikácie alebo zariadenia.

2. Výber položiek, ktoré sa majú ponechať

Obrazovka Asistenta pri inovácii na výber produktov, ktoré sa majú ponechať
Obrazovka Asistenta pri inovácii na výber produktov, ktoré sa majú ponechať

Po získaní správy o kompatibilite sa môžete rozhodnúť, čo si chcete vo svojom počítači ponechať. Po inovácii už nebude možné ponechať si programy a nastavenia. Nezabudnite si uschovať pôvodné inštalačné disky programu alebo e-maily s potvrdením o nákupe, ak ste kúpili programy online. Budete ich potrebovať na preinštalovanie programov po inovácii na Windows 8.1. Patria medzi ne napríklad programy balíka Microsoft Office, balíka Apache OpenOffice a programy od spoločnosti Adobe. Taktiež vám v tejto chvíli odporúčame zálohovať súbory.

 • Ak si chcete ponechať iba súbory (dokumenty, fotografie, hudbu, filmy alebo iné súbory), vyberte možnosť Len osobné súbory.

 • Ak nechcete uložiť žiadne zo svojich súborov, vyberte možnosť Nič. Pred výberom tejto možnosti sa odporúča zálohovať všetky súbory na externý disk.

Poznámka

 • Ak vyberiete možnosť neponechať si pri inovácii na Windows 8.1 žiadne súbory, vaše osobné súbory sa do nového systému automaticky neprenesú. Môžete ich ale obnoviť po inovácii. Súbory sa uložia do priečinka Windows.old, odkiaľ ich môžete po inovácii obnoviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie súborov z priečinka Windows.old.

3. Nákup systému Windows 8.1

Ak vám Asistent pri inovácii oznámi, že váš počítač spĺňa systémové požiadavky a možno v ňom spustiť Windows 8.1, zobrazí aj odporúčanie vydania, ktoré je vhodné si kúpiť. Podľa krokov na obrazovke si toto vydanie môžete kúpiť, stiahnuť a nainštalovať. Aktuálnu cenu uvidíte v Asistentovi pri inovácii alebo môžete prejsť na stránku Compare and decide about Windows 8.1.

Aplikácia Windows Media Center nie je súčasťou systému Windows 8.1.

Posúdenie objednávky

Keď prejdete na stránku Posúdenie objednávky v Asistentovi pri inovácii, budete mať možnosť kúpiť si DVD disk na zálohovanie systému Windows 8.1, ak je dostupný pre vašu krajinu alebo oblasť. Ak budete neskôr potrebovať systém preinštalovať, môžete použiť prepojenie z e-mailového potvrdenia o spracovaní platby. Ak sa obávate, že by ste mohli e-mail stratiť, môže byť pre vás lepšie objednať si zálohovací DVD disk. Ak chcete do svojej objednávky pridať DVD disk, začiarknite toto políčko.

Zadajte informácie o nákupe a kódy ponuky

V niekoľkých ďalších krokoch zadáte všetky informácie potrebné na nákup, ako je napríklad vaše meno a číslo kreditnej karty.

Ak máte kód ponuky, je potrebné ho zadať, aby ste získali akciovú cenu. Na obrazovke nákupu sa zobrazí plná cena. Na stránke potvrdenia objednávky ale budete mať možnosť zadať propagačný kód. Po kliknutí na tlačidlo Použiť sa cena zmení a bude sa zobrazovať akciová cena ponuky.

Získajte potvrdenku a kód Product Key

Po spracovaní vašej objednávky dostanete e-mailové potvrdenie, ktoré obsahuje kód Product Key. Ak budete teraz pokračovať v inovácii, kód Product Key sa zadá automaticky. Dbajte však na to, aby ste si e-mailovú potvrdenku aj kód Product Key uložili na bezpečnom mieste.

4. Spustenie inovácie

S vysokorýchlostným internetovým pripojením (1,5 Mb/s – 10 Mb/s) bude sťahovanie zvyčajne trvať od 30 minút do 3 hodín. Čas sťahovania závisí od internetového pripojenia, počítača a ďalších faktorov a môže trvať dlhšie, než je tu uvedené.

Stiahnuť Windows 8.1

Kliknite na tlačidlo Ďalej a inovácia sa začne sťahovať do počítača. Sťahovanie môžete kedykoľvek pozastaviť. Ak ho chcete zastaviť a pokračovať neskôr, použite ikonu Stiahnuť Windows, ktorá sa zobrazí na vašej pracovnej ploche (namiesto prepojenia, ktoré ste získali v e-maile s potvrdením alebo pri sťahovaní Asistenta pri inovácii.) Týmto spôsobom budete pokračovať v sťahovaní od toho miesta, kde ste prestali, namiesto spustenia celého procesu od začiatku.

Ak sa sťahovanie preruší, nefunguje alebo ak sa nezobrazí tlačidlo Pozastaviť, skúste reštartovať počítač. Po reštartovaní spustíte sťahovanie kliknutím na ikonu Stiahnuť Windows na pracovnej ploche.

Poznámka

 • Ak sa zobrazí chybové hlásenie Momentálne sa nemôžeme pripojiť a skontrolovali ste, že máte internetové pripojenie, Windows 8.1 môžete skúsiť stiahnuť cez inú sieť, napríklad v priateľovom dome, ak máte prenosný počítač. Ak to nepomôže, kontaktujte technickú podporu.

Inštalácia systému Windows 8.1

Obrazovka Inštalácia systému Windows 8.1 v Asistentovi pri inovácii
Obrazovka Inštalácia systému Windows 8.1 v Asistentovi pri inovácii

Po stiahnutí systému Windows 8.1 do počítača máte na výber niekoľko možností spôsobu a času inštalácie.

 • Inštalovať. Pre väčšinu ľudí odporúčame vybrať si možnosť Inštalovať na čo najbezproblémovejšiu inováciu.

 • Inštalovať vytvorením média. Toto je rozšírená možnosť inštalácie, ktorá vyžaduje USB kľúč alebo čistý DVD disk. Odporúčame ju iba pre tých, ktorí potrebujú urobiť inštaláciu vo virtuálnom prostredí alebo konfiguráciu s duálnym spustením. Neodporúčame však inštaláciu systému Windows 8.1 do samostatného počítača.

  Obrazovka výberu média v Asistentovi pri inovácii
  Obrazovka výberu média v Asistentovi pri inovácii

  Ak sa rozhodnete pre inštaláciu použitím média, je potrebné nainštalovať Windows 8.1 do počítača, v ktorom je už spustený Windows, a potom vykonať čistú inštaláciu. Pokyny nájdete v témach Spustenie systému z média, ktoré ste vytvorili na inštaláciu do oblasti v počítači a Ako vykonať čistú inštaláciu systému Windows. Ak nebudete postupovať podľa týchto pokynov, neskôr nebudete môcť aktivovať svoj počítač.

 • Inštalovať neskôr z pracovnej plochy Ak si vyberiete možnosť Inštalovať neskôr z pracovnej plochy, na vašej pracovnej ploche sa vytvorí odkaz, pomocou ktorého si môžete nainštalovať Windows 8.1, keď vám to bude vyhovovať.

Či už inštalujete teraz alebo počkáte na neskôr, inštalačný program systému Windows pripraví váš počítač a zistí všetky rozhodujúce kroky, ktoré musíte vykonať pred samotnou inštaláciou. Vykonajte jednotlivé kroky zoznamu v danom poradí. Po dokončení každej položky sa zoznam automaticky obnoví.

Po dokončení všetkých úloh budete môcť nainštalovať inováciu. Zobrazí sa zhrnutie krokov, ktoré chcete uskutočniť. Ak chcete čokoľvek zmeniť, kliknite na tlačidlo Späť. Po dokončení kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Počas inštalácie systému Windows 8.1 sa počítač niekoľkokrát reštartuje. Po dokončení inštalácie systému Windows 8.1 sa zobrazí výzva na výber nastavení.

5. Výber nastavení

Po dokončení inštalácie systému Windows 8.1 sa zobrazí výzva na výber nastavení počítača.

Prispôsobenie

Obrazovka prispôsobenia počas inštalácie
Obrazovka prispôsobenia počas inštalácie

Vyberte farbu podľa potreby. Neskôr ju budete môcť kedykoľvek zmeniť priamo na domovskej obrazovke. Ak to chcete urobiť, na domovskej obrazovke ukážte do ľavého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši až do rohu a kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Prispôsobiť.

Použitie expresných nastavení

Obrazovka nastavení počas inštalácie
Obrazovka nastavení počas inštalácie

Zobrazí sa zoznam odporúčaných nastavení známych pod názvom expresné nastavenia. Ak chcete prijať tieto nastavenia a pokračovať, kliknite na položku Použiť expresné nastavenie. Akékoľvek z týchto nastavení môžete zmeniť neskôr po ukončení inštalácie. Ak chcete zmeniť niektoré z týchto nastavení teraz, ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobiť.

Ďalšie informácie získate kliknutím na prepojenie Ďalšie informácie o expresnom nastavení. Informácie o tom, ako tieto nastavenia ovplyvnia ochranu vašich osobných údajov, získate kliknutím na položku Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Prihlásenie

Obrazovka prihlásenia s kontom Microsoft počas inštalácie
Obrazovka prihlásenia s kontom Microsoft počas inštalácie

Ďalej sa zobrazí výzva na prihlásenie. Ak sa zobrazí stránka na prihlásenie pomocou lokálneho konta, bude potrebné najprv sa prihlásiť pomocou lokálneho konta a až potom sa zobrazí výzva na nastavenia konta Microsoft.

Skryť všetko

Ak už máte konto Microsoft

 1. Ak je to potrebné, zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft a heslo.

  Ak máte viac kont Microsoft, bude potrebné vybrať jedno z nich. Ďalšie informácie nájdete v téme Which email address should I use for my Microsoft account?

 2. Spoločnosť Microsoft zašle bezpečnostný kód na alternatívnu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré ste nastavili pre toto konto, a zadaním tohto kódu potvrdíte, že ste vlastníkom konta. Tento postup nám pomáha chrániť vaše konto a zariadenia pri prístupe k citlivým informáciám. Ak ste ešte nenastavili alternatívny kontakt pre konto, systém vás vyzve, aby ste tak urobili.

  Ak ste sa pred inštaláciou systému Windows 8.1 prihlásili do počítača pomocou konta Microsoft, pravdepodobne tento krok neuvidíte.

Ak chcete vytvoriť konto Microsoft

 1. Kliknite na položku Vytvoriť nové konto.

 2. Zobrazí sa výzva na vybratie e-mailovej adresy, ktorú chcete použiť ako konto Microsoft. Môže to byť ktorákoľvek používaná e-mailová adresa bez ohľadu na to, či sa jedná o službu spoločnosti Microsoft. Zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate najčastejšie. Použijeme ju na nastavenie aplikácií Pošta a Ľudia, kde nájdete e-maily a kontakty, ktoré už každodenne používate.

 3. Zadajte heslo, ktoré chcete použiť, a vyplňte ostatné informácie vrátane vášho mena, priezviska a krajiny alebo oblasti.

 4. Ďalej sa zobrazí výzva na zadanie alternatívnej e-mailovej adresy a telefónu, kde vám budeme môcť poslať e-mail, zavolať alebo poslať SMS správu. Tento postup nám pomáha chrániť vaše konto a zariadenia vždy, keď pristupujete pomocou tohto konta k citlivým informáciám. Po zadaní týchto informácií vám pošleme správu so zabezpečovacím kódom, ktorý je potrebné zadať na overenie, že ste vlastníkom konta.

Ak chcete pokračovať v používaní lokálneho konta

Windows 8.1 bol navrhnutý na používanie spolu s kontom Microsoft, preto vám odporúčame vyskúšať ho. Jednoducho povedané, vaše konto Microsoft je lepidlo, ktoré drží pohromade množstvo užitočných funkcií nového Windowsu. Bez neho napríklad nebudete môcť získavať nové aplikácie Windows Obchodu, automaticky synchronizovať nastavenia a dokumenty medzi počítačmi, zálohovať fotografie v cloude, a tak k nim mať odvšadiaľ prístup, a ani zobraziť všetky svoje kontakty z viacerých e-mailových kont a kont sociálnych sietí v aplikáciách Ľudia a Pošta.

Ak ste sa rozhodli radšej použiť lokálne konto, kliknite na možnosť Vytvoriť nové konto a potom na stránke nového konta kliknite na možnosť Pokračovať v používaní existujúceho konta.

Ukladací priestor v cloude služby OneDrive

Obrazovka nastavení služby OneDrive počas inštalácie
Obrazovka nastavení služby OneDrive počas inštalácie

Ak prvýkrát inštalujete na počítači systém Windows 8.1, všimnete si nové možnosti služby OneDrive.

Ak na tejto obrazovke kliknete na tlačidlo Ďalej, počítač použije tieto predvolené nastavenia služby OneDrive:

 • Fotografie, ktoré ste urobili pomocou tohto počítača, sú uložené v priečinku Z fotoaparátu v tomto počítači a menšia kópia každej fotografie sa automaticky zálohuje v službe OneDrive.

 • Pri vytvorení nového dokumentu je predvoleným ukladacím umiestnením služba OneDrive. Kedykoľvek ale môžete jednotlivé dokumenty uložiť lokálne alebo na iný disk.

 • Windows uloží záložnú kópiu nastavení počítača v službe OneDrive. Ak sa v budúcnosti niečo vášmu počítaču stane a budete ho musieť nahradiť, vaše nastavenia zostanú uložené v cloude a ihneď ich budete môcť presunúť na nový počítač.

Akékoľvek z týchto nastavení môžete zmeniť neskôr v nastaveniach počítača. Ak chcete radšej tieto nastavenia vypnúť hneď, kliknite na položku Vypnutie týchto nastavení systému OneDrive (neodporúča sa). Ďalšie informácie nájdete v téme OneDrive: FAQ.

Poznámka

 • Ďalšie informácie o inovácii PC, ktorý má nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive pre Windows, nájdete v téme Windows teraz obsahuje OneDrive.

Inštalácia aktualizácií

Pretože Windows sa neustále aktualizuje, je možné, že od vzniku systému Windows 8.1 už vznikli nové kritické aktualizácie. Windows prvýkrát vyhľadá tieto kritické aktualizácie po dokončení nastavenia systému Windows 8.1 a ak sú dostupné, automaticky ich prevezme. Prevzatie a inštalácia aktualizácií môže trvať pár minút až jednu hodinu v závislosti od toho, aké aktualizácie sú potrebné. Počítač sa bude musieť minimálne jedenkrát reštartovať, aby sa aktualizácie dokončili.

Hotovo

Domovská obrazovka
Domovská obrazovka

Windows dokončí inštaláciu aktualizácií a potom sa zobrazí domovská obrazovka nového systému Windows 8.1. Ďalšie informácie o inštalácii systému Windows 8.1 nájdete v téme Aktualizácia na Windows 8.1: najčastejšie otázky.