Inovácia na Windows 8.1 z Windowsu Vista alebo Windowsu XP

Windows Vista, Windows XP

Windows 8.1 vám prináša Windows Obchod, domovskú obrazovku a konto Microsoft, ako aj vylepšené možnosti prispôsobenia, vyhľadávania, aplikácií Obchodu a pripojenia ku cloudu, a tiež funkcie zabezpečenia a spoľahlivosti, aké očakávate od Windowsu.

1. Skôr ako začnete

Ak chcete vykonať inováciu na systém Windows 8.1 z Windowsu Vista alebo Windowsu XP, je potrebné spustiť inštaláciu z DVD disku so systémom Windows 8.1 a vykonať čistú inštaláciu. Znamená to, že si následkom inovácie nebudete môcť ponechať žiadne súbory, nastavenia ani programy.

Windows 8.1 nie je určený na inštaláciu do počítačov so systémom Windows Vista alebo Windows XP, pred kúpou DVD disku systému Windows 8.1 preto dôrazne odporúčame vykonať nižšie uvedené kroky.

Skontrolujte systémové požiadavky

Odporúčame prevziať a spustiť Asistenta pri inovácii na systém Windows 8 a skontrolovať, či počítač spĺňa systémové požiadavky na Windows 8. Ak používate Windows XP, na používanie Asistenta pri inovácii na systém Windows 8 treba mať nainštalovaný Windows XP Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie nájdete v Centre balíkov Service Pack a aktualizácií.

Systémové požiadavky na Windows 8.1 sú takmer totožné so systémovými požiadavkami na Windows 8, takže ak v počítači možno spustiť Windows 8, môžete vo väčšine prípadov získať bezplatnú aktualizáciu na Windows 8.1. Asistent pri inovácii tiež skontroluje kompatibilitu programov a zariadení a poskytne bezplatnú správu o kompatibilite.

Napriek tomu skontrolujte systémové požiadavky na Windows 8.1 predtým než kúpite DVD disk so systémom Windows 8.1. Taktiež vám odporúčame navštíviť webovú lokalitu výrobcu počítača, kde nájdete informácie o aktualizáciách ovládačov a kompatibilite hardvéru.

Ďalej uvádzame zhrnutie systémových požiadaviek:

 • Procesor: frekvencia 1 GHz alebo rýchlejší

 • Pamäť RAM: 1 GB (32-bitový systém) alebo 2 GB (64-bitový systém)

 • Voľné miesto na pevnom disku: 16 GB (32-bitový systém) alebo 20 GB (64-bitový systém)

 • Grafická karta: rozhranie Microsoft DirectX 9 s ovládačom WDDM

Ak nemôžete nainštalovať Windows 8.1 do svojho aktuálneho počítača, zvážte kúpu počítača novej generácie, ktorý je v súčasnosti k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v príručke k nákupu počítača s Windowsom.

Poznámky

Kontrola kompatibility programov a zariadení

Asistent pri inovácii na systém Windows 8 skontroluje, či sú programy a zariadenia kompatibilné so systémom Windows 8, môžete však skontrolovať aj informácie systému Windows 8.1 o kompatibilite s konkrétnym programom alebo zariadením (vrátane informácií z komunitných fór), ktoré sú k dispozícii na lokalite Windows Compatibility Center, či kontaktovať výrobcu programu alebo zariadenia.

Väčšina programov vytvorených pre staršie verzie Windowsu funguje aj v tejto verzii systému Windows 8.1, niektoré staršie programy však môžu fungovať pomaly alebo nemusia fungovať vôbec. Na vyriešenie problémov s kompatibilitou môžete vyskúšať niekoľko postupov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zabezpečenie náležitej funkčnosti aplikácií a zariadení v systéme Windowse 8.1.

Ovládače pre základné funkcie zariadenia sú vstavané (to znamená, že sú súčasťou inštalácie systému Windows). Patria sem ovládače na ukladanie, zobrazovanie a pre siete a vstupy. Tieto ovládače vám umožňujú vykonať inštaláciu systému Windows a pripojiť sa na internet. Ďalšie ovládače môžete získať po pripojení online zo služby Windows Update alebo od výrobcu zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Prevzatie a inštalácia ovládačov.

Zálohovanie údajov

Keďže si pri inovácii z Windowsu Vista alebo Windowsu XP nebudete môcť ponechať žiadne súbory, nastavenia ani programy, odporúčame vám pred inováciou zálohovať všetky súbory a vyhľadať všetky inštalačné disky programov alebo e-maily s potvrdeniami o kúpe.

Pred inováciou môžete súbory skopírovať na externý disk, USB kľúč alebo CD disk a potom ich presunúť na požadované miesto v novom počítači. Na jednotke alebo disku musí byť dostatok miesta, aby sa na ne zmestilo všetko, čo chcete premiestniť. Ak nechcete používať externý disk, USB kľúč ani CD disk, súbory môžete presunúť do služby OneDrive, a budete tak mať všetky vaše súbory na jednom mieste a vo svojich počítačoch vždy ich najnovšie verzie. Ďalšie informácie nájdete v téme Začíname so službou OneDrive.

Po inovovaní na Windows 8.1 budete na preinštalovanie programov potrebovať ich pôvodné inštalačné disky alebo e-maily s potvrdeniami o nákupe, ak ste programy zakúpili online. Vložte CD alebo DVD disk do počítača alebo postupujte podľa pokynov v e-maile s potvrdením.

Ak používate Outlook Express, Windows Live Mail alebo verziu programu Windows Mail dodanú s Windowsom Vista, e-mailové správy a kontakty možno do služby Outlook.com importovať pomocou doplnku aplikácie Mail Migration. Ďalšie informácie nájdete v téme Import e-mailov z počítačovej aplikácie.

Poznámka

 • Vaše osobné súbory môžete obnoviť aj po inovovaní na Windows 8.1. Súbory sa uložia do priečinka Windows.old, odkiaľ ich môžete po inovácii obnoviť. Ďalšie informácie nájdete v téme Získanie súborov z priečinka Windows.old.

2. Nákup systému Windows 8.1

Windows 8.1 alebo Windows 8.1 Pro si môžete kúpiť na DVD disku od partnerského predajcu (DVD disky s inováciou nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach). Aktuálne ceny môžete nájsť na webovej stránke Compare and decide about Windows 8.1.

Zistenie, či môže byť na počítači spustená 64-bitová alebo 32-bitová verzia Windowsu

Po otvorení balíka so systémom Windows 8.1 uvidíte dva inštalačné disky: 64-bitovú verziu Windowsu a 32-bitovú verziu Windowsu.

Označenie 32-bitová a 64-bitová verzia sa týka spôsobu, akým procesor počítača (označuje sa aj ako jednotka CPU) spracováva informácie. 64-bitová verzia Windowsu využíva veľkú pamäť RAM efektívnejšie ako 32-bitová verzia. Ak chcete nainštalovať 64-bitovú verziu Windowsu, potrebujete procesor, ktorý umožňuje spustenie 64-bitovej verzie.

Skryť všetko

Zistenie, či na počítači môže byť spustená 64-bitová verzia Windowsu Vista

Ak chcete zistiť, či môže byť na počítači s Windowsom Vista môže byť spustená 64-bitová verzia Windowsu, postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť okno Informácie o výkone a nástroje, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Informácie o výkone a nástroje a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Informácie o výkone a nástroje.

 2. Kliknite na položku Zobraziť a vytlačiť podrobnosti.

 3. V časti Systém môžete pri položke Typ systému zistiť, aký typ operačného systému je aktuálne spustený a to, či môžete použiť 64-bitovú verziu Windowsu, sa dozviete v časti Kompatibilita so 64-bitovým režimom. (Ak už je v počítači spustená 64-bitová verzia Windowsu, zoznam kompatibility so 64-bitovým režimom sa nezobrazuje.)

Zistenie, či na počítači so spusteným Windowsom XP môže byť spustená 64-bitová verzia

Ak chcete zistiť, či na počítači so spusteným Windowsom XP môže byť spustená 64-bitová verzia Windowsu, postupujte takto:

 1. Kliknite na položku Štart.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Tento počítač a potom na položku Vlastnosti.

  • Ak sa v časti Systém nachádza označenie Vydanie x64, v počítači je možné spustiť 64-bitovú verziu Windowsu.

Poznámky

 • Ak spustíte počítač pomocou inštalačných diskov 64-bitového systému Windows 8.1, ale počítač neumožňuje spustiť 64-bitovú verziu Windowsu, zobrazí sa chyba Správcu spustenia Windowsu. Budete musieť použiť inštalačný disk 32-bitovej verzie systému Windows 8.1.

 • Väčšina programov navrhnutých pre 32-bitovú verziu Windowsu bude fungovať aj v 64-bitovej verzii Windowsu. Dôležitou výnimkou sú mnohé antivírusové programy. Programy navrhnuté pre 64-bitovú verziu Windowsu v 32-bitovej verzii fungovať nebudú.

 • Ovládače zariadení navrhnuté pre 32-bitovú verziu Windowsu nebudú fungovať v počítačoch so 64-bitovou verziou Windowsu. Ak sa pokúšate nainštalovať tlačiareň alebo iné zariadenie, ktoré má k dispozícii iba 32-bitové ovládače, toto zariadenie nebude pracovať správne v 64-bitovej verzii Windowsu. Ďalšie informácie o vyhľadávaní ovládačov sa nachádzajú v téme Prevzatie a inštalácia ovládačov alebo na webovej lokalite výrobcu zariadenia.

Vyhľadajte kód Product Key.

Váš kód Product Key by mal byť uvedený na škatuli, v ktorej bol zabalený DVD disk so systémom Windows 8.1. Vyzerá asi takto: KÓD PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Váš kód Product Key bude potrebné zadať počas inštalácie. Je to kód pozostávajúci z 25 znakov, ktorý sa používa na aktiváciu Windowsu. Slúži na overenie, že systém Windows nebol použitý na viacerých počítačoch, ako povoľujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.

Odporúča sa uložiť kópiu kódu Product Key, ak by ste niekedy potrebovali Windows preinštalovať.

3. Vložte disk DVD so systémom Windows 8.1

Zapnite počítač a bežným spôsobom spustite Windows, vložte DVD disk a reštartujte počítač. Na zavedenie systému z DVD disku bude pravdepodobne potrebné stlačiť ľubovolný kláves.

Ak sa po reštartovaní počítača spustí vaša aktuálna verzia Windowsu, možno bude potrebné otvoriť ponuku zavádzania alebo zmeniť poradie zavádzania v nastaveniach BIOS alebo UEFI počítača, aby sa počítač spustil z média. Ak chcete otvoriť ponuku zavádzania alebo zmeniť poradie zavádzania systému, vo všeobecnosti je potrebné stlačiť kombináciu klávesov (napríklad F2, F12, Delete, Esc, atď.) hneď po spustení počítača. Presné pokyny na zmenu poradia zavádzania systému počítača nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Ak sa napriek tomu znova spustí aktuálna verzia Windowsu, skúste to ešte raz. Najprv počkajte, kým sa vo Windowse zobrazí výzva na prihlásenie, počítač úplne vypnite a potom znova reštartujte.

Výber nastavení krajiny alebo oblasti

Inštalačná obrazovka systému Windows, kde môžete vybrať jazyk, čas a menu, klávesnicu a metódu vstupu
Inštalačná obrazovka systému Windows, kde môžete vybrať jazyk, čas a menu, klávesnicu a metódu vstupu

Pre inštaláciou systému Windows 8.1 je potrebné vybrať jazyk inštalácie, formát času a meny a klávesnicu a metódu zadávania vstupných údajov. Tieto nastavenia môžete neskôr zmeniť.

Informácie o tom, ako pridať jazyk, nájdete v téme Pridanie jazyka alebo klávesnice. Informácie o tom, ako pridať rôzne rozlíšenia klávesnice alebo editor IME na zadávanie textu nájdete v téme Pridanie rozloženia klávesnice.

4. Inštalácia systému Windows 8.1

Inštalačná obrazovka systému Windows s výberom vlastnej inštalácie
Inštalačná obrazovka systému Windows s výberom vlastnej inštalácie

Ak používate prenosný počítač alebo tablet, nezabudnite ho zapojiť do napájania. Inštalácia môže trvať 30 minút až 3 hodiny pri použití vysokorýchlostného internetového pripojenia (1,5 Mb/s – 10 Mb/s). Dĺžka trvania závisí od vášho internetového pripojenia, počítača a iných faktorov a môže presiahnuť uvedené hodnoty.

Vykonanie čistej inštalácie

Inštalačná obrazovka systému Windows s formátovaním oblasti
Inštalačná obrazovka systému Windows s formátovaním oblasti

Upozornenie

 • Pri formátovaní oblasti počas inštalácie sa vymažú všetky údaje na danej oblasti. Pred začatím je potrebné zálohovať všetky údaje, ktoré chcete uchovať.

Čistá inštalácia Windowsu

 1. Kliknite na položku Inštalovať systém Windows.

 2. Na stránke Zadanie kódu Product Key na aktiváciu systému Windows zadajte kód Product Key.

  Váš kód Product Key by mal byť uvedený na škatuli, v ktorej bol zabalený DVD disk so systémom Windows 8.1 Vyzerá asi takto: KÓD PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

 3. Ak súhlasíte s licenčnými podmienkami uvedenými na stránke Prečítajte si licenčné podmienky, kliknite na možnosť Súhlasím s licenčnými podmienkami a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Na stránke O aký typ inštalácie máte záujem? kliknite na možnosť Vlastná: Len inštalácia systému Windows (rozšírené nastavenie).

 5. Na stránke Kam chcete nainštalovať systém Windows? kliknite na položku Možnosti jednotky (rozšírené), kliknite na oblasť, ktorú chcete zmeniť, kliknite na možnosť formátovania, ktorú chcete vykonať, a postupujte podľa pokynov.

 6. Po dokončení formátovania kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Podľa pokynov dokončite inštaláciu Windowsu.

Poznámka

 • Pri inovácii z Windowsu Vista alebo Windowsu XP si môžete vybrať iba možnosť Vlastná: Len inštalácia systému Windows (rozšírené nastavenie). Možnosť inovácie nie je podporovaná.

Inštalačná obrazovka systému Windows zobrazujúca inštaláciu Windowsu
Inštalačná obrazovka systému Windows zobrazujúca inštaláciu Windowsu

Po dokončení inštalácie systému Windows 8.1 sa najprv zobrazí výzva na výber nastavení.

5. Výber nastavení

Po dokončení inštalácie systému Windows 8.1 sa zobrazí výzva na výber nastavení počítača.

Prispôsobenie

Obrazovka prispôsobenia počas inštalácie
Obrazovka prispôsobenia počas inštalácie

Vyberte farbu podľa potreby. Neskôr ju budete môcť kedykoľvek zmeniť priamo na domovskej obrazovke. Ak to chcete urobiť, na domovskej obrazovke ukážte do ľavého dolného rohu obrazovky, prejdite kurzorom myši až do rohu a kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Prispôsobiť.

Použitie expresných nastavení

Obrazovka nastavení počas inštalácie
Obrazovka nastavení počas inštalácie

Zobrazí sa zoznam odporúčaných nastavení známych pod názvom expresné nastavenia. Ak chcete prijať tieto nastavenia a pokračovať, kliknite na položku Použiť expresné nastavenie. Akékoľvek z týchto nastavení môžete zmeniť neskôr po ukončení inštalácie. Ak chcete zmeniť niektoré z týchto nastavení teraz, ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobiť.

Ďalšie informácie získate kliknutím na prepojenie Ďalšie informácie o expresnom nastavení. Informácie o tom, ako tieto nastavenia ovplyvnia ochranu vašich osobných údajov, získate kliknutím na položku Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Prihlásenie

Obrazovka prihlásenia s kontom Microsoft počas inštalácie
Obrazovka prihlásenia s kontom Microsoft počas inštalácie

Ďalej sa zobrazí výzva na prihlásenie. Ak sa zobrazí stránka na prihlásenie pomocou lokálneho konta, bude potrebné najprv sa prihlásiť pomocou lokálneho konta a až potom sa zobrazí výzva na nastavenia konta Microsoft.

Skryť všetko

Ak už máte konto Microsoft

 1. Ak je to potrebné, zadajte e-mailovú adresu konta Microsoft a heslo.

  Ak máte viac kont Microsoft, bude potrebné vybrať jedno z nich. Ďalšie informácie nájdete v téme Which email address should I use for my Microsoft account?

 2. Spoločnosť Microsoft zašle bezpečnostný kód na alternatívnu e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, ktoré ste nastavili pre toto konto, a zadaním tohto kódu potvrdíte, že ste vlastníkom konta. Tento postup nám pomáha chrániť vaše konto a zariadenia pri prístupe k citlivým informáciám. Ak ste ešte nenastavili alternatívny kontakt pre konto, systém vás vyzve, aby ste tak urobili.

  Ak ste sa pred inštaláciou systému Windows 8.1 prihlásili do počítača pomocou konta Microsoft, pravdepodobne tento krok neuvidíte.

Ak chcete vytvoriť konto Microsoft

 1. Kliknite na položku Vytvoriť nové konto.

 2. Zobrazí sa výzva na vybratie e-mailovej adresy, ktorú chcete použiť ako konto Microsoft. Môže to byť ktorákoľvek používaná e-mailová adresa bez ohľadu na to, či sa jedná o službu spoločnosti Microsoft. Zadajte e-mailovú adresu, ktorú používate najčastejšie. Použijeme ju na nastavenie aplikácií Pošta a Ľudia, kde nájdete e-maily a kontakty, ktoré už každodenne používate.

 3. Zadajte heslo, ktoré chcete použiť, a vyplňte ostatné informácie vrátane vášho mena, priezviska a krajiny alebo oblasti.

 4. Ďalej sa zobrazí výzva na zadanie alternatívnej e-mailovej adresy a telefónu, kde vám budeme môcť poslať e-mail, zavolať alebo poslať SMS správu. Tento postup nám pomáha chrániť vaše konto a zariadenia vždy, keď pristupujete pomocou tohto konta k citlivým informáciám. Po zadaní týchto informácií vám pošleme správu so zabezpečovacím kódom, ktorý je potrebné zadať na overenie, že ste vlastníkom konta.

Ak chcete pokračovať v používaní lokálneho konta

Windows 8.1 bol navrhnutý na používanie spolu s kontom Microsoft, preto vám odporúčame vyskúšať ho. Jednoducho povedané, vaše konto Microsoft je lepidlo, ktoré drží pohromade množstvo užitočných funkcií nového Windowsu. Bez neho napríklad nebudete môcť získavať nové aplikácie Windows Obchodu, automaticky synchronizovať nastavenia a dokumenty medzi počítačmi, zálohovať fotografie v cloude, a tak k nim mať odvšadiaľ prístup, a ani zobraziť všetky svoje kontakty z viacerých e-mailových kont a kont sociálnych sietí v aplikáciách Ľudia a Pošta.

Ak ste sa rozhodli radšej použiť lokálne konto, kliknite na možnosť Vytvoriť nové konto a potom na stránke nového konta kliknite na možnosť Pokračovať v používaní existujúceho konta.

Ukladací priestor v cloude služby OneDrive

Obrazovka nastavení služby OneDrive počas inštalácie
Obrazovka nastavení služby OneDrive počas inštalácie

Ak prvýkrát inštalujete na počítači systém Windows 8.1, všimnete si nové možnosti služby OneDrive.

Ak na tejto obrazovke kliknete na tlačidlo Ďalej, počítač použije tieto predvolené nastavenia služby OneDrive:

 • Fotografie, ktoré ste urobili pomocou tohto počítača, sú uložené v priečinku Z fotoaparátu v tomto počítači a menšia kópia každej fotografie sa automaticky zálohuje v službe OneDrive.

 • Pri vytvorení nového dokumentu je predvoleným ukladacím umiestnením služba OneDrive. Kedykoľvek ale môžete jednotlivé dokumenty uložiť lokálne alebo na iný disk.

 • Windows uloží záložnú kópiu nastavení počítača v službe OneDrive. Ak sa v budúcnosti niečo vášmu počítaču stane a budete ho musieť nahradiť, vaše nastavenia zostanú uložené v cloude a ihneď ich budete môcť presunúť na nový počítač.

Akékoľvek z týchto nastavení môžete zmeniť neskôr v nastaveniach počítača. Ak chcete radšej tieto nastavenia vypnúť hneď, kliknite na položku Vypnutie týchto nastavení systému OneDrive (neodporúča sa). Ďalšie informácie nájdete v téme OneDrive: FAQ.

Poznámka

 • Ďalšie informácie o inovácii PC, ktorý má nainštalovanú počítačovú aplikáciu OneDrive pre Windows, nájdete v téme Windows teraz obsahuje OneDrive.

Inštalácia aktualizácií

Pretože Windows sa neustále aktualizuje, je možné, že od vzniku systému Windows 8.1 už vznikli nové kritické aktualizácie. Windows prvýkrát vyhľadá tieto kritické aktualizácie po dokončení nastavenia systému Windows 8.1 a ak sú dostupné, automaticky ich prevezme. Prevzatie a inštalácia aktualizácií môže trvať pár minút až jednu hodinu v závislosti od toho, aké aktualizácie sú potrebné. Počítač sa bude musieť minimálne jedenkrát reštartovať, aby sa aktualizácie dokončili.

Hotovo

Domovská obrazovka
Domovská obrazovka

Windows dokončí inštaláciu aktualizácií a potom sa zobrazí domovská obrazovka nového systému Windows 8.1. Ďalšie informácie o inštalácii systému Windows 8.1 nájdete v téme Aktualizácia na Windows 8.1: najčastejšie otázky.