Inovácia systému Windows len s kódom Product Key

Ak ste si zakúpili Windows 8.1 alebo Windows 8, môžete Windows stiahnuť a nainštalovať z tejto stránky pomocou svojho kódu Product Key. Windows môžete nainštalovať hneď, neskôr alebo pomocou média s ISO súborom.

Skôr než začnete:

 • Uistite sa, že pracujete s PC, ktoré chcete inovovať. Ak vykonávate aktualizáciu na Windows 8.1, v PC musí byť nainštalovaný Windows 7Windows 8.1 Preview. Ak máte v PC nainštalovanú najnovšiu verziu systému Windows 8, môžete bezplatnú aktualizáciu na Windows 8.1 vykonať vo Windows Obchode.

  Ak inovujete na Windows 8, v PC musí byť Windows 7, Windows Vista, Windows XP s balíkom Service Pack 3 (SP3), Windows 8 Release Preview, Windows 8 Consumer Preview alebo Windows Developer Preview.

  Inštalátor systému Windows pred inštaláciou systému Windows 8.1 alebo Windows 8 skontrolujte, či PC spĺňa systémové požiadavky.

 • Kód Product Key majte poruke. Nájdete ho medzi informáciami o objednávke online, v e-maile potvrdzujúcom zakúpenie alebo na obale DVD disku. Kód Product Key je 25-znakový kód, ktorý vyzerá približne takto:
  XXXXX- XXXXX- XXXXX- XXXXX- XXXXX.

 • Vytvorte si zálohu všetkého, čo si chcete ponechať. Tieto položky uložte na miesto, odkiaľ ich neskôr môžete prevziať, napr. na externý disk alebo DVD.

Upozornenie

 • Pred inštaláciou systému Windows neformátujte pevný disk. Vaša aktuálna verzia systému Windows musí byť spustená v okamihu spustenia inštalácie systému Windows 8.1 alebo Windows 8.

Keď ste pripravení, buď ťuknite alebo kliknite na položku Inštalácia systému Windows 8.1, ak máte kód Product Key pre Windows 8.1, alebo ťuknite alebo kliknite na položku Inštalácia systému Windows 8, ak máte kód Product Key pre Windows 8.

Inštalácia systému Windows 8.1


Inštalácia systému Windows 8

Poznámky

  • Ak kód Product Key neviete nájsť, skúste ho pohľadať v informáciách o objednávke online, v e-maile s potvrdením alebo na obale DVD disku. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je kód Product Key?

  • Ak máte problémy s aktiváciou systému Windows, pozrite si tému Prečo nemôžem aktivovať systém Windows?

  • Asistenta pri inovácii nie je možné použiť na inováciu z 32-bitovej verzie systému Windows na 64-bitovú verziu systému Windows. Na vykonanie inovácie bude potrebné zakúpiť si disk DVD so systémom Windows. Vaše súbory, aplikácie a nastavenia nebude možné zachovať.

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie Momentálne sa nemôžeme pripojiť, inštaláciu môžete dokončiť vytvorením inštalačného média.

Potrebujete ďalšiu pomoc?