Inovácia Windowsu len s kódom Product Key

Ak máte kód Product Key pre Windows 8.1 alebo Windows 8, Windows 8.1 si môžete stiahnuť a nainštalovať z tejto stránky. Windows môžete nainštalovať hneď, neskôr alebo pomocou média s ISO súborom.

Skôr než začnete:

 • Uistite sa, že pracujete s počítačom, ktorý chcete inovovať. Ak vykonávate aktualizáciu na Windows 8.1, v počítači musí byť nainštalovaný Windows 7 alebo Windows 8.1 Preview. Ak máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu systému Windows 8, môžete bezplatnú aktualizáciu na Windows 8.1 vykonať vo Windows Obchode.

  Inštalátor systému Windows skontroluje, či počítač spĺňa všetky systémové požiadavky ešte pred samotnou inštaláciou systému Windows 8.1.

 • Pripravte si kód Product Key. Nájdete ho medzi informáciami o online objednávke, v e-maile potvrdzujúcom nákup alebo na obale DVD disku. Kód Product Key je 25-miestny kód, ktorý vyzerá približne takto:
  XXXXX- XXXXX- XXXXX- XXXXX- XXXXX.

 • Vytvorte si zálohu všetkého, čo si chcete nechať. Tieto položky uložte na miesto, kde sa k nim môžete neskôr vrátiť, napríklad na externý disk alebo DVD.

Upozornenie

 • Pred inštaláciou Windowsu neformátujte pevný disk. Keď začínate inštalovať Windows 8.1, musíte mať spustenú svoju aktuálnu verziu Windowsu.

Keď ste pripravení, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Inštalovať Windows 8.1. Môžete použiť kód Product Key buď pre Windows 8.1, alebo pre Windows 8.

Inštalácia systému Windows 8.1


Poznámky

  • Ak kód Product Key neviete nájsť, pozrite si informácie o online objednávke, potvrdzujúci e-mail alebo obal DVD disku. Ďalšie informácie nájdete v téme Čo je kód Product Key?

  • Ak máte problémy s aktiváciou systému Windows, pozrite si tému Prečo nemôžem aktivovať systém Windows?

  • Asistenta pri inovácii nie je možné použiť na inováciu z 32-bitovej verzie Windowsu na 64-bitovú verziu Windowsu. Na vykonanie inovácie si treba kúpiť disk DVD s Windowsom. Súbory, aplikácie a nastavenia si však nebudete môcť uložiť.

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie Momentálne sa nemôžeme pripojiť, inštaláciu môžete dokončiť vytvorením inštalačného média.

Potrebujete ďalšiu pomoc?