Zmena jazyka používaného v aplikáciách

Mnohé aplikácie vo Windows Obchode podporujú viaceré jazyky. Spôsob zmeny používaného jazyka závisí od aplikácie. V niektorých aplikáciách je nastavenie jazyka, v niektorých sa používajú predvoľby jazyka Windowsu a pre niektoré vstavané aplikácie treba v počítači zmeniť jazyk zobrazenia Windowsu.

Pred zmenou jazyka v aplikácii skontrolujte, či aplikácia podporuje jazyk, ktorý chcete použiť. Tieto informácie nájdete v časti Podrobnosti na stránke s popisom aplikácie vo Windows Obchode.

Jazyky podporované aplikáciou skontrolujete takto:

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 2. Aplikáciu vyhľadajte pomocou vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu Obchodu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na aplikáciu v zozname výsledkov.

 4. Posúvaním doprava prejdite na časť Podrobnosti, kde nájdete zoznam podporovaných jazykov.

Vyhľadanie nastavenia jazyka v aplikácii

V niektorých aplikáciách, napríklad vo vstavaných aplikáciách Šport a Správy, je nastavenie, ktorým sa ovláda, aký jazyk sa v aplikácii používa.

Ak chcete zistiť, či je v aplikácii nastavenie jazyka:

 1. Aplikáciu otvorte ťuknutím alebo kliknutím na ňu na domovskej obrazovke.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Zistite, či je k dispozícii možnosť výberu jazyka. V aplikácii Šport alebo Správy napríklad ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a vyberte požadovaný jazyk.

Poznámka

 • Ak je v aplikácii v rámci kľúčového tlačidla Nastavenie možnosť výberu jazyka, no požadovaný jazyk sa nezobrazuje ako podporovaný, pomocou krokov v nasledujúcej časti nastavte predvoľby jazyka a nainštalujte aktualizácie aplikácie a nastavenie jazyka skontrolujte znova.

Nastavenie predvolieb jazyka a inštalácia aktualizácií aplikácie

Ak v aplikácii nie je možné nastaviť jazyk, skúste zmeniť zoznam predvolieb jazyka vo Windowse a potom z Obchodu nainštalovať aktualizácie aplikácie. Na základe zoznamu jazykov vybratých pre Windows sa určuje jazyk použitý v niektorých aplikáciách. Primárnym jazykom je prvý jazyk v zozname a tento jazyk sa používa všade, kde je to možné. Ak primárny jazyk nie je v aplikácii alebo počítači k dispozícii, použije sa nasledujúci jazyk v zozname.

Primárny jazyk zmeníte takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čas a jazyk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na jazyk, ktorý chcete použiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastavenie na primárne. Vybratý jazyk sa zobrazí navrchu zoznamu Jazyky.

  Poznámka

  • Ak sa jazyk, ktorý chcete použiť, nezobrazuje, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať jazyk a ťuknutím alebo kliknutím na jazyk ho pridajte do zoznamu predvolieb.

Po nastavení predvolieb jazyka pre Windows nainštalujte všetky dostupné aktualizácie aplikácie z Windows Obchodu. Niektorí vydavatelia aplikácií ukladajú jazykové balíky aplikácií inde než zvyšok aplikácie, čím sa zmenšuje veľkosť pamäte, ktorú aplikácia v počítači využíva.

Aktualizácie aplikácií nainštalujete takto:

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácie aplikácií a potom na položku Vyhľadať aktualizácie.

 4. Vyberte aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať.

Zmena jazyka zobrazenia Windowsu

V niektorých vstavaných aplikáciách, napríklad v aplikácii Fotografie a aplikácii Fotoaparát, sa jazyk použitý v aplikácii určuje na základe jazyka zobrazenia Windowsu. Ďalšie informácie o preberaní a inštalácii jazykových balíkov a zmene jazyka zobrazenia Windowsu nájdete v téme Pridanie jazyka alebo klávesnice.

Poznámky

 • Zmenou jazyka zobrazenia Windowsu sa zmení jazyk zobrazovaný vo Windowse.

Potrebujete ďalšiu pomoc?