Používanie Zväčšovacieho skla na zobrazenie položiek na obrazovke

Zväčšovacie sklo je užitočný nástroj, ktorý zväčší celú obrazovku alebo jej časť, aby ste zreteľnejšie videli text a obrázky. Prichádza s rôznymi nastaveniami, aby ste ho mohli využívať podľa vlastných predstáv.

Používanie Zväčšovacieho skla

Zväčšovacie sklo sa dá rýchlo otvoriť a zatvoriť, aby ste ho mali poruke, keď ho potrebujete, a aby vám nezavadzalo, keď ho nepotrebujete.

Otvorenie Zväčšovacieho skla pomocou klávesnice

 1. Stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows+ „+“ (znamienko plus).
 2. Pokiaľ nezmeníte nastavenie, Zväčšovacie sklo sa otvorí v zobrazení na celú obrazovku.

Otvorenie Zväčšovacieho skla pomocou dotyku alebo myši

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zjednodušenie prístupu, potom ťuknite alebo kliknite na položku Zväčšovacie sklo a posunutím jazdca pod Zväčšovacie sklo ho zapnite.

 3. Pokiaľ nezmeníte nastavenie, Zväčšovacie sklo sa otvorí v zobrazení na celú obrazovku.

Zavretie Zväčšovacieho skla

 • Ak chcete rýchlo vypnúť Zväčšovacie sklo, stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + Esc. Taktiež môžete ťuknúť alebo kliknúť na ikonu Zväčšovacieho skla Ikona Zväčšovacieho skla a potom ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo Zavrieť na paneli s nástrojmi Zväčšovacieho skla.

Poznámky

 • Ak chcete mať Zväčšovacie sklo poruke, môžete ho pripnúť na domovskú obrazovku alebo panel úloh. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako používať panel úloh.

 • Niektorí ľudia chcú zmeniť jasnosť alebo veľkosť slov a obrázkov na obrazovke. Ak patríte medzi nich, pomocou tejto aplikácie môžete priblížiť zobrazenie stránky alebo zmeniť rozlíšenie obrazovky. Ďalšie informácie o zmene rozlíšenia obrazovky nájdete v téme Najlepšie nastavenia obrazu monitora.

Zmena zobrazenia Zväčšovacieho skla

Ak používate myš, Zväčšovacie sklo môžete používať niekoľkými spôsobmi v závislosti od vášho zaužívaného spôsobu práce: na celú obrazovku, v podobe lupy alebo s ukotvením. Vyskúšajte si ich a rozhodnite sa.

Celá obrazovka. V tomto zobrazení sa zväčší celá obrazovka. Pri zväčšení pravdepodobne neuvidíte celý obsah obrazovky, pri pohybe po obrazovke však uvidíte všetko. Ak máte dotykovú obrazovku, Zväčšovacie sklo zobrazí okolo okraja obrazovky biele okraje. Ťahaním prsta alebo myši po okrajoch sa môžete pohybovať po obrazovke.

Lupa. V tomto zobrazení je to pri pohybe po obrazovke podobné, ako keby ste sa na ňu pozerali cez lupu.

Ukotvené. Ukotvené zobrazenie funguje na pracovnej ploche Windowsu. V tomto zobrazení je Zväčšovacie sklo ukotvené v časti obrazovky. Pri pohybe po obrazovke sa niektoré jej časti zobrazia zväčšené v oblasti ukotvenia, kým hlavná časť obrazovky zostáva nezmenená.

Prispôsobenie Zväčšovacieho skla

Môžete zmeniť spôsob, akým funguje Zväčšovacie sklo. Príklad: Na nastavenie intenzity zväčšenia zobrazenia Zväčšovacím sklom môžete použiť tlačidlá priblíženia a vzdialenia (tlačidlo priblíženia a tlačidlo oddialenia). Stlačenie klávesu s logom WindowsKláves s logom Windows + plus a klávesu s logom WindowsKláves s logom Windows + mínus na klávesnici je ďalším rýchlym spôsobom na približovanie a odďaľovanie zobrazenia. Zväčšovacie sklo môžete prispôsobiť aj stlačením tlačidla možností Zväčšovacieho skla Tlačidlo možností Zväčšovacieho skla.
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Zväčšovacie sklo a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zväčšovacie sklo.

 3. Prejdite na pracovnú plochu Windowsu a kliknite na Zväčšovacie sklo Ikona Zväčšovacieho skla.
 4. Kliknite na tlačidlo MožnostiTlačidlo možností Zväčšovacieho skla.
 5. Vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Pomocou jazdca vyberte prírastok priblíženia. Percento, ktoré vyberiete na tomto mieste, bude predstavovať prírastok, v ktorom Zväčšovacie sklo zväčší obrazovku pri stlačení tlačidla priblíženia Tlačidlo priblíženia.
  • Ak chcete invertovať farby na obrazovke, začiarknite políčko Zapnúť inverziu farieb. Niekedy inverzia farieb zvýši čitateľnosť textu.

  • Označením začiarkavacieho políčka zvoľte, ako Zväčšovacie sklo zaostruje. Zväčšovacie sklo môže sledovať myš, bod vloženia alebo klávesnicu.

Poznámka

 • Keď otvoríte Zväčšovacie sklo, nakrátko sa zobrazí panel s nástrojmi Zväčšovacieho skla. Zakrátko zmizne, aby vám neprekážal, pričom ho však môžete opäť zobraziť kliknutím na ikonu Zväčšovacieho skla Ikona Zväčšovacieho skla na obrazovke alebo na ikonu Zväčšovacieho skla na paneli úloh.

Používanie Zväčšovacieho skla pomocou dotyku

Pri používaní Zväčšovacieho skla pomocou dotykovej obrazovky môžete vykonávať rôzne úlohy:

 • Ťuknutím na rohy priblížite alebo vzdialite zobrazenie.

 • Ťahaním prsta po okrajoch sa pohybujete po obrazovke.

 • Ťuknutím na znamienko „X“ vypnete Zväčšovacie sklo.

 • Ťuknutím dvomi prstami na protiľahlé okraje zobrazíte svoje umiestnenie na obrazovke.

Potrebujete ďalšiu pomoc?