Vysielanie obrázkov, videí a hudby ako prúdu údajov pomocou funkcie Prehrať

Prehrávajte svoje fotografie, hudbu a videá mimo počítača vysielaním ako prúdu údajov priamo do televízora alebo reproduktorov. Fotografie z dovolenky môžete napríklad vysielať ako prúd údajov z počítača a prezerať si ich v televízore. Zároveň si môžete vypočuť v reproduktoroch obľúbenú hudbu a svoju prezentáciu tak ešte vylepšiť. Prípadne na vysielanie obsahu, napríklad fotografií z Facebooku alebo videí z YouTube použite Internet Explorer 11.

Nastavenie

Podľa toho, čo už máte nastavené, možno začať vysielať prúd údajov. Ak máte napríklad v domácej sieti konzolu Xbox 360 a pri prvom nastavení počítača ste si vybrali expresné nastavenie, pravdepodobne je všetko pripravené na vysielanie prúdu údajov. V ostatných prípadoch môže byť potrebné nastaviť alebo zmeniť sieť a pripojiť kompatibilné zariadenia.

Zobraziť všetko

Kontrola nastavenia siete

Tu je niekoľko návrhov ako skontrolovať, či je sieť pripravená.

Domáca sieť. Treba mať nastavenú domácu sieť. Hoci sa to striktne nevyžaduje, používanie bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa dajú pripojiť všetky zariadenia, môže byť najlepším riešením. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenie bezdrôtového smerovača.

Domáca skupina. Hoci sa to nevyžaduje, zapojením zariadení do domácej skupiny môžete uľahčiť zdieľanie medzi televízormi, reproduktormi a počítačmi. Pri inštalácii počítača so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 sa domáca skupina vytvorí automaticky. Ak už domáca skupina vo vašej domácej sieti existuje, môžete sa k nej pripojiť. Ďalšie informácie nájdete v téme Domáca skupina od začiatku do konca.

Zdieľanie. Zapnutím zdieľania umožníte počítaču pripojiť sa k zariadeniam v rovnakej sieti. Je možné, že ste už zdieľanie zapli počas prvého nastavenia počítača alebo pri prvom pripojení k sieti. Ak si nie ste istí, môžete skontrolovať, či je zdieľanie zapnuté.

Zapnutie zdieľania v rámci siete

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť, ťuknite alebo kliknite na názov siete a potom zapnite možnosť Vyhľadanie zariadení a obsahu.

Použitie kompatibilných zariadení

Viacerí výrobcovia ponúkajú zariadenia s vynikajúcou kvalitou vysielania prúdu údajov. Aj napriek tomu, že ďalší výrobcovia neuvádzajú, že sú ich zariadenia kompatibilné, veľa ľudí má s ich používaním výborné skúsenosti. Ak hľadáte nové zariadenie alebo chcete zistiť viac o kompatibilite zariadenia, určite navštívte lokalitu Windows Compatibility Center aj Zoznam produktov certifikovaných pre Windows. Nie vždy sa dá povedať vopred, či možno vysielať prúd údajov do konkrétneho zariadenia. Prieskumom vopred môžete minimalizovať prípadnú neskoršiu frustráciu.

Tu je niekoľko návrhov týkajúcich sa kompatibilných zariadení.

 • Jednoduchým spôsobom ako začať vysielať prúd údajov, je použitie konzoly Xbox 360. Keď si vyberáte zariadenie, do ktorého chcete vysielať prúd údajov, vyberte radšej konzolu Xbox 360 ako zariadenia, ktoré sú k nej pripojené.

 • Mnohé zariadenia s certifikáciou DLNA sú kompatibilné s funkciou Prehrať. Ak má zariadenie logo tejto certifikácie, ešte to neznamená, že doň môžete vysielať prúd údajov. Presvedčte sa, či je v špecifikácii zariadenia uvedená certifikácia digitálneho vykresľovania médií (DMR).

 • Ak sa chystáte vysielať prúd údajov priamo do televízora alebo reproduktorov, postupujte podľa pokynov výrobcu na pripojenie zariadenia do siete. V mnohých prípadoch je to rovnako jednoduché ako pripojenie zariadenia k smerovaču pomocou ethernetového kábla. Po pripojení zariadenia k sieti a zapnutí zdieľania by mal Windows automaticky nájsť zariadenia, ktoré sú kompatibilné s funkciou Prehrať.

  Zobrazenie pripojených zariadení

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom na položku Zariadenia.

  3. Zariadenia, do ktorých môžete vysielať prúd údajov, sa zobrazia v časti Prehrať.

   Existuje niekoľko prípadov, kedy sa zariadenie kompatibilné s funkciou Prehrať v tomto zozname nezobrazí. Dôvody sú rôzne. Informácie o kompatibilite zariadenia získate u výrobcu, na lokalite Windows Compatibility Center a v Zozname produktov certifikovaných pre Windows. Ak ste si istí, že je vaše zariadenie kompatibilné, a napriek tomu sa nezobrazuje v zozname Zariadenia, pravdepodobne ho treba pridať manuálne alebo vyriešiť iný problém. Ďalšie informácie nájdete v témach Pridanie, odstránenie a správa zariadení a tlačiarní a Tipy na riešenie problémov s funkciou Prehrať.

Spustenie vysielania prúdu údajov

Na vysielanie prúdu údajov môžete použiť aplikácie Fotografie, Hudba alebo Video, ktoré sú v stavané v systéme Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Môžete tiež použiť iné mediálne aplikácie, musia však podporovať funkciu Prehrať. Na vysielanie prúdu údajov z webu použite Internet Explorer 11. (Prúd údajov nie je možné vysielať z Internet Explorera 11 pre pracovnú plochu.)

 1. Otvorte v aplikácii obsah, ktorý chcete vysielať ako prúd údajov.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Prehrať a potom vyberte zariadenie kompatibilné s funkciou Prehrať, ktoré chcete použiť.

  Windows zobrazí iba tie zariadenia, ktoré dokážu prehrávať vami vybratý typ obsahu. Ak v zozname zariadenie nevidíte, môžete ťuknúť alebo kliknúť na položku Pridať zariadenie a pokúsiť sa pridať ho manuálne.

Ak chcete vysielať médiá ako prúd údajov z Prieskumníka, ťuknite alebo kliknite na obsah, ktorý chcete vysielať. Na karte Prehrať v skupine Prehrať ťuknite alebo kliknite na položku Prehrať a vyberte zariadenie zo zoznamu.

Prehrávanie obsahu vo forme prúdu údajov z Prieskumníka výberom obsahu, výberom položky Prehrať na zariadení v ponuke a výberom dostupného zariadenia

Poznámka

 • Z osobnej kolekcie médií môžete vysielať veľké množstvo obsahu – vami vytvorenú hudbu a filmy, legálne vlastnenú hudbu a vlastné fotografie. Zákony o autorských právách zakazujú prenášanie a vysielanie určitého obsahu formou vysielania prúdu údajov, ako sú napríklad komerčne vyrábané videá. Windows vám umožní vysielať ako prúd údajov len obsah, ktorý máte právo zdieľať.

Ovládanie vysielaného obsahu

Po začatí prehrávania obsahu môžete použiť ovládacie prvky aplikácie alebo webovej stránky. Taktiež môžete použiť ovládacie prvky počítača.

Pomocou tlačidiel hlasitosti v počítači môžete napríklad otvoriť ovládacie prvky na zmenu hlasitosti, pozastavenie obsahu a spustenie prehrávania alebo prechod dopredu alebo dozadu. Ak prehrávate z počítača viac položiek, ťuknutím alebo kliknutím na šípku doprava môžete prepínať medzi ovládacími prvkami pre jednotlivé položky. Ťuknutím alebo kliknutím na ikonu aplikácie prejdete do danej aplikácie. Ovládacie prvky sú k dispozícii aj vtedy, keď je počítač zamknutý.

Ovládacie prvky na zmenu hlasitosti, pozastavenie a prehrávanie alebo posun dopredu a dozadu v aktuálne prehrávanom obsahu

Ak používate na vysielanie prúdu údajov Xbox 360 so senzorom Kinect, môžete používať hlasové príkazy a príkazy pomocou gest.

Poznámka

 • Rozpoznávanie reči a hlasové príkazy nie sú v konzole Xbox 360 so senzorom Kinect k dispozícii vo všetkých jazykoch.

Zastavenie vysielania prúdu údajov

Vysielanie prúdu údajov môžete zastaviť bez toho, aby ste prerušili prehrávanie obsahu v počítači.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Tento počítač.

Potrebujete ďalšiu pomoc?