Používanie textu alebo vizuálnych alternatív zvuku

V mnohých aplikáciách môžete po zmene nastavení počítača používať vizuálne pomôcky namiesto zvukov. Tu je postup:

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte položku Nahradiť zvuky vizuálnymi pomôckami a ťuknite alebo kliknite na položku Nahradiť zvuky vizuálnymi pomôckami.

  3. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

    • Zapnúť vizuálne oznamovanie zvukov. Táto možnosť nahradí zvukové upozornenia vizuálnymi pomôckami, napríklad blikaním na obrazovke, takže upozornenia systému budú viditeľné aj v prípade, že ich nebude počuť. Okrem toho je pri zvukových upozorneniach možné nastaviť aj spôsob upozornenia.

    • Zobraziť textové titulky pre hovorený dialóg. Táto možnosť spôsobí, že Windows bude namiesto zvukov upozorňujúcich na činnosť počítača zobrazovať textové popisy (napríklad pri otvorení dokumentu alebo dokončení tlače).