Používanie textu alebo vizuálnych alternatív zvuku

V mnohých aplikáciách môžete po zmene nastavení počítača používať vizuálne pomôcky namiesto zvukov. Tu je postup:

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte položku Nahradiť zvuky vizuálnymi pomôckami a ťuknite alebo kliknite na položku Nahradiť zvuky vizuálnymi pomôckami.

  3. Vyberte možnosť, ktorú chcete použiť:

    • Zapnúť vizuálne oznamovanie zvukov. Táto možnosť nahradí zvukové upozornenia vizuálnymi pomôckami, napríklad blikaním na obrazovke, takže upozornenia systému budú viditeľné aj v prípade, že ich nebude počuť. Okrem toho je pri zvukových upozorneniach možné nastaviť aj spôsob upozornenia.

    • Zobraziť textové titulky pre hovorený dialóg. Táto možnosť spôsobí, že Windows bude namiesto zvukov upozorňujúcich na činnosť počítača zobrazovať textové popisy (napríklad pri otvorení dokumentu alebo dokončení tlače).

Potrebujete ďalšiu pomoc?