Použitie Windows Obchodu v inej krajine alebo oblasti

Ak chcete kúpiť aplikáciu z Windows Obchodu v konkrétnej krajine alebo oblasti, je potrebné zmeniť umiestnenie pre PC a potom do svojho konta v Obchode pridať spôsob platby z danej krajiny alebo oblasti. Ak si napríklad kupujete aplikáciu z Obchodu a umiestnenie PC je nastavené na možnosť USA, musí byť vybratý niektorý zo spôsobov platby platných pre USA.

Zmena domovskej pozície v počítači na konkrétnu krajinu alebo oblasť

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „oblasť“ a potom vo výsledkoch kliknite a položku Zmeniť krajinu alebo oblasť.

 3. V zozname vyberte krajinu alebo oblasť pre vaše umiestnenie.

  Poznámka

  • Na prejavenie týchto zmien možno bude potrebné reštartovať PC.

Pridanie spôsobu úhrady z krajiny alebo oblasti nastavenej ako domovské umiestnenie

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje konto.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridanie spôsobu platby, upravte požadované informácie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odoslať.

Poznámka

 • Ak sa položka Konto nezobrazuje, v počítači ešte nemáte najnovšiu aktualizáciu Obchodu. V takom prípade potiahnite prstom z horného okraja obrazovky nadol (ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši) a ťuknite alebo kliknite na položku Vaše konto.

Potrebujete ďalšiu pomoc?