Ochrana súborov pomocou šifrovania zariadení

Šifrovanie zariadenia pomáha chrániť počítač so systémom Windows 8.1 šifrovaním (zakódovaním) údajov, vďaka čomu zostanú bezpečné. Údaje môže dešifrovať a čítať len osoba so správnym šifrovacím kľúčom (podobným heslu). Šifrovanie zariadenia pomáha blokovať hakerov pred získaním súborov potrebných na odcudzenie vášho hesla. Ak počítač stratíte alebo vám ho ukradnú, šifrovanie zariadenia zabráni cudzím ľuďom v prístupe k vašim údajom fyzickou inštaláciou vášho uzamknutého disku do iného počítača. Aj keď je počítač zašifrovaný, môžete sa prihlasovať do Windowsu a používať svoje súbory zvyčajným spôsobom.

Poznámka

 • Šifrovanie zariadenia je k dispozícii vo všetkých počítačoch so systémom Windows RT 8.1 a v počítačoch so systémom Windows 8.1 s podporou funkcie InstantGo. InstantGo zabezpečí, aby sa počítač zo spánku zobudil hneď a aplikácie a údaje mal aktuálne. Ďalšie informácie o tom, či môžete so svojím počítačom používať šifrovanie zariadenia, nájdete v informáciách dodaných s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

Zobraziť všetko

Ako zapnúť šifrovanie zariadenia?

Ak chcete používať šifrovanie zariadenia, musíte sa do počítača prihlásiť s kontom Microsoft s oprávneniami správcu. Ďalšie informácie o oprávneniach správcu nájdete v téme Štandardné kontá verzus kontá správcu. Ak ste sa neprihlásili pomocou konta Microsoft alebo konto Microsoft nemáte a chcete ho získať, postupujte podľa týchto krokov.

Prihlásenie pomocou konta Microsoft

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prepnúť na konto Microsoft.

Ak používate nový počítač s novou inštaláciou systému Windows RT 8.1, šifrovanie zariadenia sa po prihlásení zapne automaticky. Windows pomáha chrániť údaje vo vašom počítači a automaticky uloží kľúč na obnovenie do vášho konta Microsoft online. Tento kľúč na obnovenie vám umožní prihlásiť sa do počítača v prípade jeho uzamknutia.

Ak ste však vykonali inováciu na systém Windows RT 8.1 z predchádzajúcej verzie Windowsu, budete musieť zapnúť šifrovanie zariadenia manuálne.

Manuálne zapnutie šifrovania zariadenia

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do poľa Vyhľadať zadajte text šifrovanie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie šifrovania zariadenia a postupujte podľa pokynov.

Kedy je potrebné použiť kľúč na obnovenie?

Kľúč na obnovenie potrebujete v prípade, že počítač prejde do režimu obnovenia. Môže to mať viacero príčin. Vo vašej organizácii sa môže používať napríklad politika zabezpečenia hesiel, ktorá uzamkne váš počítač po určitom počte neúspešných pokusov o prihlásenie. Počítač môže prejsť do režimu obnovenia aj v prípade, ak zaznamená zlyhanie hardvéru alebo neočakávanú zmenu konfigurácie, ktorá ovplyvňuje zabezpečenie. Vyžadovanie kľúča na obnovenie umožňuje odomknutie počítača a opätovný prístup k zašifrovaným údajom len povolanej osobe.

Ďalšie informácie o kľúči na obnovenie a o tom, ako ho získať, nájdete v téme Kľúče na obnovenie: najčastejšie otázky.

Ako možno zálohovať kľúč na obnovenie?

Ak ste prihlásení pomocou konta spoločnosti Microsoft, pre váš počítač je zapnutá ochrana a váš kľúč na obnovenie sa automaticky zálohuje vo vašom konte spoločnosti Microsoft online. Ak chcete uložiť ďalšiu kópiu kľúča na obnovenie, môžete si ho vytlačiť alebo uložiť ako súbor.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do poľa Vyhľadať zadajte text šifrovanie zariadenia.

 3. Vyberte položku Zálohovať kľúč na obnovenie a postupujte podľa pokynov.

Ako zobraziť nastavenia šifrovania zariadenia?

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Informácie o počítači.

  Sekcia Šifrovanie zariadenia sa zobrazí v dolnej časti stránky Informácie o počítači.

Ako vypnúť šifrovanie zariadenia?

Niektoré počítače sú nastavené tak, aby neumožňovali zmeniť nastavenie šifrovania zariadenia. Ak chcete zistiť, či v počítači môžete vypnúť šifrovanie zariadenia, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do poľa Vyhľadať zadajte text šifrovanie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie šifrovania zariadenia a postupujte podľa pokynov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?