Pridanie jazyka alebo klávesnice

Pridaním jazyka môžete zmeniť jazyk, ktorý používate na čítanie a zapisovanie vo Windowse, v aplikáciách a na webe.

Zobraziť všetko

Pridanie jazyka

Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia systému Windows alebo pridať klávesnicu na zadávanie, najskôr pridajte požadovaný jazyk do zoznamu jazykov.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čas a jazyk, ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie a potom na položku Pridanie jazyka.

 3. Vyhľadajte požadovaný jazyk a ťuknutím alebo kliknutím ho pridajte do zoznamu jazykov.

Prevzatie a inštalácia jazykových balíkov

Ak chcete, aby sa vybratý jazyk použil ako jazyk zobrazenia systému Windows (jazyk, ktorý sa najčastejšie zobrazuje vo Windowse a aplikáciách), treba prevziať celý jazykový balík.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čas a jazyk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na jazyk, pod ktorým sa zobrazuje informácia K dispozícii je jazykový balík a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Prevziať. Proces preberania môže v závislosti od počítača a veľkosti jazykového balíka určitý čas trvať.

  Ak chcete nastaviť tento jazyk ako jazyk zobrazenia, pozrite si nasledujúcu časť Zmena jazyka zobrazenia v systéme Windows.

Zmena jazyka zobrazenia v systéme Windows

Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia v systéme Windows (jazyk, ktorý sa najčastejšie používa vo Windowse a aplikáciách), najskôr pridajte požadovaný jazyk, potom prevezmite a nainštalujte jazykový balík a postupujte podľa týchto krokov.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čas a jazyk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na jazyk, ktorý chcete nastaviť ako jazyk zobrazenia.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie na primárne a jazyk sa premiestni do hornej časti zoznamu. Ak sa má vybratý jazyk stať jazykom zobrazenia systému Windows, pod jeho názvom sa zobrazí hlásenie Jazyk zobrazenia po ďalšom prihlásení.

 5. Postup dokončite odhlásením a opätovným prihlásením.

Prepínanie medzi klávesnicami alebo metódami vstupu

Po pridaní jazyka do zoznamu jazykov sa pridá aj klávesnica alebo metóda vstupu, aby ste v danom jazyku mohli tiež zadávať text. Text môžete zadávať na ľubovoľnej pridanej klávesnici prepnutím metódy vstupu. Prepínanie medzi klávesnicami alebo metódami vstupu:

 • Na štandardnej klávesnici stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + medzerník.
 • Na dotykovej obrazovke na paneli úloh pracovnej plochy ťuknite alebo kliknite na ikonu dotykovej klávesniceIkona dotykovej klávesnice na paneli úloh, ťuknite alebo kliknite na skratku jazyka a potom na klávesnicu, na ktorú chcete prepnúť.
  Tlačidlo so skratkou jazyka na dotykovej klávesnici
  Tlačidlo skratky jazyka na dotykovej klávesnici
 • Na paneli úloh na pracovnej ploche ťuknite alebo kliknite na skratku jazyka v oblasti oznámení úplne vpravo na paneli úloh a potom ťuknite alebo kliknite na klávesnicu, na ktorú chcete prepnúť.
  Tlačidlo skratky jazyka na paneli úloh na pracovnej ploche
  Tlačidlo skratky jazyka na paneli úloh na pracovnej ploche

Pridanie rozloženia klávesnice pre jazyk

K vybratému jazyku môžete pridať aj iné rozloženie klávesnice, ak vám nevyhovuje to, ktoré je priradené k danému jazyku..

Pridanie rozloženia klávesnice pre jazyk

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čas a jazyk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na jazyk, ku ktorému chcete pridať klávesnicu, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať klávesnicu, v zozname metód vstupu vyhľadajte rozloženie klávesnice, ktoré chcete použiť, a potom naň ťuknite alebo kliknite.

Nastavenie predvolenej klávesnice

Ak chcete nastaviť klávesnicu ako predvolenú, aby ste pri zadávaní textu nemuseli vždy prepínať na požadovanú metódu vstupu, postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť okno Jazyk prostredníctvom ovládacieho panela, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie pridať jazyk a potom vyberte položku Pridať jazyk.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 3. V časti Prepisovanie v rámci predvolenej vstupnej metódy vyberte to rozloženie klávesnice, ktoré by ste chceli nastaviť ako predvolené, a ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?