Ako používať dotykovú klávesnicu

Pozrite si video o možnostiach použitia dotykovej klávesnice. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)

Windows 8.1 umožňuje používať rôzne klávesnice podľa potreby. Najbežnejšia je fyzická externá klávesnica, ktorá sa zapojí do počítača. Windows 8.1 ponúka aj dotykovú klávesnicu pre počítače s dotykovým ovládaním.

Používanie dotykovej klávesnice

Ak chcete použiť dotykovú klávesnicu, ťuknite na obrazovku v mieste zadávania textu a klávesnica by sa mala zobraziť. Ak ste na pracovnej ploche, ťuknutím na ikonu dotykovej klávesnice Ikona dotykovej klávesnice na paneli úloh na paneli úloh pracovnej plochy otvoríte dotykovú klávesnicu. Ak chcete zavrieť dotykovú klávesnicu, ťuknite mimo textového poľa alebo na ikonu dotykovej klávesnice Ikona zatvorenia klávesnice a potom na ikonu zatvorenia klávesnice Ikona zatvorenia klávesnice.

Ak chcete otvoriť dotykovú klávesnicu manuálne (bez ťuknutia do textového poľa alebo na iné miesto, kde môžete písať), postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite na ikonu Klávesnica.

 3. Ťuknite na položku Dotyková klávesnica a panel na písanie rukou.

Dotyková klávesnica
Dotyková klávesnica

Zmena dotykovej klávesnice

Ak chcete použiť iné rozloženie dotykovej klávesnice alebo prepnúť na rozloženie klávesnice v inom jazyku, ťuknite na ikonu dotykovej klávesnice Ikona dotykovej klávesnice v pravom dolnom rohu klávesnice a potom ťuknutím vyberte požadované rozloženie klávesnice.
Ak stojíte alebo potrebujete držať tablet oboma rukami, môže vám pomôcť prepnutie na rozdelenú klávesnicu, v ktorej sú klávesy rozdelené na oboch okrajoch obrazovky, vďaka čomu sa jednoduchšie a pohodlnejšie používa. Ak chcete prepnúť na rozdelenú klávesnicu, ťuknite na ikonu dotykovej klávesnice Ikona dotykovej klávesnice a potom na ikonu rozdelenej klávesnice Ikona rozdelenej klávesnice. Veľkosť rozdelenej klávesnice zmeníte stlačením a posunutím troch bodiek vedľa medzerníka na ľavú stranu klávesnice.
Rozdelená klávesnica
Rozdelená klávesnica

Návrhy a opravy

Počas používania dotykovej klávesnice môže Windows zobrazovať návrhy textu, ktoré vám umožnia zadávať slová rýchlejšie alebo opraviť tie, ktoré boli chybne zadané. Ak chcete vložiť návrh, ťuknite naň, prípadne ak je zvýraznený, stlačte medzerník. Ak chcete zmeniť zvýraznenie slov, potiahnite prstom doprava alebo doľava po medzerníku.

Návrhy textu pri písaní e-mailu
Návrhy dotykovej klávesnice

Tipy a triky dotykovej klávesnice

Pozrite si niekoľko tipov a trikov, ktoré vám pomôžu využiť čo najviac funkcií dotykovej klávesnice.

 • Na konci vety dvakrát ťuknite na medzerník a vloží sa bodka a medzera.

 • Stlačením a podržaním klávesov sa zobrazia podobné znaky. Napríklad stlačením a podržaním znaku e sa zobrazia znaky è, ē, é, ê a ë.

 • Vykonajte rýchly pohyb prstom po ľubovoľných klávesoch v prvom rade (rad začínajúci klávesami QWERTY) a vložia sa zodpovedajúce číslice (umiestnené vľavo hore od daného klávesu).

 • Ťuknutím na kláves &123 sa prepína zobrazenie čísel a symbolov. Medzi zobrazením čísel a symbolov môžete rýchlejšie prepínať stlačením a podržaním klávesu &123, ťuknutím na klávesy, ktoré potrebujete, a následným uvoľnením klávesu.

 • Funkcia Caps Lock sa zapína dvojitým ťuknutím na kláves Shift.

 • Klávesové skratky sa používajú ťuknutím na kláves Ctrl a následným ťuknutím na iný kláves.

 • Zábavné znaky môžete vložiť ťuknutím na kláves Emotikon.

Poznámka