Zobrazenie systémových informácií

Súhrn dôležitých informácií o počítači môžete zobraziť otvorením položky Systém v ovládacom paneli. Môžete zobraziť základné informácie o hardvéri, ako je názov počítača, a zároveň môžete zmeniť dôležité systémové nastavenia.

  • Ak chcete otvoriť okno Systém, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz systém a potom ťuknite alebo kliknite na položku Systém.

Poznámka

  • Väčšinu z týchto nastavení môžete nájsť v nastaveniach počítača. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.) Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Informácie o počítači.

Zobraziť všetko

Zobrazenie základných informácií o počítači

Môžete vyhľadať súhrnné zobrazenie základných podrobností o počítači, ako sú:

  • Vydanie Windowsu. . Uvádza informácie o operačnom systéme Windows nainštalovanom v počítači.

  • Systém. Zobrazuje typ procesora počítača, nainštalovanú pamäť (RAM), typ systému a možnosti ovládania dotykom alebo perom.

  • Názov počítača, doména a nastavenia pracovnej skupiny. Zobrazuje názov počítača a informácie o doméne. Tieto informácie môžete zmeniť ťuknutím alebo kliknutím na položku Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  • Aktivácia Windowsu. Zobrazuje, či je kópia Windowsu legálna, čím sa predchádza softvérovému pirátstvu. Ak chcete zmeniť kód Product Key, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zmeniť kód Product Key.

Zmena nastavení systému Windows

Ak ste prihlásený ako správca, môžete zmeniť ďalšie systémové nastavenia ťuknutím alebo kliknutím na položku Zmeniť nastavenia.

  • Hardvér. Zmena nastavenia inštalácie vlastností zariadení.

  • Rozšírené. Prístup k rozšírenému výkonu, používateľskému profilu a nastaveniam pri spustení systému.

  • Ochrana systému. Spravovanie nastavení, ktoré automaticky vytvárajú body obnovenia využívané funkciou Obnovenie systému. Ochranu systému možno pre konkrétne jednotky počítača zapnúť alebo vypnúť. Body obnovenia môžete vytvoriť manuálne.

  • Vzdialené. Zmena nastavení pomoci na diaľku, pomocou ktorej môžete pozvať iného používateľa na pripojenie k vášmu počítaču, aby vám pomohol vyriešiť problém, a vzdialenej pracovnej plochy, ktorú môžete použiť na pripojenie k vzdialenému počítaču.

Potrebujete ďalšiu pomoc?