Fotografie

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Zobrazovanie a import fotografií

Windows 8.1 umožňuje zobrazovať fotografie mnohými spôsobmi. Spôsob zobrazovania a úpravy fotografií je vo viacerých aplikáciách rovnaký, takže môžete používať aplikáciu, ktorá vám vyhovuje najviac. Svoje obľúbené fotografie môžete použiť aj na obrazovke uzamknutia a na dlaždici Fotografie.

Aplikácie Fotografie a OneDrive zobrazujú všetky fotografie v knižnici Obrázky a v službe OneDrive. Tieto aplikácie môžete použiť aj na importovanie fotografií z fotoaparátu alebo telefónu. Ďalšie informácie o importovaní fotografií a videí nájdete v téme Importovanie fotografií a videí z fotoaparátu, telefónu alebo DVD disku.

Fotografie si môžete prezerať v aplikácii Fotografie, OneDrive alebo Fotoaparát.

Tieto aplikácie sú na prezeranie fotografií vynikajúce. Fotografie sa zobrazujú na celej obrazovke a môžete rýchlo prepínať medzi úpravami a zobrazením. Tieto aplikácie môžete otvoriť ťuknutím alebo kliknutím na ich dlaždice na domovskej obrazovke alebo tak, že aplikácie vyhľadáte a potom otvoríte.

Aplikácia Fotografie:

  • V tejto aplikácii môžete zobrazovať fotografie uložené v knižnici Obrázky a službe OneDrive. Ak chcete prepínať medzi priečinkami na OneDrive a priečinkami vo svojej knižnici obrázkov, ťuknite alebo kliknite na prepínač v ľavom hornom rohu.

  • Ak máte fotografie uložené vo fotoaparáte alebo telefóne, môžete ich importovaťpomocou tejto aplikácie.

OneDrive:

  • V tejto aplikácii môžete zobrazovať fotografie uložené na OneDrive a v knižnici obrázkov. Ak chcete prepínať medzi priečinkami na OneDrive a priečinkami vo svojej knižnici obrázkov, ťuknite alebo kliknite na prepínač v ľavom hornom rohu.

  • Ak automaticky odovzdávate fotografie nasnímané v aplikácii Fotoaparát na OneDrive, nájdete ich v priečinku Z fotoaparátu.

V aplikácii Fotoaparát:

  • Fotografie, ktoré ste nasnímali v aplikácii Fotoaparát, si môžete pozrieť v priečinku Z fotoaparátu. Potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši, aby sa zobrazili príkazy aplikácie, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Z fotoaparátu.

Poznámka

  • Aplikácia Fotografie zobrazuje fotografie v knižnici obrázkov vo vašom počítači. To je primárny priečinok na ukladanie obrázkov, môžete však použiť aj externé jednotky, zdieľané sieťové priečinky a iné priečinky vo svojom počítači. Ak chcete zobraziť fotografie z iných priečinkov, presuňte ich do priečinka Obrázky alebo ich pridajte do knižnice obrázkov. Informácie o postupe nájdete v téme Knižnice: najčastejšie otázky.

  • Priečinok Z fotoaparátu sa na OneDrive zobrazuje, len ak fotografie alebo videá automaticky odovzdávate. Ďalšie informácie nájdete v téme Ukladanie fotografií v službe OneDrive.

Prispôsobenie počítača pomocou fotografií

Pridajte do počítača vlastný štýl použitím svojich obľúbených fotografií na obrazovke uzamknutia a v dlaždici Fotografie a používajte vlastný obrázok na prihlasovanie.

  • Pri prezeraní fotografií v aplikácii Fotografie môžete nastaviť obrazovku uzamknutia a dlaždicu Fotografie. Potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši, aby sa zobrazili príkazy aplikácie, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť ako.

  • Zmeniť obrázkové heslo a obrazovku uzamknutia môžete v nastavení počítača. Informácie o postupe nájdete v téme Prispôsobenie počítača.

Nasledujúca téma: Úprava fotografií