Videá

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Sledovanie videí

Existuje viacero možností prehrávania videí v počítači. To, ktorá aplikácia je pre vás najvhodnejšia, závisí od typu videí, ktoré chcete sledovať.

Sledovanie osobných videí

Aplikácie Fotografie, OneDrive a Fotoaparát sú vynikajúce na prehrávanie osobných videí a všetky sa dodávajú so systémom Windows 8.1. Videá sa v týchto aplikáciách zobrazujú na celej obrazovke a môžete rýchlo prepínať medzi ich sledovaním a orezávaním. Tieto aplikácie môžete otvoriť ťuknutím alebo kliknutím na ich dlaždice na obrazovke Štart alebo tak, že aplikácie vyhľadáte a potom otvoríte.

Aplikácia Fotografie:

 • V tejto aplikácii môžete prehrávať videá uložené vo svojej knižnici obrázkov a v službe OneDrive.

 • Ak sa nachádzate vo svojej knižnici obrázkov a chcete zobraziť priečinky OneDrive, ťuknite alebo kliknite na položku Knižnica obrázkov v ľavom hornom rohu. Môžete tiež prepínať medzi zobrazením Podrobnosti a zobrazením Miniatúry ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlá v pravom hornom rohu.

 • Ak máte videá uložené vo fotoaparáte alebo telefóne, môžete ich importovať pomocou aplikácie Fotografie.

Aplikácia OneDrive:

 • V tejto aplikácii môžete prehrávať videá uložené v službe OneDrive a v knižnici Obrázky.

 • Ak sa nachádzate v priečinku OneDrive a chcete zobraziť svoju knižnicu obrázkov, ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive v ľavom hornom rohu. Môžete tiež prepínať medzi zobrazením Podrobnosti a zobrazením Miniatúry ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlá v pravom hornom rohu.

 • Ak automaticky nahrávate videá nasnímané v aplikácii Fotoaparát do služby OneDrive, nájdete ich v priečinku Z fotoaparátu.

Aplikácia Fotoaparát:

 • Videá, ktoré ste nasnímali v tejto aplikácii, si môžete pozrieť v priečinku Z fotoaparátu. Potiahnite prstom doprava alebo kliknite na šípku na ľavej strane obrazovky a môžete si začať prezerať najnovšie fotografie a videá. Taktiež môžete potiahnuť prstom nahor z dolného okraja alebo kliknúť pravým tlačidlom myši a potom ťuknúť alebo kliknúť na položku Z fotoaparátu.

Poznámky

 • Aplikácia Fotografie zobrazuje fotografie a videá v knižnici obrázkov vo vašom počítači. To je primárny priečinok na ukladanie obrázkov, môžete však použiť aj externé jednotky, zdieľané sieťové priečinky a iné priečinky vo svojom počítači. Ak chcete zobraziť fotografie z iných priečinkov, premiestnite ich do priečinka Obrázky alebo ich pridajte do knižnice obrázkov. Postup nájdete v téme Knižnice: najčastejšie otázky.

 • Priečinok Z fotoaparátu sa v službe OneDrive zobrazuje len vtedy, ak fotografie alebo videá nahrávate automaticky. Informácie o tom, ako túto možnosť nastaviť, nájdete v téme Ukladanie fotografií v službe OneDrive.

Sledovanie filmov a televíznych relácií

Na prehrávanie filmov a televíznych relácií, ktoré ste zakúpili v službe Xbox Video, alebo ktoré už vlastníte a premiestnili ste ich do knižnice videí, používajte aplikáciu Video.

 1. Na obrazovke Štart otvorte aplikáciu Video.

 2. Posuňte sa doľava, ťuknite alebo kliknite na položku Videá a potom ťuknite alebo kliknite na video, ktoré chcete sledovať.

Ďalšou možnosťou na prehrávanie filmov, televíznych relácií a DVD diskov je aplikácia Windows Media Center. Niektoré vydania Windowsu zahŕňajú aj aplikáciu Windows Media Center.

Nasledujúca téma: Ako používať aplikáciu Videomomentky