Aplikácia Počasie: najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Ako zmením pri teplote stupne z Fahrenheita na stupne Celzia?

Jednotky, v ktorých sa meria teplota, môžete prispôsobiť podľa svojich požiadaviek.

 1. Potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zmeniť na stupne Celzia alebo Zmeniť na stupne Fahrenheita.

Ako nastavím počasie pre svoju aktuálnu polohu?

Aplikácia Počasie Bing dokáže rozpoznať, kde sa nachádzate, a zobraziť lokálne počasie.

 1. Potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Aktuálna poloha.

Ako môžem pridať obľúbenú polohu?

Môžete sledovať informácie o počasí pre zoznam polôh, ktoré si vyberiete.

 1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu v hornej časti obrazovky s názvom Miesta.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo +.

 4. Zadajte názov polohy.

 5. Ťuknite alebo kliknite na vybratú polohu v zozname a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať. Potom ťuknite alebo kliknite na polohu, ktorá sa zobrazí na dlaždici na danej stránke.

Ako môžem odstrániť obľúbenú polohu?

Správa zoznamu obľúbených polôh je jednoduchá.

 1. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Upraviť. Na všetkých obľúbených polohách sa následne zobrazí tlačidlo X.

 2. Na polohe, ktorú chcete odstrániť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo X.

 3. Odstránenie dokončite ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Upraviť.

Ako nastavím polohu ako predvolenú domovskú polohu?

V aplikácii Počasie si môžete nastaviť ako predvolenú domovskú polohu ľubovolnú prezeranú polohu.

 1. Na stránke počasia danej polohy potiahnite prstom smerom nahor z dolnej časti obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastaviť ako domovskú polohu.

Ako zmením svoju domovskú polohu?

Domovskú polohu môžete zmeniť prostredníctvom zoznamu obľúbených položiek na domovskej stránke aplikácie Počasie.

 1. Na domovskej obrazovke potiahnite prstom z hornej časti smerom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. V dolnom paneli aplikácie ťuknite alebo kliknite na možnosť Zmeniť domovskú polohu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na požadovanú polohu v zozname obľúbených položiek.

Ako pridám (pripnem) polohu na domovskú obrazovku?

Na domovskú obrazovku môžete pridať (pripnúť) dynamickú dlaždicu Počasie pre ľubovolnú polohu.

 1. Na stránke počasia danej polohy potiahnite prstom smerom nahor z dolnej časti obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Na paneli v dolnej časti obrazovky ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripnúť na domovskú obrazovku.

Ako obnovím údaje o počasí?

Aplikácia Počasie v Bingu obnovuje údaje automaticky veľmi často, môžete ich ale obnoviť aj ihneď.

 1. Potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Ako vyhľadám počasie pre konkrétnu polohu?

Môžete nájsť počasie pre polohy na celom svete.

 1. Ťuknite alebo kliknite na ikonu vyhľadávania v pravom hornom rohu stránky.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte názov polohy.

 3. Ťuknite alebo kliknite na názov polohy.

 4. Ak sa rozbaľovací zoznam polôh nezobrazuje, stlačte kláves Enter.

 5. Ťuknite alebo kliknite na požadovanú polohu.

Ako môžem zdieľať počasie so svojimi známymi?

Informujte priateľov a rodinu o počasí cez e-mail, Facebook alebo Twitter.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, na klávesnici stlačte kláves s logom Windows + C alebo posuňte myš do pravého horného rohu obrazovky a potom ho posuňte nadol po okraji.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.

 3. Vyberte aplikáciu, ktorá sa má použiť na zdieľanie počasia.

Ako zmením poradie svojich obľúbených položiek?

Poradie obľúbených položiek v zozname môžte zmeniť jednoducho.

 1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Miesta, čím sa zobrazí zoznam vašich obľúbených položiek.

 3. Ťuknite alebo kliknite na polohu a potom ju podržte.

 4. Presuňte polohu na jej novú pozíciu.

Ako zobrazím mapy počasia pre celý svet?

Môžete si zobraziť podrobnosti o počasí pre oblasti na celom svete.

 1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na šípku nadol vedľa máp počasia. Zobrazí sa zoznam oblastí.

 3. Ťuknite alebo kliknite na požadovanú oblasť.

Funkcia nemusí byť dostupná pre všetky lokality.

Ako prepnem medzi rôznymi typmi máp počasia?

Môžete prepínať medzi mapami, ktoré zobrazujú teplotu, zrážky, oblačnosť, satelitné alebo radarové snímky.

 1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Mapy počasia.

 3. Ťuknite alebo kliknite na rôzne typy máp pre oblasť, ktorú si prezeráte.

 4. Ak chcete znovu zobraziť ponuku typov máp, ťuknite na mapu alebo pohnite kurzorom myši.

Funkcia nemusí byť dostupná pre všetky lokality.

Ako spustím animáciu (slučku) máp počasia?

U máp počasia sa využíva na zobrazenie predpovede alebo historických údajov animácia.

Ak si chcete prezrieť animácie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehrať/Zastaviť.

Funkcia nemusí byť dostupná pre všetky lokality.

Ako si priblížim mapu?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete priblížiť alebo vzdialiť mapu počasia.

 1. Dotykom: stiahnutím prstov obrazovku vzdialite a roztiahnutím prstov obrazovku priblížite.

 2. Pomocou klávesnice: vzdialiť a priblížiť obrazovku môžete pomocou klávesových skratiek.

  1. Obrazovku priblížite o jednu úroveň pomocou tlačidla {+} alebo {=} na klávesnici.

  2. Obrazovku vzdialite o jednu úroveň pomocou tlačidla {-} na klávesnici.

 3. Myšou: ak chcete obrazovku priblížiť, resp. vzdialiť, kliknite na obrazovke na symbol +, resp. symbol - . Prípadne otočte kolieskom myši nahor, ak chcete obrazovku priblížiť, alebo otočte kolieskom myši nadol, ako chcete obrazovku vzdialiť.

Funkcia nemusí byť dostupná pre všetky lokality.

Ako ďaleko sa dá posunúť?

Existuje niekoľko spôsobov na posunutie na požadovanú polohu.

 1. Dotykom: potiahnite prstom po obrazovke.

 2. Pomocou klávesnice: použite klávesy so šípkami.

  1. Na posun vľavo použite šípku vľavo.

  2. Na posun pravo použite šípku vpravo.

  3. Na posun nahor použite šípku nahor.

  4. Na posun nadol použite šípku nadol.

 3. Myšou: kliknite ľavým tlačidlom myši a posuňte mapu.

Poznámka: Posun je obmedzený iba v rámci hraníc oblastí, je ale jednoduché vybrať si susediacu oblasť. Pozrite si časť Ako zobrazím mapy počasia pre celý svet?

Funkcia nemusí byť dostupná pre všetky lokality.

Ako sa dá zoradiť zoznam lyžiarskych stredísk?

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete zoradiť zoznam lyžiarskych stredísk na celom svete.

 1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Lyžiarske strediská.

 3. V hornej časti tabuľky ťuknite alebo kliknite na jednu z hlavičiek: Názov, Nový sneh, Otvorené zjazdovky alebo Vleky v prevádzke.

 4. Kliknutím na hlavičku otočíte poradie v zozname.

Vaše obľúbené lyžiarske strediská

Podobne ako akúkoľvek inú lokalitu v aplikácii Počasie, aj lyžiarske stredisko môžete nastaviť ako svoju domovskú lokalitu, pripnúť ho na domovskú obrazovku, pridať ho do zoznamu obľúbených položiek alebo odstrániť z neho.

Správy o lyžiarskych strediskách obsahujú mapy zjazdoviek, aktuálne podmienky, hodnotenia používateľov a 360-stupňové panoramatické snímky.

Poznámka

 • Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od štátnych politík, obmedzení alebo údajových služieb dostupných vo vašej oblasti.