Hodnotenie podľa veku vo Windows Obchode

Všetky aplikácie vo Windows Obchode obsahujú hodnotenie podľa veku, ktoré určuje typ obsahu povolený v aplikácii. Niektoré aplikácie môžu mať namiesto tohto hodnotenia Obchodu hodnotenie od rád pre hodnotenie tretích strán, napríklad ESRB (Entertainment Software Rating Board) alebo PEGI (Pan European Game Information).

Ďalšie informácie o obsahu povolenom v jednotlivých hodnoteniach podľa veku a radách pre hodnotenie tretích strán nájdete v téme Hodnotenie podľa veku a rady pre hodnotenie.

Potrebujete ďalšiu pomoc?