Ako postupovať, ak zariadenie s drôtovým pripojením nie je správne nainštalované?

Keď k počítaču pripojíte zariadenie, napríklad tlačiareň, myš alebo klávesnicu, Windows sa automaticky pokúsi pre dané zariadenie nainštalovať správny ovládač. Ovládač je softvér, ktorý zariadenie používa na fungovanie s počítačom. Každé zariadenie potrebuje na fungovanie s počítačom ovládač. Ak Windows nedokáže nájsť ovládač zariadenia, tu je niekoľko postupov, ktoré môžete vyskúšať. Ak sa pokúšate pridať bezdrôtové zariadenie alebo zariadenie v sieti, pričom ho však Windows nerozpoznal, pozrite si tému Prečo Windows nenašiel Bluetooth zariadenie alebo iné bezdrôtové zariadenie?

Zobraziť všetko

Kontrola pripojenia počítača na internet

Windows sa pokúsi na internete vyhľadať ovládač zariadenia, preto sa pred inštaláciou zariadenia uistite, že máte funkčné internetové pripojenie.

Ak problémy s pripojením na internet pretrvávajú, pozrite si tému Prečo sa nedá pripojiť na internet?

Kontrola nastavenia internetového pripojenia účtovaného podľa objemu údajov

Ak máte internetové pripojenie účtované podľa objemu údajov, Windows neprevezme ovládače zariadení, kým nezmeníte nastavenie tohto typu internetového pripojenia.

Prevzatie ovládačov počas internetového pripojenia účtovaného podľa objemu údajov

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia.

 3. Zapnite funkciu Preberanie cez pripojenia účtované podľa objemu údajov.

Kontrola zapnutia automatických aktualizácií

Windows vyhľadá pomocou automatických aktualizácií služby Windows Update najnovšie ovládače.

Automatické vyhľadanie aktualizácií

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom na položku Windows Update.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať spôsob inštalácie aktualizácií.

 4. V časti Dôležité aktualizácie vyberte možnosť Inštalovať aktualizácie automaticky (odporúča sa).

Poznámka

 • Služba Windows Update je v systéme Windows RT 8.1 vždy zapnutá.

Vyhľadanie ovládačov pomocou služby Windows Update

Aj po získaní automatických aktualizácií môžete manuálne vyhľadať a nainštalovať aktualizované ovládače z voliteľných aktualizácií. Windows Update nenainštalujte voliteľné aktualizácie automaticky, ak sú však k dispozícii, zobrazí sa oznámenie a potom sa môžete rozhodnúť, či ich chcete nainštalovať.

Vyhľadanie ovládačov pomocou služby Windows Update

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Update.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť podrobnosti a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie. (Ak možnosť Zobraziť podrobnosti nevidíte, k dispozícii nie sú žiadne voliteľné aktualizácie.)

 4. V časti Voliteľné ťuknite alebo kliknite na aktualizáciu, ktorú chcete nainštalovať, a potom kliknite na položku Inštalovať.

  Ak to aktualizácia vyžaduje, prečítajte si licenčné podmienky, vyjadrite svoj súhlas s nimi a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  Poznámka

  • Na dokončenie inštalácie niektorých aktualizácií bude možno potrebné reštartovať počítač. Pred reštartovaním uložte a zavrite všetky súbory a aplikácie, aby ste nestratili žiadne údaje.

Inštalácia softvéru zariadenia

Ak služba Windows nenájde ovládač zariadenia, prejdite na webovú lokalitu výrobcu alebo vložte do počítača disk dodaný so zariadením a potom postupujte podľa pokynov na inštaláciu softvéru.

Poznámka

 • Množstvo ovládačov sa dodáva so softvérom, ktorý ovládač nainštaluje za vás (často sa nazýva samoinštalačný balík).

Spustenie Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami

Na vyriešenie problému môžete tiež použiť Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami. Tento poradca kontroluje bežné chyby a preverí správne pripojenie nového zariadenia alebo hardvéru k počítaču.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Riešenie problémov, ťuknite alebo kliknite na položku Riešenie problémov a potom na položku Hardvér a zvuk.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Hardvér a zariadenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  Poznámka

  • Ak chcete získať najaktuálnejších poradcov pri riešení problémov, počítač musí byť pripojený na internet.

Skúste nájsť odpovede na stránke Microsoft Community

Ak vám ponúknuté návrhy nepomôžu problém vyriešiť, na stránke komunity Hardware and Drivers (Hardvér a ovládače) vo fóre systému Windows si pozrite riešenia, ktoré iní ľudia úspešne použili pre svoje konkrétne zariadenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?