Čo je režim Lietadlo?

Režim Lietadlo je nastavenie, ktoré vám ponúka rýchly spôsob na vypnutie všetkých prostriedkov bezdrôtovej komunikácie vo svojom počítači. Ako už vyplýva zo samotného názvu, oceníte ho najmä v prípade, ak sa nachádzate v lietadle. Medzi prostriedky bezdrôtovej komunikácie patria Wi‑Fi siete, mobilné širokopásmové pripojenia, Bluetooth, GPS alebo GNSS, Near Field Communication (NFC) a všetky ostatné formy bezdrôtovej komunikácie.

Poznámka

 • Dokonca aj v prípade, že počítač má hardvérový vypínač režimu Lietadlo, odporúča sa namiesto neho použiť nasledujúce kroky. Niektoré hardvérové vypínače vypnú bezdrôtové pripojenie tak, že to istým aplikáciám umožní obnoviť pripojenie bez toho, aby ste sa o tom dozvedeli.

Zapnutie alebo vypnutie režimu Lietadlo

 1. Zoznam dostupných sietí zobrazte posunutím prsta od pravého okraja do stredu obrazovky, ťuknutím na položku Nastavenie (alebo ak používate myš, ukázaním do pravého horného rohu obrazovky a následným kliknutím na položku Nastavenie) a následným ťuknutím alebo kliknutím na ikonu siete (Ikona bezdrôtovej siete alebo Ikona káblovej siete).

 2. Pod položkou Režim Lietadlo ťuknutím alebo kliknutím na príslušný ovládací prvok zapnite alebo vypnite túto funkciu.

Poznámka

 • Keď je režim Lietadlo zapnutý, v oblasti oznámení na pracovnej ploche uvidíte ikonu lietadla (Ikona lietadla).

Zapnutie jednotlivých bezdrôtových zariadení, kým je režim Lietadlo zapnutý

Aj keď je režim Lietadlo zapnutý, stále môžete zapnúť jednotlivé zariadenia. Postupujte takto:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Režim Lietadlo.

 3. Pod položkou Bezdrôtové zariadenia ťuknite alebo kliknite na zariadenia, ktoré chcete zapnúť.

Čo ak sa bezdrôtové zariadenie nezapne alebo nevypne správne?

Po vašom ťuknutí alebo kliknutí na prepínač zapnutia či vypnutia režimu Lietadlo to počítaču môže niekoľko sekúnd trvať, kým zapne alebo vypne jednotlivé bezdrôtové zariadenia. Ak režim Lietadlo zapnete alebo vypnete príliš rýchlo, alebo ak zapnete režim Lietadlo a potom PC prepnete do režimu spánku ešte skôr, ako sa zapnú či vypnú bezdrôtové zariadenia, synchronizácia nastavenia bezdrôtových zariadení s nastavením režimu Lietadlo sa môže porušiť.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť bezdrôtové zariadenia a synchronizovať ich s režimom Lietadlo, postupujte podľa týchto pokynov.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Režim Lietadlo.

 3. V časti Bezdrôtové zariadenia zapnite alebo vypnite všetky bezdrôtové zariadenia, ktorých nastavenie sa nezhoduje s režimom Lietadlo.

Upozornenie

 • Ak používate aplikáciu, ktorá dokáže zapnúť bezdrôtové zariadenia aj vtedy, keď je zapnutý režim Lietadlo, bezdrôtové zariadenia sa môžu zapnúť bez toho, aby ste o tom vedeli.

Potrebujete ďalšiu pomoc?