Čo je kód Product Key?

Kód Product Key je 25-miestny kód, ktorý sa používa na aktiváciu Windowsu. Aktiváciou sa overuje, či sa Windows nepoužíva vo viacerých počítačoch, než umožňujú licenčné podmienky pre softvér od spoločnosti Microsoft.

Kód Product Key sa nachádza na kartičke vo vnútri obalu DVD disku s Windowsom alebo v e-maile potvrdzujúcom nákup Windowsu. Vyzerá asi takto: KÓD PRODUCT KEY: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX. Ak ste PC zakúpili s predinštalovaným Windowsom, požiadajte výrobcu počítača o originálny kód.

Odporúča sa uložiť kópiu kódu Product Key, ak by ste niekedy potrebovali Windows preinštalovať.

Potrebujete ďalšiu pomoc?