Dôveryhodné zariadenia: najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Čo je dôveryhodné zariadenie?

Keď sa pokúsite zobraziť alebo upraviť citlivé informácie súvisiace s vaším kontom Microsoft, napríklad podrobnosti o kreditnej karte, môže sa najprv zobraziť výzva na zadanie bezpečnostného kódu, čím sa zabezpečí, že do vášho konta sa môžete dostať len vy. PC však môžete označiť ako dôveryhodné zariadenie. V prípade dôveryhodných zariadení nie je potrebné zadávať bezpečnostný kód pri každom pokuse o prístup k citlivým informáciám.

Ako označím svoje zariadenie ako dôveryhodné?

Označiť zariadenie ako dôveryhodné môžete začiarknutím príslušného políčka. Keď sa zobrazí výzva na zadanie bezpečnostného kódu na overenie vašej identity, začiarknite políčko Do tohto zariadenia sa prihlasujem často. Nežiadať ma o kód. a potom sa už zadanie kódu nebude vyžadovať.

Ak ku kontu Microsoft nemáte momentálne priradené žiadne dôveryhodné zariadenia, prvé označíte takto:

 1. V zariadení, ktoré chcete označiť ako dôveryhodné, sa prihláste do svojho konta Microsoft.

 2. Pod položkou Informácie o hesle a zabezpečení ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť informácie o zabezpečení.

  Zobrazí sa výzva na zadanie bezpečnostného kódu.

 3. Pozrite sa, či sa vám na druhú e-mailovú adresu alebo do telefónu doručil kód od tímu konta Microsoft, a zadajte ho do textového poľa.

 4. Začiarknite políčko Do tohto zariadenia sa prihlasujem často. Nežiadať ma o kód. a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Odoslať.

  Informácie v tomto zariadení si odteraz môžete upravovať kedykoľvek bez zadávania bezpečnostného kódu.

Ak ste už aspoň jedno zariadenie označili ako dôveryhodné, postup je trochu iný:

 1. V zariadení, ktoré chcete označiť ako dôveryhodné, sa prihláste do svojho konta Microsoft.

 2. Vyberte, ako chcete dostať bezpečnostný kód, a ťuknite alebo kliknite na položku Ďalej.

 3. Pozrite sa, či sa vám na druhú e-mailovú adresu alebo do telefónu doručil kód od tímu konta Microsoft, a zadajte ho do textového poľa.

 4. Začiarknite políčko Do tohto zariadenia sa prihlasujem často. Nežiadať ma o kód. a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Odoslať.

  Informácie v tomto zariadení si odteraz môžete upravovať kedykoľvek bez zadávania bezpečnostného kódu.

Do jedného z mojich dôveryhodných zariadení už nemám prístup. Čo treba robiť?

Ak už nemáte prístup do zariadenia, ktoré ste označili ako dôveryhodné (napríklad ak ste stratili prenosný počítač alebo ak vám bol odcudzený), odporúčame, aby ste naraz odstránili zo svojho konta Microsoft všetky dôveryhodné zariadenia, čo pomôže zachovať bezpečnosť konta. (Dôveryhodné zariadenia budete môcť označiť kedykoľvek neskôr.)

 1. Prihláste sa do svojho konta Microsoft v inom zariadení.

 2. Pod položkou Informácie o hesle a zabezpečení ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť informácie o zabezpečení.

  Ak sa zobrazí výzva na zadanie bezpečnostného kódu, zadajte ho a ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať.

 3. V časti Dôveryhodné zariadenia ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť všetky dôveryhodné zariadenia priradené k môjmu kontu.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť všetky dôveryhodné zariadenia.

Čo sa stalo so zoznamom dôveryhodných zariadení na stránke s informáciami o zabezpečení?

Spoločnosť Microsoft vykonala určité zmeny spôsobu, akým sledujete svoje dôveryhodné zariadenia. Už napríklad nie je potrebné mať jedinečný názov každého dôveryhodného zariadenia (ani si pamätať, ktoré je ktoré). Môžete tiež označiť ľubovoľný počet zariadení ako dôveryhodných, nie je tu žiadne obmedzenie.

Z týchto dôvodov sme odstránili zoznam dôveryhodných zariadení zo stránky s informáciami o zabezpečení. Ak sa v niektorom dôveryhodnom zariadení neprihlásite aspoň raz za dva mesiace, toto zariadenie sa z vášho konta Microsoft automaticky odstráni. To je zárukou, že vaše konto zostane zabezpečené aj v prípade, že sa vaše zariadenie stratilo alebo bolo odcudzené a vy o tom neviete. Dôveryhodné zariadenie budete môcť označiť kedykoľvek neskôr.

Potrebujete ďalšiu pomoc?