Čo ak História súborov nefunguje správne?

Ak História súborov nefunguje správne, na paneli úloh na pracovnej ploche sa v oblasti oznámení zobrazí správa. Ťuknutím alebo kliknutím na oznámenie otvorte Centrum akcií a problém vyriešte. Ak správu zmeškáte, Centrum akcií môžete otvoriť v Ovládacom paneli. Môžu sa zobraziť nasledujúce oznámenia a na vyriešenie problémov môžete použiť nasledujúce akcie.

Ak chcete otvoriť Centrum akcií, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Centrum akcií a potom ťuknite alebo kliknite na položku Centrum akcií.

Zobraziť všetko

Výber inej jednotky Histórie súborov

Ak je jednotka Histórie súborov plná alebo takmer plná, môžete začať úplne odznova s novou jednotkou alebo môžete existujúce súbory premiestniť na novú, väčšiu jednotku.

Zobraziť všetko

Výber novej jednotky a začiatok odznova

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Nastavenie Histórie súborov a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Nastavenie Histórie súborov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Výber jednotky.

 4. Ťuknite alebo kliknite na novú jednotku.

Výber novej jednotky a premiestnenie súborov do nej

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz História súborov a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť História súborov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Výber jednotky.

 4. Na stránke Zmena jednotky histórie súborov vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť novú externú jednotku, pripojte jednotku k počítaču, obnovte stránku a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete použiť sieťové umiestnenie, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať sieťové umiestnenie, vyhľadajte alebo zadajte umiestnenie, ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať priečinok a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 5. Po zobrazení výzvy ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Áno skopírujte všetky verzie súborov na novú jednotku.

Poznámka

 • Skontrolujte, či je na novej jednotke dostatok voľného miesta pre súčasné aj nové súbory, ktoré tam pravdepodobne neskôr pridáte.

Zmena dĺžky uchovávanie súborov v rámci Histórie súborov

Ak je jednotka Histórie súborov plná alebo takmer plná, môžete uvoľniť miesto zmenou frekvencie ukladania súborov a dĺžky uchovávania starších verzií súborov v rámci Histórie súborov.

Zmena dĺžky uchovávanie súborov v rámci Histórie súborov

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Ovládací panel a ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené nastavenie.

 4. V časti Verzie:

  • Vedľa položky Uložiť kópie súborov ťuknite alebo kliknite na zoznam a vyberte časový interval.

  • Vedľa položky Uchovať uložené verzie ťuknite alebo kliknite na zoznam a vyberte časový interval.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť zmeny.

Poznámka

 • História súborov automaticky neodstráni verzie súborov staršie než vybraný časový interval, ak je na jednotke dostatok miesta a na zálohovanie novších verzií nie je potrebné získať viac miesta.

Opätovné pripojenie jednotky

Jednotka Histórie súborov bola odpojená príliš dlho alebo na nej nie je dostatok miesta na uloženie dočasných verzií súborov. Ak chcete naďalej ukladať kópie súborov, treba jednotku Histórie súborov treba znova pripojiť. Pripojte externú jednotku Histórie súborov alebo znova vyberte sieť. Zálohovanie môžete spustiť manuálne alebo môžete počkať na ďalšie plánované zálohovanie.

Manuálne spustenie zálohovania

 1. Ak chcete otvoriť Históriu súborov, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Nastavenie Histórie súborov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie Histórie súborov.

 2. Ťuknite alebo kliknite na príkaz Zálohovať teraz.

Opätovný výber jednotky Histórie súborov

Niektoré chyby v nastaveniach Histórie súborov možno opraviť opätovným výberom jednotky Histórie súborov.

Opätovný výber jednotky

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz História súborov a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť História súborov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Výber jednotky.

 4. Na stránke Vybrať jednotku histórie súborov ťuknite alebo kliknite na aktuálnu jednotku alebo sieťové umiestnenie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Vyhľadanie chýb na jednotke Histórie súborov

Na jednotke Histórie súborov sa nachádzajú chyby, ktoré treba opraviť.

Oprava jednotky

 1. Ak chcete otvoriť Centrum akcií, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Centrum akcií, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Centrum akcií.

 2. Ťuknite alebo kliknite na možnosť Opraviť.

Opätovné zadanie prihlasovacích údajov pre sieť

Vyskytol sa problém s menom používateľa, heslom alebo obomi položkami. Najskôr skontrolujte, či je sieť ešte stále dostupná. Ak áno, môžete znovu zadať svoje prihlasovacie údaje a naďalej ukladať kópie súborov.

Opätovné zadanie prihlasovacích údajov pre sieť

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz História súborov a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Nastavenie histórie súborov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zadať sieťové poverenia.

 4. V dialógovom okne Zabezpečenie systému Windows zadajte svoje meno používateľa a heslo, začiarknite políčko Zapamätať si moje poverenia a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  Ak sa dialógové okno Zabezpečenie systému Windows nezobrazuje, obnovte stránku.

Potrebujete ďalšiu pomoc?