Novinky v oblasti sietí

Sieťové rozhranie v systéme Windows 8 a Windows RT vychádza zo základných princípov, ktoré už dobre poznáte, pričom však niektoré veci nájdete na iných miestach a postrehnete niekoľko zmien. Mnohé z týchto zmien zdokonaľujú a zjednodušujú proces nadväzovania a udržiavania pripojenia.

Prehľad zmien:

  • Sieťové pripojenia: zjednodušili sme proces pripájania k bezdrôtovej sieti. Začnite ťuknutím alebo kliknutím na kľúčové tlačidlo Nastavenie a následne na ikonu siete Ikona bezdrôtovej siete.
  • Sieťové umiestnenie: nastavenie predtým známe pod názvom Sieťové umiestnenie (súkromné/verejné alebo doma/v práci/doména) sa teraz nazýva Zdieľanie v sieti. Toto nastavenie sa zapína a vypína v rámci procesu pripájania k sieti. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadávanie počítačov, zariadení a obsahu v sieti.

  • Pripojený úsporný režim: ak to podporuje váš hardvér, systém Windows môže ponechať notebook pripojený k internetu s minimálnou spotrebou elektrickej energie. Aplikácie a ich obsah sa aktualizujú aj v čase, keď svoj počítač nepoužívate, a po návrate sú vám okamžite k dispozícii. Ďalšie informácie nájdete v téme Plány napájania: najčastejšie otázky.

  • Bezdrôtové profily: Windows 8 a Windows RT inteligentnejšie usporadúvajú bezdrôtové siete a učia sa vami preferované poradie podľa vášho správania. Pridali sme aj podporu na usporadúvanie medzi profilmi mobilných širokopásmových pripojení a sietí Wi-Fi, vďaka čomu viac nie je potrebná stránka na určovanie tohto poradia. V prípade potreby môžete naďalej vykonávať rovnaké úkony podľa nasledujúcich pokynov: Správa profilov bezdrôtových sietí.

  • Mobilné širokopásmové pripojenia: službu mobilného širokopásmového pripojenia môžete zakúpiť priamo od operátora mobilného širokopásmového pripojenia bez návštevy predajne alebo volania operátora.

  • Merané internetové pripojenia: na niekoľkých miestach sme pridali nástroje meraného internetového pripojenia, ktoré vám pomáhajú kontrolovať objem prenášaných údajov v rámci dátovo obmedzených mobilných širokopásmových pripojení alebo sietí Wi-Fi. Ďalšie informácie nájdete v téme Internetové pripojenia účtované podľa objemu údajov: najčastejšie otázky.

  • Siete ad hoc: v systéme Windows 8 a Windows RT nemôžete vytvoriť sieť ad hoc, môžete sa však pripojiť k sieti ad hoc, pokiaľ je takáto sieť v dosahu (pokiaľ v počítači nepoužívate systém Windows RT). V prípade potreby sú na vytváranie sietí ad hoc k dispozícii nástroje od tretích strán.

Potrebujete ďalšiu pomoc?