Kde nájdem Správcu zariadení?

Správcu zariadení môžete použiť na zobrazenie zariadení inštalovaných v počítači, aktualizáciu softvéru ovládačov jednotlivých zariadení, kontrolu správneho fungovania hardvéru a zmenu nastavení hardvéru.

Otvorenie Správcu zariadení

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Správca zariadení a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správca zariadení. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Dvojitým ťuknutím alebo dvojitým kliknutím rozbaľte príslušnú kategóriu zariadení. Ak sa pri názve zariadenia zobrazuje žltá ikona upozorneniaŽltá ikona upozornenia, ktorá signalizuje, že sa pravdepodobne vyskytol problém so zariadením, pravdepodobne sa vyskytol problém. Ťuknite alebo kliknite na zariadenie, ťuknite alebo kliknite na položku Akcia a potom ťuknutím alebo kliknutím na možnosť Vlastnosti zobrazte podrobnosti o zariadení.

Ak potrebujete aktualizovať ovládač, prečítajte si tému Prevzatie a inštalácia ovládačov.

Ďalšie informácie o riešení problémov so zvukom v počítači nájdete v téme Žiadny zvuk v systéme Windows.

Ďalšie informácie o riešení problémov so zariadeniami, ktoré nie sú zobrazené v Správcovi zariadení, nájdete v témach Prečo Windows nenašiel Bluetooth zariadenie alebo iné bezdrôtové zariadenie? a Ako postupovať, ak zariadenie s drôtovým pripojením nie je správne nainštalované?

Potrebujete ďalšiu pomoc?