Kde je priečinok Tento počítač?

V anglickej verzii má nový názov. Priečinok Tento počítač sa v anglickej verzii systému Windows 8.1Windows RT 8.1 premenoval z My Computer na This PC. Na zobrazenie priečinka Tento počítač použite Prieskumníka.

  • Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

Potrebujete ďalšiu pomoc?