Kde je priečinok Dokumenty?

V anglickej verzii má nový názov. Priečinok Dokumenty sa v anglickej verzii systému Windows 8.1Windows RT 8.1 premenoval z My Documents na Documents. Názvy priečinkov Obrázky, Hudba a Videá sa tiež v anglickej verzii zmenili z My Pictures, My Music a My Videos na Pictures, Music a Videos. Všetky tieto priečinky sa teraz v Prieskumníkovi zobrazujú v časti Tento počítač.

  • Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

Poznámka

Potrebujete ďalšiu pomoc?