Kde sa nachádza ponuka Štart?

Domovská obrazovka nahradila ponuku Štart v systémoch Windows 8.1 a Windows RT 8.1.

Otvorte domovskú obrazovku tak, že potiahnete prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknete na položku Štart. (Ak používate myš, ukážte na ľavý dolný roh obrazovky, presuňte ukazovateľ myši do rohu a potom kliknite na položku Štart.)

Niekoľko spôsobov, ako zobraziť domovskú obrazovku:

 • Stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows na klávesnici.
 • Ak používate myš, ukážte do ľavého dolného rohu obrazovky a kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart. Táto možnosť je k dispozícii bez ohľadu na to, v ktorej časti Windowsu sa nachádzate.
 • Ak je zobrazená pracovná plocha, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart.

Tip

 • Ak sa nachádzate na domovskej obrazovke, pomocou kľúčového tlačidla Štart alebo klasického tlačidla Štart sa môžete vrátiť do poslednej používanej aplikácie.

Na domovskej obrazovke sú v zobrazení aplikácií k dispozícii všetky aplikácie – aplikácie nainštalované z Windows Obchodu aj počítačové aplikácie. Ak chcete prejsť do zobrazenia aplikácií, potiahnite prstom zo strednej časti obrazovky nahor alebo kliknite na tlačidlo so šípkou Tlačidlo so šípkou. Aplikácie môžete pripnúť na svoju domovskú obrazovku a tak jednoducho pristupovať k tým, ktoré používate najčastejšie. Podobne môžete pripnúť aj webové lokality a kontakty.

Pripnutie aplikácie na domovskú obrazovku

 1. Otvorte domovskú obrazovku tak, že potiahnete prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknete na položku Štart. (Ak používate myš, ukážte na ľavý dolný roh obrazovky, presuňte ukazovateľ myši do rohu a potom kliknite na položku Štart.)

 2. Potiahnite prstom zo strednej časti obrazovky nahor a otvorí sa zobrazenie aplikácií. (Ak používate myš, kliknite na tlačidlo so šípkou Tlačidlo so šípkou v ľavom dolnom rohu obrazovky a otvorí sa zobrazenie aplikácií.)
 3. V zobrazení aplikácií potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky nahor a ťuknite na položku Prispôsobiť. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na obrazovke a potom kliknite na položku Prispôsobiť.)

 4. Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete pripnúť, a potom ju ťuknutím alebo kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Pripnutie webovej lokality

 1. Otvorte prehľadávač, napríklad Microsoft Internet Explorer.

 2. V Internet Exploreri prejdite na webovú lokalitu, ktorú chcete pripnúť, a potiahnutím prsta z dolnej časti obrazovky nahor alebo kliknutím pravým tlačidlom myši otvorte panel s adresou.

 3. Na paneli s adresou ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripnúť lokalitu. Dlaždica sa pridá na domovskú obrazovku.

Poznámka

 • Niektoré prehľadávače môžu vyžadovať iný postup alebo nemusia podporovať pripnutie položiek na domovskú obrazovku. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi prehľadávača.

Pripnutie často používaného kontaktu alebo stránky

 1. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete použiť, napríklad aplikáciu Ľudia.

 2. Vyberte položku, ktorú chcete pripnúť na domovskú obrazovku.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

 4. Zadajte názov alebo stručný popis a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku. Dlaždica sa pridá na domovskú obrazovku.

Poznámka

 • Niektoré aplikácie môžu vyžadovať iný postup alebo nemusia podporovať pripínanie položiek na domovskú obrazovku. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi pre aplikáciu.

Spustenie so zobrazením pracovnej plochy namiesto domovskej obrazovky

Pri každom prihlásení do počítača môžete namiesto domovskej obrazovky prejsť na pracovnú plochu.

 1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti panela úloh a navigácia, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie panel úloh a potom ťuknite alebo kliknite na položku Panel úloh a navigácia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Navigácia a začiarknite políčko Po prihlásení alebo zatvorení všetkých aplikácií na obrazovke prejsť na pracovnú plochu namiesto domovskej obrazovky.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak chcete pri prihlásení prejsť na domovskú obrazovku, zrušte začiarknutie políčka Po prihlásení alebo zatvorení všetkých aplikácií na obrazovke prejsť na pracovnú plochu namiesto domovskej obrazovky a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Potrebujete ďalšiu pomoc?