Prečo sa nedarí nájsť aktualizáciu v Obchode?

Ak v počítači aktuálne používate Windows 8 (alebo Windows RT) a chcete vykonať aktualizáciu na Windows 8.1 (alebo Windows RT 8.1), vo väčšine prípadov sa na domovskej stránke Windows Obchodu zobrazí výrazný oznam o bezplatnej aktualizácii. Ak ste otvorili Obchod, ale aktualizácia sa nezobrazuje, vyskúšajte spustiť Poradcu pri riešení problémov so službou Windows 8.1. Tento poradca pri riešení problémov umožňuje identifikovať niektoré z nasledujúcich problémov, ktoré vám môžu brániť v aktualizácii na Windows 8.1.

Zobraziť všetko

Možno potrebujete najnovšie aktualizácie poskytované službou Windows Update.

Hoci sa aktualizácia systému Windows 8.1 prevezme a nainštaluje z Obchodu, váš počítač potrebuje aktualizáciu systému Windows KB 2871389 a KB 2917499 ešte predtým, ako sa systém Windows 8.1 stane dostupným v Obchode.

Ak na automatické získavanie aktualizácií používate službu Windows Update, aktualizácia KB 2871389 a KB 2917499 sa prevezme a nainštaluje automaticky.

Ak ste automatické aktualizácie vypli alebo ak je váš počítač celkom nový, takže sa automatické aktualizácie ešte nestihli prevziať, alebo ak sa rozhodnete nečakať na to, kým služba Windows Update automaticky prevezme aktualizácie, môžete prejsť na lokalitu Windows Update a nainštalovať aktualizáciu KB 2871389 a KB2917499 manuálne.

Inštalácia požadovanej aktualizácie zo služby Windows Update

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor myši nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Windows Update.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým Windows vyhľadá najnovšie aktualizácie pre váš počítač. Ak nemáte zapnutú automatickú inštaláciu dôležitých aktualizácií, aktualizácie sa budú možno dať vyhľadať až po ťuknutí alebo kliknutí na položku Zapnúť odporúčané nastavenie.

 3. Ak sa nájdu nejaké aktualizácie, ťuknite alebo kliknite na správu s informáciami o tom, koľko aktualizácií sa nainštaluje automaticky. V zozname aktualizácií pohľadajte aktualizáciu, ktorá v názve obsahuje kód (KB2871389) alebo (KB2917499) (presný názov sa líši v závislosti od systému).

 4. Ak chcete nainštalovať odporúčané aktualizácie v zozname, ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať.

 5. Po dokončení aktualizácií treba reštartovať počítač. Ak máte otvorené nejaké počítačové aplikácie, uložte si prácu a pred reštartom ich zavrite. Ak chcete reštartovať, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte kurzor myši nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Napájanie a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Reštartovať.

 6. Po reštartovaní počítača ťuknite alebo kliknite na položku Obchod na domovskej obrazovke. Mala by sa vám zobraziť aktualizácia Windows 8.1. Podrobnejšie informácie o inštalácii systému Windows 8.1 nájdete v téme Aktualizácia na Windows 8.1 z Windowsu 8.

Môže sa stať, že máte vydanie systému Windows 8, ktoré nepodporuje aktualizáciu z Obchodu.

Niektoré vydania systému Windows 8 nepodporujú aktualizáciu na Windows 8.1 z Windows Obchodu. Patria medzi ne tieto systémy:

 • Windows 8 Enterprise. Porozprávajte sa so správcom systému o možnostiach aktualizácie na Windows 8.1.

 • Windows 8 Pro v prípade inštalácie organizáciou alebo programom s využitím multilicencií. Obráťte sa na správcu systému alebo na správcu programu použitého pri inštalácii systému Windows 8. Ak ste správcom, ďalšie informácie a prepojenia na ISO súbory so systémom Windows 8.1 nájdete na lokalite Windows 8.1 Enterprise Evaluation.

 • Windows 8 Pro v prípade inštalácie pomocou ISO súboru z lokality MSDN alebo TechNet a aktivácie pomocou kódov pre viaceré aktivácie (MAK). Mali by ste mať možnosť prevziať ISO súbor so systémom Windows 8.1 z lokality MSDN alebo TechNet.

 • Windows 8.1 Preview alebo Windows RT 8.1 Preview. Mali by ste mať možnosť aktualizácie z Obchodu. Ďalšie informácie nájdete v téme Update from Windows 8.1 Preview to Windows 8.1.

Ak chcete zistiť, aké vydanie Windowsu máte v počítači, pozrite si tému Aká verzia operačného systému Windows je nainštalovaná v počítači?

Ak nie, mali by ste vedieť vykonať čistú inštaláciu systému Windows 8.1. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako vykonať čistú inštaláciu systému Windows.

Vo Windows Obchode sa nemusí zobrazovať najnovší obsah

Obnovenie obsahu v Obchode

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „spustiť“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť.

 3. Do príkazu Spustiť zadajte výraz wsreset.exe a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 4. Reštartujte počítač.

 5. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Obchod a skontrolujte, či sa už Windows 8.1 zobrazuje na domovskej obrazovke Obchodu.

Ďalšie informácie o aktualizácii na Windows 8.1 nájdete v téme Aktualizácia na Windows 8.1: najčastejšie otázky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?