Ochrana počítača

Windows 8, Windows RT

Karta História v programe Windows Defender zobrazujúca položky v karanténe

Program Windows Defender a filter Windows SmartScreen bojujú proti vírusom a ďalšiemu malvéru

Program Windows Defender a filter Windows SmartScreen sú vstavané súčasti systémov Windows 8 a Windows RT a pomáhajú chrániť počítač pred vírusmi, spyware a ďalším škodlivým softvérom v reálnom čase. Program Windows Defender pomocou farebného rozlíšenia (zelená, žltá a červená farba) zobrazuje stav zabezpečenia počítača.

Karta Domov v programe Windows Defender zobrazujúca chránený počítač
Ak sa objaví červená alebo žltá hrozba, program Windows Defender vám to oznámi a odporučí vám opatrenia

Keď program Windows Defender zistí podozrivú aplikáciu alebo iný neznámy softvér, prehľadá databázu spoločnosti Microsoft a skontroluje, či nie sú známe nejaké potenciálne škodlivé vplyvy. Program Windows Defender sleduje známy malvér automaticky, kedykoľvek však môžete získať aktualizované zoznamy.

Karta Aktualizácia v programe Windows Defender
Tieto definície sa aktualizujú automaticky a pri každom ťuknutí alebo kliknutí na tlačidlo Aktualizovať

Program Windows Defender pracuje na pozadí a upozorňuje vás len vtedy, ak je potrebné vykonať určité kroky – kedykoľvek však môžete vykonať vlastnú kontrolu. Ak váš počítač nepracuje správne alebo ste od známeho dostali podozrivý e-mail, pomocou programu Windows Defender skontrolujte, či ste neúmyselne nestiahli malvér.

Poznámka

 • V systémoch Windows 8 a Windows RT poskytuje program Windows Defender rovnakú úroveň ochrany pred malvérom ako program Microsoft Security Essentials. Program Microsoft Security Essentials nemožno používať v systéme Windows 8 ani Windows RT, ale ani to nie je potrebné – program Windows Defender je súčasťou systému a je pripravený na použitie.

Filter Windows SmartScreen je nová bezpečnostná funkcia v systémoch Windows 8 a Windows RT. Chráni vás pred novým malvérom, ktorý antimalvérový softvér ešte nezistil. Keď prevezmete aplikáciu z internetu a spustíte ju, filter SmartScreen použije informácie o reputácii aplikácie a ak aplikácia nie je známa a mohla by byť škodlivá, upozorní vás.

Okno s upozornením filtra Windows SmartScreen
Spúšťanie nerozpoznaných aplikácií môže predstavovať riziko pre váš počítač alebo osobné údaje

Filter SmartScreen v prehľadávači Internet Explorer chráni používateľov pred útokmi malvéru a neoprávneným získavaním údajov zobrazením upozornenia, ak je webová lokalita alebo umiestnenie položky na prevzatie ohlásené ako nebezpečné.

Upozornenie filtra SmartScreen v prehľadávači Internet Explorer
Ak prejdete na nebezpečnú lokalitu, zobrazí sa takéto upozornenie

Kontrola počítača pomocou programu Windows Defender

Postupujte takto:

 • Pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie vyhľadajte výraz defender a potom otvorte program Windows Defender.

 • Na karte Domov vyberte možnosť kontroly a ťuknite alebo kliknite na položku Skontrolovať teraz.

Výber kontrolovaných položiek

Existuje viacero spôsobov, ako pomocou programu Windows Defender skontrolovať len určité súbory, jednotky alebo procesy. Možnosť nekontrolovať celý počítač zrýchli kontrolu programu Windows Defender, ale neskontrolované oblasti počítača zostanú naďalej vystavené hrozbám.

Zobraziť všetko

Spustenie jednorazovej kontroly konkrétnych jednotiek a priečinkov

Postupujte takto:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie vyhľadajte výraz defender a potom otvorte program Windows Defender.

 2. Vyberte možnosť Vlastné a ťuknite alebo kliknite na položku Skontrolovať teraz.

 3. Začiarknite políčko každého súboru a priečinka, ktorý chcete skontrolovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno programu Windows Defender s jednotkami a priečinkami
  Vlastná kontrola vám umožňuje vybrať, ktoré jednotky a priečinky sa majú skontrolovať

Vylúčenie položiek z kontroly

Ak chcete, aby program Windows Defender vždy vynechával určitý súbor, typ súboru alebo proces v počítači (napríklad aplikáciu, o ktorej s istotou viete, že nejde o malvér), môžete nastavenie programu Windows Defender zmeniť tak, aby ignoroval určité položky, aj keď beží na pozadí. Pri vylúčení akéhokoľvek obsahu z pravidelnej kontroly by ste mali byť mimoriadne opatrní a mali by ste si byť skutočne istí. Postupujte takto:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie vyhľadajte výraz defender a potom otvorte program Windows Defender.

 2. Na karte Nastavenie vykonajte niektoré z nasledujúcich krokov:

  • Vyberte možnosť Vylúčené súbory a umiestnenia, ak chcete pridať položky, ktoré program Windows Defender nemá kontrolovať.

  • Možnosť Vylúčené typy súborov vyberte, ak chcete pridať prípony súborov (napríklad .bmp alebo .doc), ktoré program Windows Defender nemá kontrolovať.

  • Možnosť Vylúčené procesy vyberte, ak chcete pridať prípony súborov (napríklad .exe alebo .com) procesov spustených v počítači, ktoré program Windows Defender nemá kontrolovať.

 3. Po vylúčení požadovaných položiek ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť zmeny. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

  Stránka Vylúčené súbory a umiestnenia na karte Nastavenie v programe Windows Defender
  Program Windows Defender už tieto súbory a umiestnenia nebude kontrolovať

Program Windows Defender niečo našiel! Čo mám robiť?

Okrem farebného rozlíšenia určujúceho celkový stav zabezpečenia počítača program Windows Defender priraďuje každému zistenému malvéru úroveň výstrahy. Môžete sa rozhodnúť, či sa má položka úplne odstrániť, dôkladnejšie preskúmať alebo nechať tak, pretože ju poznáte.

Kontrola položiek v karanténe

Ak program Windows Defender nedokáže určiť, či je zistená položka malvér alebo niečo, čo ste úmyselne nainštalovali, zabráni danému softvéru v spustení a umiestni ho do karantény, aby ste sa mohli rozhodnúť neskôr. Postupujte takto:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie vyhľadajte výraz defender a potom otvorte program Windows Defender.

 2. Na karte História vyberte položku Položky v karanténe a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť podrobnosti. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa chcete zbaviť všetkého softvéru v karanténe, ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť všetko.

  • Vyberte jednotlivé položky v karanténe a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť alebo Obnoviť.

  Karta História v programe Windows Defender zobrazujúca položky v karanténe
  Na karte História si môžete prezrieť, čo program Windows Defender rozpoznal, a odstrániť alebo obnoviť položky v karanténe

Úprava nastavení filtra Windows SmartScreen

Nastavenia filtra SmartScreen môžete upraviť v Centre akcií. Postupujte takto:

 1. Pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie vyhľadajte výraz Centrum akcií a potom otvorte Centrum akcií.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenia filtra Windows SmartScreen.

Dialógové okno nastavení filtra Windows SmartScreen
Určte, ako má filter Windows SmartScreen zaobchádzať s nerozpoznanými aplikáciami
Ďalšie informácie

Získajte podporu pre zabezpečenie, ochranu osobných údajov a kontá.

Odstráňte malvér natrvalo.

Obstarajte si vo Windows Obchode aplikácie, ktoré vám pomôžu ochrániť počítač.