Windows Firewall od začiatku do konca

Čo je firewall?

Firewall je softvér alebo hardvér, ktorý zabraňuje hakerom a niektorým druhom malvéru v prístupe k vášmu počítaču prostredníctvom siete alebo internetu. Toto dosahuje kontrolovaním informácií prichádzajúcich z internetu alebo siete a ich následným zablokovaním alebo povolením ich prechodu cez firewall do vášho počítača.

Firewall nie je to isté ako antivírusový alebo antimalvérový program. Brány firewall pomáhajú chrániť pred červami a hakermi, antivírusové programy pomáhajú chrániť pred vírusmi a antimalvérové aplikácie pomáhajú chrániť pred škodlivým softvérom (malvér). Potrebujete všetky tri. Môžete použiť Windows Defender, antivírusový a antimalvérový softvér, ktorý je súčasťou systému Windows 8, alebo môžete použiť inú antivírusovú a antimalvérovú aplikáciu.

Vo vašom počítači vám stačí jedna aplikácia brány firewall (okrem brány firewall, ktorá je pravdepodobne súčasťou vášho sieťového smerovača). Ak by ste mali v počítači viac aplikácií brány firewall, mohlo by to vyvolať konflikty a problémy.

Windows Firewall je súčasťou systému Windows a predvolene je zapnutý.

Tu uvádzame obrázok, ktorý znázorňuje, ako firewall funguje:

Ilustrácia znázorňujúca spôsob, akým brána firewall vytvára bariéru medzi internetom a počítačom
Brána firewall vytvára bariéru medzi internetom a počítačom

Odporúčame, aby ste používali tieto predvolené nastavenia brány firewall:

 • Brána firewall je zapnutá pre všetky sieťové pripojenia.

 • Brána firewall blokuje všetky prichádzajúce pripojenia s výnimkou tých, ktoré zadáte ako povolené.

 • Brána firewall je zapnutá pre všetky druhy sietí (súkromné, verejné alebo doménové).

  Poznámka

  • Počítače so systémom Windows RT alebo Windows 8 nemožno pripojiť do domény. K doméne sa možno pripojiť, len ak sa v počítači používa Windows 8 Pro alebo Windows 8 Enterprise.

Zapnutie alebo vypnutie brány Windows Firewall

Windows Firewall by ste mali vypnúť len v prípade, ak je zapnutá iná brána firewall. Vypnutie programu Windows Firewall môže znížiť zabezpečenie počítača (a siete, ak je k dispozícii) proti poškodeniu červami alebo hakermi.

 1. Ak chcete spustiť aplikáciu Windows Firewall, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz firewall a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Firewall.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall . Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť bránu Windows Firewall pri každom type siete, ktorú chcete zabezpečiť, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  • Ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť bránu Windows Firewall (neodporúča sa) pri každom type siete, pre ktorú chcete vypnúť zabezpečenie, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka

  • Ak je počítač pripojený k sieti, nastavenie sieťovej politiky vám môže zabrániť v dokončení týchto krokov. Ďalšie informácie vám poskytne správca.

Informácie o nastavení brány Windows Firewall

Môžete prispôsobiť štyri nastavenia pre každý typ siete (verejná, súkromná, doménová). Ak chcete nájsť tieto nastavenia, postupujte takto:

 1. Ak chcete spustiť aplikáciu Windows Firewall, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz firewall a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Firewall.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť alebo vypnúť bránu Windows Firewall . Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Tu je vysvetlenie nastavení a informácie o tom, kedy by ste ich mali použiť:

 • Zapnúť bránu Windows Firewall . Toto nastavenie je predvolené. Keď je brána Windows Firewall zapnutá, väčšina aplikácií nemôže prijímať informácie cez bránu firewall. Ak chcete povoliť aplikácii prijímanie informácií, vykonaním krokov v nasledujúcej časti ju pridajte do zoznamu povolených aplikácií. Ak napríklad nepridáte aplikáciu na prijímanie okamžitých správ do zoznamu povolených aplikácií, nebudete ju môcť použiť na odosielanie fotografií v okamžitých správach.

 • Blokovať všetky prichádzajúce pripojenia vrátane tých, ktoré sú v zozname povolených aplikácií. Toto nastavenie blokuje všetky nežiaduce pokusy o pripojenie k počítaču. Toto nastavenie použite vtedy, keď požadujete maximálne zabezpečenie počítača, napríklad pri pripájaní k verejnej sieti v hoteli alebo na letisku. Po výbere možnosti blokovania všetkých prichádzajúcich pripojení budete môcť aj naďalej prezerať väčšinu webových stránok, odosielať a prijímať e-maily, ako aj odosielať a prijímať okamžité správy.

 • Upozorniť, keď brána Windows Firewall zablokuje novú aplikáciu . Ak začiarknete toto políčko, brána Windows Firewall zobrazí upozornenie pri blokovaní novej aplikácie a ponúkne možnosť na odblokovanie tejto aplikácie.

 • Vypnúť bránu Windows Firewall (neodporúča sa). Toto nastavenie použite len v prípade, ak je v počítači zapnutá iná brána firewall.

Poznámka

 • Ak sú niektoré nastavenia brány firewall nedostupné a počítač je pripojený k doméne, správca systému preverí tieto nastavenia pomocou skupinovej politiky.

Povolenie aplikácii prijímať údaje cez bránu firewall

Na základe predvoleného nastavenia je väčšina aplikácií blokovaná bránou Windows, aby sa zvýšilo zabezpečenie. Niektoré aplikácie vyžadujú, aby ste im povolili prijímať údaje cez bránu firewall a umožnili im tak pracovať správne.

Pred povolením príjmu údajov pre aplikáciu cez bránu firewall sa oboznámte s rizikom, ktoré je s týmto krokom spojené. Ďalšie informácie nájdete v téme Aké sú riziká povolenia aplikácií v bráne firewall?

 1. Ak chcete spustiť aplikáciu Windows Firewall, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz firewall a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Firewall.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Povoliť aplikácii alebo funkcii vstup cez bránu Windows Firewall .

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenia. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 4. Začiarknite políčko vedľa aplikácie, ktorú chcete povoliť, vyberte typy sietí, pre ktoré chcete povoliť komunikáciu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Otvorenie portu v bráne Windows Firewall

Ak brána Windows Firewall blokuje určitú aplikáciu a vy chcete povoliť príjem údajov pre túto aplikáciu cez bránu firewall, môžete to zvyčajne vykonať tak, že vyberiete túto aplikáciu v zozname povolených aplikácií (podľa popisu v predchádzajúce časti).

Ak sa však aplikácia v zozname nenachádza, môže byť potrebné pre ňu otvoriť port (prostriedok, ktorý aplikáciám umožňuje prijímať údaje cez bránu firewall). Ak napríklad chcete hrať s priateľmi hru online pre viacerých hráčov, môže byť potrebné otvoriť port pre hru, aby brána firewall umožnila počítaču príjem informácií o hre. Port zostane po celý čas otvorený, a preto nezabudnite zavrieť všetky porty, ktoré už nepotrebujete mať otvorené.

 1. Ak chcete spustiť aplikáciu Windows Firewall, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz firewall a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Firewall.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené nastavenie. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. V dialógovom okne Brána Windows Firewall s rozšíreným zabezpečením kliknite alebo ťuknite na ľavej table na položku Pravidlá prichádzajúcej komunikácie a potom na pravej table ťuknite alebo kliknite na položku Nové pravidlo.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Potrebujete ďalšiu pomoc?