Nastavenia spustenia systému Windows (vrátane núdzového režimu)

Na obrazovke Nastavenie spustenia systému Windows (predtým Rozšírené možnosti spustenia) môžete spustiť systém Windows v rôznych režimoch pokročilého riešenia problémov, vďaka čomu je možné vyhľadať a vyriešiť problémy s počítačom. V predchádzajúcich verziách systému Windows ste túto obrazovku mohli zobraziť stlačením klávesu F8 pred spustením systému Windows. Windows 8 sa spúšťajú rýchlo, takže nie je dostatok času na stlačenie klávesu F8.

V systéme Windows 8 sú k dispozícii dva spôsoby zobrazenia obrazovky Nastavenie spustenia systému Windows:

 • Ak nie ste prihlásení v systéme Windows, na prihlasovacej obrazovke ťuknite alebo kliknite na ikonu napájania Ikona napájania, podržte stlačený kláves Shift a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Reštartovať
 • Ak už ste prihlásení:

  1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

  2. V časti Nastavenie počítača ťuknite alebo kliknite na položku Všeobecné.

  3. V časti Rozšírené spustenie ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať teraz.

  4. Na obrazovke Výber možnosti ťuknite alebo kliknite na položku Riešiť problémy.

  5. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie spustenia.

  6. Ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať.

  7. Na obrazovke Nastavenie spustenia vyberte požadované nastavenie spustenia.

  8. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

Pri niektorých možnostiach, napríklad v núdzovom režime, sa systém Windows spustí v obmedzenom stave, v ktorom sa spúšťajú len najzákladnejšie programy. Pri iných možnostiach sa systém Windows spustí s rozšírenými funkciami, ktoré spravidla používajú správcovia systému a odborníci v oblasti informačných technológií. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov v oblasti informačných technológií.

Zobraziť všetko

Režim ladenia

Spustí systém Windows v režime pokročilého riešenia problémov určenom pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov systému.

Povolenie zapisovania pri spúšťaní

Vytvorí súbor ntbtlog.txt, v ktorom sú uvedené všetky ovládače nainštalované pri spustení systému, ktoré by mohli byť užitočné na pokročilé riešenie problémov.

Zapnúť videorežim s nízkym rozlíšením (640×480)

Spustí systém Windows pomocou aktuálneho ovládača grafickej karty s nastavením nízkeho rozlíšenia a obnovovacej frekvencie obrazovky. Pomocou tohto režimu možno obnoviť nastavenie obrazovky.

Núdzový režim

Spúšťa systém Windows s minimom ovládačov a služieb. Ak sa pri spustení v núdzovom režime problém znova nevyskytne, môžete ako jeho príčinu vylúčiť predvolené nastavenie a ovládače základných zariadení a služby.

Núdzový režim s použitím siete

Spustí systém Windows v núdzovom režime spolu so sieťovými ovládačmi a službami potrebnými na prístup na internet a k ďalším počítačom v sieti.

Núdzový režim s príkazovým riadkom

Spustí systém Windows v núdzovom režime s oknom príkazového riadka namiesto zvyčajného rozhrania systému Windows. Táto možnosť je určená pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov.

Zakázanie vynútenia podpisu ovládača

Umožňuje inštaláciu ovládačov, ktoré obsahujú neplatné podpisy.

Zakázanie antimalvérovej ochrany aktivovanej pri spúšťaní počítača

Zabraňuje spusteniu antimalvérového ovládača aktivovaného na začiatku pri spúšťaní počítača, čím sa umožní inštalácia ovládačov, ktoré môžu obsahovať malvér.

Zakázanie automatického reštartovania po zlyhaní

Zabraňuje automatickému reštartovaniu systému Windows v prípade, že určitá chyba spôsobila zlyhanie systému Windows. Túto možnosť vyberte len v prípade, že došlo k zacykleniu systému Windows, t. j. keď nastane zlyhanie systému Windows, systém sa pokúsi reštartovať a opätovne nastane jeho zlyhanie.

Režim obnovenia adresárových služieb

Spustí radič domény systému Windows so službou Active Directory, aby bolo možné obnovenie adresárovej služby. Táto možnosť je určená pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov.

Poznámka

 • Ak používate službu BitLocker v tablete alebo zariadení s Windowsom RT, musíte pozastaviť službu BitLocker skôr, než budete môcť prejsť na obrazovku Nastavenie spustenia Windowsu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?