Nastavenia spustenia Windowsu (vrátane núdzového režimu)

V Nastaveniach spustenia Windowsu (predtým Rozšírené možnosti spustenia) môžete spustiť Windows v rôznych režimoch umožňujúcich pokročilé riešenie problémov, vďaka čomu je možné vyhľadať a vyriešiť problémy s počítačom.

Otvorenie obrazovky Nastavenie spustenia Windowsu

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. V časti Nastavenie počítača ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnovenie.

 3. V časti Rozšírené spustenie ťuknite alebo kliknite na položku Okamžitý reštart.

 4. Po reštartovaní počítača ťuknite alebo kliknite na obrazovke Výber možnosti na položku Riešiť problémy.

  Ak sa nezobrazí možnosť Nastavenie spustenia, ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené možnosti.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie spustenia.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať.

 7. Na obrazovke Nastavenie spustenia vyberte požadované nastavenie spustenia.

 8. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

Pri niektorých možnostiach, napríklad v núdzovom režime, sa Windows spustí v obmedzenom stave, v ktorom sa spúšťajú len najzákladnejšie programy. Pri iných možnostiach sa Windows spustí s rozšírenými funkciami, ktoré spravidla používajú správcovia systému a odborníci v oblasti informačných technológií. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Microsoft TechNet pre odborníkov v oblasti informačných technológií.

Poznámka

 • Ak používate službu BitLocker, skôr než budete môcť prejsť na obrazovku Nastavenie spustenia systému Windows, musíte ju pozastaviť. Ak používate systém Windows RT 8.1, môže sa zobraziť výzva na zadanie kľúča obnovy šifrovania zariadenia na prístup k nastaveniam spustenia.

Zobraziť všetko

Zapnúť režim ladenia

Spustí Windows v režime umožňujúcom pokročilé riešenie problémov určenom pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov systému.

Zapnúť zapisovanie údajov o spúšťaní do súboru

Vytvorí súbor ntbtlog.txt, v ktorom sú uvedené všetky ovládače nainštalované pri spustení systému, ktoré by mohli byť užitočné na rozšírené riešenie problémov.

Zapnúť videorežim s nízkym rozlíšením (640×480)

Spustí Windows pomocou aktuálneho ovládača grafickej karty s nastavením nízkeho rozlíšenia a obnovovacej frekvencie obrazovky. Pomocou tohto režimu možno obnoviť nastavenie obrazovky.

Núdzový režim

Ak máte problém s počítačom, môžete ho riešiť spustením počítača v núdzovom režime. Núdzový režim spustí Windows s minimálnym súborom ovládačov a služieb. Ak sa pri spustení počítača v núdzovom režime problém znova nevyskytne, môžete ako jeho príčinu vylúčiť predvolené nastavenie a ovládače základných zariadení a služby. Existujú tri rôzne možnosti núdzového režimu

 • Núdzový režim: Spustí Windows s minimálnym súborom ovládačov a služieb.

 • Núdzový režim s použitím siete: Spustí Windows v núdzovom režime spolu so sieťovými ovládačmi a službami potrebnými na prístup na internet a k ďalším počítačom v sieti.

 • Núdzový režim s príkazovým riadkom: Spustí Windows v núdzovom režime s oknom príkazového riadka namiesto zvyčajného rozhrania Windowsu. Táto možnosť je určená pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov systému.

Ak sa problém nevyskytne po reštartovaní počítača v núdzovom režime, môžete si byť istí, že základné nastavenia, súbory a ovládače vo Windowse problém nespôsobujú. Na zistenie príčiny problému potom použite postup eliminácie. Začnite postupne spúšťať aplikácie na pracovnej ploche, ktoré bežne používate (vrátane aplikácií v priečinku položiek pri spustení), aby ste zistili, či nespôsobuje problém niektorá z týchto aplikácií. Ak áno, odinštalujte ju alebo sa obráťte na výrobcu softvéru. Ak sa problém vyskytne v núdzovom režime alebo problém stále neviete určiť, môžete obnoviť alebo vynulovať počítač. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako obnoviť počítač, obnoviť nastavenie alebo vynulovať nastavenie počítača.

Vypnúť vyžiadanie podpisu ovládača

Umožňuje inštaláciu ovládačov, ktoré obsahujú neplatné podpisy.

Vypnúť antimalvérovú ochranu aktivovanej pri spúšťaní počítača

Zabraňuje spusteniu antimalvérového ovládača aktivovaného na začiatku pri spúšťaní počítača, čím sa umožní inštalácia ovládačov, ktoré môžu obsahovať malvér.

Vypnúť automatické reštartovanie v prípade zlyhania systému

Zabraňuje automatickému reštartovaniu Windowsu v prípade, že určitá chyba spôsobila zlyhanie Windowsu. Túto možnosť vyberte len v prípade, že došlo k zacykleniu Windowsu, t. j. keď nastane zlyhanie Windowsu, systém sa pokúsi reštartovať a opätovne nastane jeho zlyhanie.

Režim obnovenia adresárových služieb

Spustí radič domény systému Windows so službou Active Directory, aby bolo možné obnovenie adresárovej služby. Táto možnosť je určená pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov systému.

Potrebujete ďalšiu pomoc?