Nastavenie spustenia Windowsu (vrátane núdzového režimu)

V Nastaveniach spustenia Windowsu (predtým Rozšírené možnosti spustenia) môžete spustiť Windows v rôznych režimoch umožňujúcich pokročilé riešenie problémov, vďaka čomu je možné vyhľadať a vyriešiť problémy s počítačom.

Otvorenie obrazovky Nastavenie spustenia Windowsu v nastaveniach PC

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. V časti Nastavenie počítača ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnovenie.

 3. V časti Rozšírené spustenie ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať teraz.

 4. Po reštartovaní počítača ťuknite alebo kliknite na obrazovke Výber možnosti na položku Riešiť problémy.

  Ak sa nezobrazí možnosť Nastavenie spustenia, ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené možnosti.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie spustenia.

 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať.

 7. Na obrazovke Nastavenie spustenia vyberte požadované nastavenie spustenia.

 8. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

Otvorenie obrazovky Nastavenie spustenia Windowsu v prostredí Windows Recovery Environment

Ak nemožno spustiť PC, prejdite do prostredia Windows Recovery Environment podľa týchto pokynov. Na vykonanie týchto krokov bude potrebné pripojiť klávesnicu.

 1. Vykonajte niektorý z nasledujúcich postupov v závislosti od toho, či máte inštalačné médium (napríklad DVD alebo jednotku USB flash):

  • Ak máte inštalačné médium pre Windows 8.1, spustite počítač z inštalačného média. Vložte DVD alebo zasuňte jednotku USB flash a reštartujte počítač. Ak sa zobrazí výzva na stlačenie ľubovoľného klávesu na zavedenie systému z disku DVD, urobte tak. Ak sa výzva nezobrazí, možno bude potrebné zmeniť poradie spustenia v nastaveniach systému BIOS počítača tak, aby sa počítač najskôr spúšťal z DVD alebo USB. Keď sa zobrazí stránka Inštalácia Windowsu, ťuknutím alebo kliknutím na položku Opraviť počítač spustite prostredie Windows Recovery Environment.

  • Ak nemáte inštalačné médium, reštartujte počítač trikrát pomocou tlačidla napájania. Spustí sa prostredie Windows Recovery Environment.

 2. V prostredí Windows Recovery Environment ťuknite alebo kliknite na obrazovke Výber možností na položku Riešiť problémy.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie spustenia.

  Ak sa obrazovka Nastavenie spustenia nezobrazuje, ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené možnosti a potom na položku Nastavenie spustenia.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať a potom počkajte, kým sa počítač reštartuje.

 5. Na obrazovke Nastavenie spustenia vyberte niektorú možnosť.

 6. Prihláste sa do počítača pomocou používateľského konta s právami správcu.

Pri niektorých možnostiach, napríklad v núdzovom režime, sa systém Windows spustí v obmedzenom stave, v ktorom sa spúšťajú len najzákladnejšie programy. Pri iných možnostiach sa Windows spustí s rozšírenými funkciami, ktoré spravidla používajú správcovia systému a odborníci v oblasti informačných technológií. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Microsoft TechNet pre odborníkov v oblasti informačných technológií.

Poznámka

 • Ak používate službu BitLocker, skôr než budete môcť prejsť na obrazovku Nastavenie spustenia systému Windows, musíte ju pozastaviť. Ak používate systém Windows RT 8.1, môže sa zobraziť výzva na zadanie kľúča obnovy šifrovania zariadenia na prístup k nastaveniam spustenia.

Zobraziť všetko

Zapnúť režim ladenia

Spustí Windows v režime umožňujúcom pokročilé riešenie problémov určenom pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov systému.

Zapnúť zapisovanie údajov o spúšťaní do súboru

Vytvorí súbor ntbtlog.txt, v ktorom sú uvedené všetky ovládače nainštalované pri spustení systému, ktoré by mohli byť užitočné na pokročilé riešenie problémov.

Povolenie videa s nízkym rozlíšením (640×480)

Spustí systém Windows pomocou aktuálneho ovládača grafickej karty s nastavením nízkeho rozlíšenia a obnovovacej frekvencie obrazovky. Pomocou tohto režimu možno obnoviť nastavenie obrazovky.

Zapnúť núdzový režim

Ak máte problém s počítačom, môžete ho riešiť spustením počítača v núdzovom režime. Núdzový režim spustí Windows s minimálnym súborom ovládačov a služieb. Ak sa pri spustení počítača v núdzovom režime problém znova nevyskytne, môžete ako jeho príčinu vylúčiť predvolené nastavenie a ovládače základných zariadení a služby. Existujú tri rôzne možnosti núdzového režimu:

 • Zapnúť núdzový režim: spustí Windows s minimálnym súborom ovládačov a služieb.

 • Zapnúť núdzový režim s použitím siete: spustí Windows v núdzovom režime spolu so sieťovými ovládačmi a službami potrebnými na prístup na internet a k ďalším počítačom v sieti.

 • Spustiť núdzový režim s príkazovým riadkom: spustí Windows v núdzovom režime s oknom príkazového riadka namiesto zvyčajného rozhrania Windowsu. Táto možnosť je určená pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov systému.

Ak sa problém nevyskytne po reštartovaní počítača v núdzovom režime, môžete si byť istí, že základné nastavenia, súbory a ovládače vo Windowse problém nespôsobujú. Na zistenie príčiny problému potom použite postup eliminácie. Začnite postupne spúšťať aplikácie na pracovnej ploche, ktoré bežne používate (vrátane aplikácií v priečinku položiek pri spustení), aby ste mohli zistiť, či nespôsobuje problém niektorá z týchto aplikácií. Ak problém spôsobuje niektorá z aplikácií, odinštalujte ju alebo kontaktujte vydavateľa softvéru. Ak sa problém vyskytne v núdzovom režime alebo problém stále neviete určiť, môžete obnoviť alebo vynulovať počítač. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie alebo vynulovanie nastavenia PC alebo obnovenie jeho obsahu.

Zakázanie vynútenia podpisu ovládača

Umožňuje inštaláciu ovládačov, ktoré obsahujú neplatné podpisy.

Zakázanie antimalvérovej ochrany aktivovanej pri spúšťaní počítača

Zabraňuje spusteniu antimalvérového ovládača aktivovaného na začiatku pri spúšťaní počítača, čím sa umožní inštalácia ovládačov, ktoré môžu obsahovať malvér.

Zakázanie automatického reštartovania po zlyhaní

Zabraňuje automatickému reštartovaniu systému Windows v prípade, že určitá chyba spôsobila zlyhanie systému Windows. Túto možnosť vyberte len v prípade, že došlo k zacykleniu systému Windows, t. j. keď nastane zlyhanie systému Windows, systém sa pokúsi reštartovať a opätovne nastane jeho zlyhanie.

Režim obnovenia adresárových služieb

Spustí radič domény systému Windows so službou Active Directory, aby bolo možné obnovenie adresárovej služby. Táto možnosť je určená pre odborníkov v oblasti informačných technológií a správcov systému.

Potrebujete ďalšiu pomoc?