Použitie konta Microsoft na inštaláciu aplikácií do viacerých PC

Pozrite si video o používaní konta Microsoft na inštaláciu aplikácií pre viacero počítačov. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Skryté titulkyTlačidlo Skryté titulky.)

Konto Microsoft môžete použiť na prihlásenie do Windows Obchodu a inštaláciu aplikácií do iných PC.

Inštalácia aplikácií do iného počítača

 1. Prihláste sa s kontom Microsoft do PC, do ktorého chcete nainštalovať aplikácie.

 2. Na domovskej obrazovke ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod otvorte aplikáciu Windows Obchod.

 3. Potiahnite prstom nadol od horného okraja obrazovky a ťuknite na položku Vaše aplikácie. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vaše aplikácie.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na aplikácie, ktoré chcete nainštalovať, a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Ak už nepoužívate PC, do ktorého ste nainštalovali aplikácie, môžete ho odstrániť zo svojho konta. PC je z konta potrebné odstrániť aj vtedy, ak ste už konto použili na inštaláciu aplikácií do maximálneho povoleného počtu PC.

Odstránenie počítača z konta

 1. Na domovskej obrazovke ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod otvorte aplikáciu Windows Obchod.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vaše konto. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vaše konto.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vaše konto.

 4. V časti Vaše počítače ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť vedľa počítača, ktorý chcete odstrániť zo svojho konta.

Poznámky

 • Počítač zo svojho konta môžete odstrániť, keď ste prihlásení do Obchodu na akomkoľvek počítači.

 • Po odstránení počítača z konta nebude možné v danom počítači používať aplikácie nainštalované z Obchodu.

 • Ak odstránite počítač, ale od prvého použitia vášho konta v danom počítači uplynulo menej ako päť dní, budete musieť počkať, kým uplynie päť dní, a až potom budete môcť nahradiť daný počítač iným.