Použitie konta Microsoft na inštaláciu aplikácií do viacerých PC

Konto Microsoft môžete použiť na prihlásenie do Windows Obchodu a inštaláciu aplikácií do iných PC.

Inštalácia aplikácií do iného počítača

  1. Prihláste sa s kontom Microsoft do PC, do ktorého chcete nainštalovať aplikácie.

  2. Na domovskej obrazovke ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod otvorte aplikáciu Windows Obchod.

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje aplikácie.

  4. Na aplikáciách, ktoré chcete nainštalovať, potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Inštalovať.

Ak už nepoužívate PC, do ktorého ste nainštalovali aplikácie, môžete ho odstrániť zo svojho konta. PC je z konta potrebné odstrániť aj vtedy, ak ste už konto použili na inštaláciu aplikácií do maximálneho povoleného počtu PC.

Odstránenie počítača z konta

  1. Na domovskej obrazovke ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod otvorte aplikáciu Windows Obchod.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje konto.

  3. V časti Vaše počítače ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť vedľa počítača, ktorý chcete odstrániť zo svojho konta.

Poznámky

  • Počítač zo svojho konta môžete odstrániť, keď ste prihlásení do Obchodu na akomkoľvek počítači.

  • Po odstránení počítača z konta nebude možné v danom počítači používať aplikácie nainštalované z Obchodu.

  • Ak sa položka Konto nezobrazuje, v počítači ešte nemáte najnovšiu aktualizáciu Obchodu. V takom prípade potiahnite prstom z horného okraja obrazovky nadol (ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši) a ťuknite alebo kliknite na položky Vaše aplikácie alebo Vaše konto.

Potrebujete ďalšiu pomoc?