Windows To Go: Najčastejšie otázky

S funkciou Windows To Go môžete vytvoriť kópiu systému Windows na USB kľúči a následne ju kdekoľvek používať. Bez ohľadu na to, či pracujete z domu alebo ste na cestách, stačí zasunúť USB kľúč do počítača so systémom Windows 8, alebo Windows 8.1 a môžete otvoriť a používať všetky aplikácie a súbory, ktoré potrebujete na vykonanie svojej práce.

Zobraziť všetko

Čo je pracovný priestor funkcie Windows To Go?

Pracovný priestor funkcie Windows To Go pozostáva z operačného systému Windows 8, alebo Windows 8.1 na USB kľúči, ako aj všetkých súborov, priečinkov a aplikácií skopírovaných počas tvorby pracovného priestoru.

Ako môžem spustiť počítač z pracovného priestoru funkcie Windows To Go?

Po vytvorení pracovného priestoru funkcie Windows To Go sa zobrazí výzva, či chcete spustiť systém z USB kľúča automaticky.

 • Automatické spustenie potvrďte výberom možnosti Áno. Táto možnosť je najjednoduchšia, pretože potom už netreba robiť nič ďalšie. Počítač sa automaticky spustí po pripojení ľubovoľného USB kľúča.

 • Manuálne spustenie potvrďte výberom možnosti Nie. Ak vyberiete možnosť Nie, bude možno potrebné zmeniť možnosti pri spustení vo firmvéri počítača. Informácie o postupe sa nachádzajú v dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu počítača.

Upozornenie

 • Zmenu nastavení firmvéru by mali vykonávať len pokročilí používatelia a po náhodnej zmene niektorého z nastavení sa môže stať, že počítač sa nebude spúšťať správne. Postupujte presne podľa pokynov výrobcu.

Poznámky

 • Windows zmení poradie spúšťania, ak vyberiete možnosť Áno. Skontrolujte preto, či je kľúč USB funkcie Windows To Go jediným pripojeným vymeniteľným kľúčom USB počas spúšťania počítača.

 • Používajte len vlastné alebo dôveryhodné USB kľúče (napríklad od správcu systému). Niektoré jednotky môžu oslabiť ochranu počítača pred vírusmi alebo ďalším malvérom.

 • Ak neviete, ktorý USB kľúč obsahuje pracovný priestor funkcie Windows To Go, opýtajte sa správcu systému alebo osoby, ktorá pre vás pracovný priestor vytvorila.

Poradie spúšťania môžete neskôr zmeniť pomocou položky Windows To Go na ovládacom paneli. Zmena predvoleného nastavenia:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Zadajte text Zmeniť možnosti pri spustení funkcie Windows To Go a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť možnosti pri spustení funkcie Windows To Go.

 3. Zmeňte nastavenie.

Prečo sa nespustil pracovný priestor funkcie Windows To Go?

Ak sa nespustil pracovný priestor funkcie Windows To Go, procesor vo vašom počítači sa môže líšiť od procesora USB kľúča s funkciou Windows To Go. Procesory sa vyrábajú v 32-bitovej a 64-bitovej verzii a ak sa typ procesora vášho počítača líši od vašej jednotky s funkciou Windows To Go, nebude možné vytvoriť pracovný priestor funkcie Windows To Go. Ak chcete zistiť, či sa zhodujú, opýtajte sa na typ procesora svojej jednotky Windows To Go správcu systému a potom skontrolujte typ procesora vášho počítača.

Overenie typu procesora počítača:

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz systém a potom ťuknite alebo kliknite na položku Systém.

 2. V časti Typ systému skontrolujte, či máte 32-bitový alebo 64-bitový počítačový procesor.

Ako ukončím používanie pracovného priestoru funkcie Windows To Go a budem pokračovať v práci na svojom počítači?

Vypnite pracovný priestor funkcie Windows To Go, odpojte jednotku a potom zapnite počítač. Pracovný priestor sa vypína rovnako ako počítač. Ďalšie informácie nájdete v téme Vypnutie počítača a režim spánku alebo dlhodobého spánku

Upozornenie

 • Je mimoriadne dôležité, aby ste pred odpojením USB kľúča obsahujúceho systém vypli pracovný priestor funkcie Windows To Go. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k strate údajov alebo poškodeniu operačného systému. Ak kľúč odpojíte omylom, okamžite ho zasuňte späť a počkajte na vypnutie prostredia Windows To Go.

Čo je obrazový súbor systému Windows a kde ho nájdem?

Obrazový súbor systému Windows (s príponou .wtm) obsahuje operačný systém, aplikácie a súbory počítača. Keď vytvoríte pracovné prostredie s funkciou Windows To Go, budete si musieť vybrať obrazový súbor. Windows To Go zvyčajne nájde príslušný obrazový súbor, ale ak sa tak nestane, obráťte sa na svojho správcu systému.

Aký hardvér je nevyhnutný na vytvorenie pracovného priestoru funkcie Windows To Go?

Ak má vytvorený pracovný priestor funkcie Windows To Go riadne fungovať, odporúča sa používať len zariadenia s logom Designed for Windows určené pre vašu verziu Windowsu. Zoznam týchto zariadení nájdete na stránkeWindows To Go: prehľad funkcií na webovej lokalite TechNet.

Potrebujete ďalšiu pomoc?