Ochrana počítača

Windows 8, Windows RT

Automatické aktualizácie pomáhajú udržiavať počítač v dobrej kondícii.

Udržiavanie počítača v aktualizovanom stave pomocou služby Windows Update

Už nemusíte vyhľadávať aktualizácie online ani si robiť starosti, že v počítači môžu chýbať dôležité opravy systému Windows. Služba Windows Update automaticky inštaluje dôležité aktualizácie okamžite po ich sprístupnení. Službu Windows Update môžete nastaviť aj tak, aby inštalovala odporúčané aktualizácie automaticky alebo aby vás len upozornila, že tieto aktualizácie sú k dispozícii. Služba Windows Update nepridá do vášho počítača žiadne aplikácie ani z počítača neodstráni žiadny existujúci obsah bez toho, aby ste boli požiadaní o povolenie.

Systém Windows 8, Windows zapína automatické aktualizácie pri inštalácii, pokiaľ nevyberiete možnosť ich vypnutia. Nastavenie automatických aktualizácií môžete skontrolovať a zapnúť v ovládacom paneli. Stačí otvoriť kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie, zadať text Zapnúť alebo vypnúť automatické aktualizácie a vyhľadať príslušné nastavenie ťuknutím alebo kliknutím na položku Nastavenie. Pomocou ovládacieho panela môžete zapnúť automatické aktualizácie a určiť, čo má systém Windows urobiť s odporúčanými aktualizáciami a aktualizáciami pre iné produkty spoločnosti Microsoft.

V systéme Windows RT sú automatické aktualizácie vždy zapnuté, aby bol váš počítač vždy aktualizovaný a fungoval bez problémov.

Ďalšie informácie

Získajte podporu pre zabezpečenie, ochranu osobných údajov a kontá.

Získajte ďalšie informácie o tom, ako automatické aktualizácie môžu pomôcť udržať váš počítač v dobrej kondícii.

Zistite, ako možno počítač vrátiť do pôvodného stavu, ak sa aktualizácia nepodarí.