Pracovné priečinky: najčastejšie otázky

Pracovné priečinky predstavujú miesto, kde môžete ukladať pracovné súbory a mať k nim tak prístup zo všetkých svojich počítačov a zariadení aj vtedy, keď ste offline.

Zobraziť všetko

Ako nastaviť Pracovné priečinky?

Pracovné priečinky budú fungovať, až keď správca IT vašej organizácie nastaví vaše konto. Po nastavení konta začnite takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Pracovné priečinky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pracovné priečinky.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastaviť Pracovné priečinky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa Pracovným priečinkom nedarí nájsť vaše nastavenie, kontaktujte správcu IT a zistite, či vaše konto nastavil.

Poznámka

 • Ak ste systém Windows 8.1 inovovali z Windowsu 7, možno bude potrebné znova nastaviť Pracovné priečinky.

Kde sa nachádzajú moje súbory?

Súbory, ktoré uložíte do Pracovných priečinkov, sa nachádzajú na týchto miestach:

 • V počítači alebo zariadení, v ktorom ste súbory uložili do Pracovných priečinkov. Ak ste pri nastavovaní Pracovných priečinkov nezmenili umiestnenie, Pracovné priečinky sa ukladajú vo vašom používateľskom profile na tomto mieste: C:\Používatelia\meno používateľa\Pracovné priečinky, pričom meno používateľa je vaše meno používateľa vo Windowse.

 • Na serveri vašej organizácie.

 • Vo všetkých ostatných počítačoch a zariadeniach, v ktorých ste nastavili Pracovné priečinky.

Ako Pracovné priečinky premiestnim v počítači do iného umiestnenia?

Odporúčame pre priečinok Pracovné priečinky použiť predvolené umiestnenie. Pracovné priečinky sa predvolene ukladajú vo vašom používateľskom profile na tomto mieste: C:\Používatelia\meno používateľa\Pracovné priečinky, pričom meno používateľa je vaše meno používateľa vo Windowse.

Umiestnenie na ukladanie súborov pomocou Pracovných priečinkov možno zmeniť. Tu je postup:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Pracovné priečinky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pracovné priečinky.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zastaviť používanie Pracovných priečinkov.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť Pracovné priečinky.

 5. V kroku Úvodné informácie o Pracovných priečinkoch ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť a vyberte nové umiestnenie na uloženie Pracovných priečinkov.

Poznámka

 • Môžete si vybrať umiestnenie na ukladanie na inej jednotke s väčšou kapacitou, pokiaľ je táto jednotka naformátovaná pomocou systému súborov NTFS a je stále pripojená k vášmu počítaču.

Čo ak umiestnenie Pracovných priečinkov nefunguje?

Niektoré umiestnenia v počítači, ktoré sú vyhradené Windowsom alebo šifrované umiestnenia, nebude možné použiť. V prípade, že vyberiete takéto umiestnenie pre priečinok Pracovné priečinky, zobrazí sa správa „Toto umiestnenie nefunguje.“

Nasledujúce umiestnenia sú vyhradené Windowsom:

 • Priečinok Windows alebo jeho podpriečinky.

 • Priečinok Program Files, priečinok Program Files (x86) alebo podpriečinky oboch umiestnení.

 • Priečinok najvyššej úrovne vo vašom používateľskom profile (zvyčajne je to toto miesto: C:\Používatelia\meno používateľa, pričom meno používateľa je vaše meno používateľa vo Windowse) – musí sa premiestniť do podpriečinka \Pracovné priečinky.

 • Priečinok najvyššej úrovne na jednotke – musí sa premiestniť do podpriečinka.

 • Priečinok Dokumenty alebo akýkoľvek iný priečinok, ktorý uskutoční presmerovanie na iné umiestnenie.

 • Priečinky šifrované použitím systému šifrovania súborov (EFS) – šifrovanie jednotiek BitLocker funguje správne.

Ak chcete priečinok Pracovné priečinky umiestniť na miesto, ktoré je šifrované, skúste vybrať iné umiestnenie, alebo umiestnenie dešifrujte, a skúste to znovu. Dešifrovanie umiestnenia:

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. Prejdite na šifrované umiestnenie.

 3. Stlačte a podržte, prípadne pravým tlačidlom kliknite na priečinok, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Na karte Všeobecné ťuknite alebo kliknite na možnosť Rozšírené.

 5. V časti Kompresia alebo šifrovanie zrušte začiarknutie políčka Zašifrovať obsah z dôvodu zabezpečenia údajov, ťuknite alebo kliknite na možnosť OK a nakoniec ťuknite alebo kliknite na možnosť OK ešte raz.

Ako zistím, či je sú moje Pracovné priečinky aktuálne?

Keď je počítač alebo zariadenie pripojené na internet, Pracovné priečinky by mali byť aktuálne. Súbory môžete tiež synchronizovať manuálne a získať tak istotu, že máte najnovšiu verziu. Postup:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Pracovné priečinky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pracovné priečinky.

 3. Ak chcete súbory synchronizovať, ťuknite alebo kliknite na položku Synchronizovať teraz.

Prečo majú súbory v Pracovných priečinkoch zelenú farbu?

Zelená farba znamená, že súbory a priečinky sú zašifrované. Šifrovanie pomáha pri zabezpečení pracovných súborov v prípade, že počítač niekto ukradne alebo používa s vlastným kontom. Vaša organizácia rozhoduje o tom, či majú byť súbory zašifrované.

Ako dešifrovať súbor Pracovných priečinkov?

Zašifrovaný súbor v Pracovných priečinkoch nemôžete dešifrovať, pretože o tom, či sa majú súbory šifrovať, rozhoduje vaša organizácia. Ak však do Pracovných priečinkov uložíte osobný súbor a neskôr ho premiestnite mimo Pracovných priečinkov, napríklad do služby OneDrive, na súbory sa stále vzťahujú politiky zabezpečenia vašej organizácie. Ak je názov súboru zelený, znamená to, že je stále šifrovaný vašou organizáciou a mimo organizácie sa pravdepodobne nebude dať čítať ani zobrazovať. Politiky zabezpečenia vášho pracoviska odstránite z osobných súborov takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Prieskumník.

 3. Prejdite do umiestnenia Pracovných priečinkov (zväčša je to umiestnenie C:\Používatelia\meno používateľa\Pracovné priečinky, pričom meno používateľa je vaše meno používateľa vo Windowse).

 4. Osobné súbory premiestnite z Pracovných priečinkov do služby OneDrive, priečinka Dokumenty alebo do iného umiestnenia v počítači.

 5. Stlačte a podržte súbory alebo priečinky, ktoré chcete dešifrovať, prípadne na ne kliknite pravým tlačidlom a ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť podnikové ovládanie.

Ak dešifrované súbory premiestnite späť do Pracovných priečinkov, znova sa zašifrujú.

Prečo musím heslo zadávať viackrát?

Politiku hesiel Pracovných priečinkov ovláda vaša organizácia, ak sa teda zobrazí výzva na zadanie hesla aj vtedy, keď ste heslo nezmenili, dôvodom je pravdepodobne politika vašej organizácie. Ak však vaša organizácia používa Pripojenie k pracovisku, vďaka čomu sa môžete pripojiť k sieťovým zdrojom, ako sú interné webové lokality a firemné aplikácie, počet zobrazení výzvy môžete znížiť. K pracovisku sa pripojíte takto:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pracovisko.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojiť sa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Čo robiť, ak sú v Pracovných priečinkoch uvedené súbory s chybami?

Niekedy sa súbory nesynchronizujú správne. Vtedy sa v Pracovných priečinkoch zobrazí zoznam takýchto súborov a dôvod, prečo sa nesynchronizovali. Tu je niekoľko možností, ako tento problém vyriešiť:

 • Zatvorte súbory.

 • Premiestnite súbory z Pracovných priečinkov, kliknite na položku Synchronizovať teraz a potom ich znova premiestnite do Pracovných priečinkov.

 • Reštartujte počítač.

Môžem vo svojom iPade použiť aplikáciu Pracovné priečinky?

Áno, aplikácia Pracovné priečinky je k dispozícii v App Store. Ďalšie informácie nájdete v téme Aplikácia Pracovné priečinky pre iPad: najčastejšie otázky.

Ako prestať používať Pracovné priečinky?

Ak v organizácii prestanete pracovať, svoje osobné súbory by ste mali odstrániť z Pracovných priečinkov a Pracovné priečinky by ste mali prestať používať. Postup:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Pracovné priečinky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pracovné priečinky.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zastaviť používanie Pracovných priečinkov.

Ako získať pomoc s Pracovnými priečinkami?

Ak chcete získať pomoc od správcu IT pre Pracovné priečinky vo svojej organizácii, postupujte takto:

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie ovládací panel a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Systém a zabezpečenie a potom na položku Pracovné priečinky.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať e-mail technickej podpore. Otvorí sa vaša e-mailová aplikácia s novou správou obsahujúcou podrobnosti o vašich Pracovných priečinkoch.

 4. Pridajte správu s vysvetlením, s čím potrebujete pomôcť, a e-mail odošlite.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, spýtajte sa komunity na webovej lokalite komunity spoločnosti Microsoft.

Ak ste správcom a potrebujete ďalšie informácie o Pracovných priečinkoch, prejdite na tému Prehľad Pracovných priečinkov na lokalite TechNet.

Potrebujete ďalšiu pomoc?