Aplikácia Pošta pre Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Písanie a odosielanie e-mailov

V tomto článku nájdete postup, ako napísať správu a odpovedať tak na e-mailové správy.

Ťuknite na Ak chcete
Ťuknite na
Tlačidlo Nový

Tlačidlo Nový

Ak chcete

Napísať e-mail.

Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nový na obrazovke, začnite písať prvé písmená mena osoby, ktorej chcete poslať e-mail, a vyberte si zo zobrazeného zoznamu návrhov. Ak chcete, v písaní správy môžete pokračovať aj neskôr. Koncept sa automaticky uloží.

Ťuknite na
Tlačidlo Odoslať

Tlačidlo Odoslať

Ak chcete

Odoslať e-mail.

Po napísaní e-mailu ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odoslať na obrazovke.

Ťuknite na
Tlačidlo Odpovedať

Tlačidlo Odpovedať

Ak chcete

Odpovedať na e-mail alebo poslať e-mail ďalej.

Ťuknite alebo kliknite na e-mail, na ktorý chcete odpovedať, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo odpovedať na obrazovke a potom vyberte požadovanú možnosť.

Ťuknite na
Tlačidlo Prílohy

Tlačidlo Prílohy

Ak chcete

Priložiť súbor k e-mailu.

Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo na vloženie a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ťuknite na
Tlačidlo Hľadať

Tlačidlo Hľadať

Ak chcete

Ak chcete vyhľadať e-mail, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo hľadania a potom zadajte požadovaný výraz do vyhľadávacieho poľa. Môžete vybrať, či sa má prehľadávať iba priečinok, v ktorom sa nachádzate, alebo všetky priečinky.

Formátovanie správ

Takto môžete zobraziť možnosti formátovania nových správ:

  1. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Nový na obrazovke otvorte novú správu.

  2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
    (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

Zoznam možností formátovania.

Ťuknite na Ak chcete
Ťuknite na
Tlačidlo na výber písma

Písmo

Ak chcete

Zmeniť štýl a veľkosť písma

Ťuknite na
Tlačidlo na výber farby

Farba

Ak chcete

Zmeniť farbu písma

Ťuknite na
Tlačidlo na zvýraznenie vybratého textu

Zvýraznenie

Ak chcete

Zvýrazniť vybratý text alebo text, ktorý sa chystáte napísať

Ťuknite na
Tlačidlo na použitie tučného písma na vybratý text

Tučné

Ak chcete

Použiť tučné písmo na vybratý text alebo text, ktorý sa chystáte napísať

Ťuknite na
Tlačidlo na použitie kurzívy na vybratý text

Kurzíva

Ak chcete

Použiť kurzívu na vybratý text alebo text, ktorý sa chystáte napísať

Ťuknite na
Tlačidlo na podčiarknutie vybratého textu

Podčiarknuť

Ak chcete

Podčiarknuť vybratý text alebo text, ktorý sa chystáte napísať

Ťuknite na
Tlačidlo na pridanie zoznamu

Zoznam

Ak chcete

Zmeniť vybratý text alebo text, ktorý sa chystáte napísať, na zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam

Ťuknite na
Tlačidlo na otvorenie zoznamu emotikonov

Emotikony

Ak chcete

Otvoriť zoznam emotikonov, ktoré je možné pridať do správy

Ťuknite na
Tlačidlo na vloženie prepojenia k vybratému textu

Prepojenie

Ak chcete

Vložiť prepojenia do e-mailu. Po vložení prepojenia ho môžete upraviť alebo odstrániť ťuknutím na rovnaké tlačidlo.

Ťuknite na
Tlačidlo na otvorenie vybratého e-mailu v novom okne

Otvoriť v novom okne

Ak chcete

Otvoriť e-mail v novom okne

Ťuknite na
Tlačidlo na otvorenie ďalších možností formátovania

Ďalšie možnosti

Ak chcete

Zobrazia sa ďalšie možnosti ako Synchronizácia, Späť, Znova a Vymazať formátovanie.

Ďalšia téma: Usporiadanie doručenej pošty