Informácie o poskytovateľoch údajov lokality Bing

Služba Mapy Bing sa ponúka v rámci zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoftpravidiel správania a spája pohľad z ciest, letecké zábery, ako aj jedinečnú vtáčiu perspektívu s mapami 3D zobrazenia pre vybraté oblasti.

Naši poskytovatelia:

bev.gv.at

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Všetky práva vyhradené.

www.indianamap.org

© 2010 Indiana Orthophotography. Všetky práva vyhradené.

terraitaly.com

© 2010 TerraItaly. Všetky práva vyhradené.

eurosense.com

© Eurosense. Všetky práva vyhradené.

geocontent.de

© 2010 GeoContent. Všetky práva vyhradené.

ign.fr

Institut Geographique National. Všetky práva vyhradené.

igeo.pt

© 2010 IGP. Všetky práva vyhradené.

Intergraph.com

© 2010 Intergraph. Všetky práva vyhradené.

Intermap.com

© 2010 Intermap. Všetky práva vyhradené.

AND.com

© 2010 AND International Publishers NV. Všetky práva vyhradené.

Blomasa.com

CIAT.cgiar.com

© 2010 International Center for Tropical Agriculture. Všetky práva vyhradené.

Es-Geo.com

© 2010 Earthstar Geographics LLC. Všetky práva vyhradené.

GeoEye.com

© 2010 GeoEye. Všetky práva vyhradené.

Geonames

Služba Mapy Bing používa geografickú databázu Geonames ako súčasť svojich služieb geografického kódovania. Databáza geonames.org obsahuje viac ako 8 miliónov geografických názvov a ponúka 6,5 milióna jedinečných funkcií. Geonames integruje geografické údaje ako názvy miest v rôznych jazykoch, nadmorskú výšku, populáciu a ďalšie informácie z rozličných zdrojov. Všetky súradnice zemepisnej šírky a dĺžky sú uvedené v systéme WGS84 (World Geodetic System 1984). Databázu Geonames založil Marc Wick. Marc je samostatne zárobkovo činný softvérový inžinier žijúci vo Švajčiarsku. Môžete sa naňho obrátiť prostredníctvom e-mailu na adrese marc@geonames.org.

Bartholomewmaps.com

© 2008 Collins BartholomewLtd.

Popredný nezávislý poskytovateľ geografických informácií Collins Bartholomew je súčasťou obchodného sveta tvorby máp už viac ako 170 rokov a pre kvalitu svojich produktov, ako aj pre inováciu v oblasti kartografie sa pýši dobrou povesťou po celom svete. Vďaka špecializácii v oblasti poskytovania máp strednej a malej mierky od Veľkej Británie až po celý svet sa paleta produktov z dielne Collins Bartholomew rozšírene používa v publikáciách, na internete aj v rámci vlastných zostavených riešení.

Ordnancesurvey.co.uk

Tento produkt obsahuje kartografické údaje licencované agentúrou Ordnance Survey s povolením kontrolóra vládneho úradu Jej Veličenstva. © Crown copyright and/or database right 2010. Všetky práva vyhradené. Číslo licencie: 100025324.

Ordnance Survey je národná kartografická agentúra Veľkej Británie, ktorá poskytuje najpresnejšie a najaktuálnejšie geografické údaje. Má dôveru vlády, podnikov aj jednotlivcov. Každý deň uskutoční agentúra OS v priemere 5 000 aktualizácií svojej centrálnej databázy, zohľadňujúc nové budovy a ostatné prírodné zmeny, ako aj zmeny zapríčinené ľuďmi. Na základe svojich definitívnych kartografických údajov agentúra OS vyrobí a uvedie na trh širokú paletu digitálnych informačných aj papierových máp, a to priamo aj prostredníctvom partnerov.

Getmapping.com

Getmapping PLC Virginia Villas, High Street Hartley Wintney Hampshire, England RG27 8NW Tel. č.: +44 (0)870 7740174 E-mail: sales@getmapping.com

Harris.com

© 2010 Harris Corporation. Všetky práva vyhradené.

MapDS.com.au

© 2010 MapData Sciences Pty. Ltd. © 2010 PSMA Australia Ltd.

Údaje použité na tvorbu kartografických obrázkov alebo obsahu založeného na mapách sú chránené autorskými právami ©. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie alebo rozmnožovanie tohto výstupu je protizákonné. Jednou z podmienok licencie je, že kopírovanie v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek spôsobmi nie je povolené. Bez akéhokoľvek obmedzovania tvrdenia vyššie, príslušné údaje nesmiete ani nahrávať na magnetické či digitálne médiá, zobrazovať vo forme rastrov, skenovať, digitalizovať, farebne zvýrazňovať ani ich rozmnožovať prostredníctvom elektrostatickej metódy, faxov a fotokópií.

Nesmiete sa pokúsiť spätne analyzovať žiadny výstup, ktorý by mohol umožniť nejakým spôsobom vytvoriť napodobeniny podstatných kartografických údajov. Všetky požiadavky treba adresovať spoločnosti MapData Sciences Pty. Ltd. na adresu 110 Pacific Highway, Greenwich NSW 2065, Australia. Tel. č.: +61 2 8436 2800. Môžete tiež poslať e-mailovú správu alebo navštíviť webovú lokalitu MapDS.com.au.

Podrobná licenčná zmluva je uvedená na stránke Autorské práva, vyhlásenie a podmienky používania.

Spoločnosť MapData Sciences Pty. Ltd. potvrdzuje, že údajový produkt bol pripravený z údajov, autorské práva na ktoré vlastnia tretie strany. Kompletný zoznam príslušných tretích strán je k dispozícii na stránke Autorské práva, vyhlásenie a podmienky používania.

EarthObservatory.nasa.gov

Blue Marble Next Generation – tím NASA Earth Observatory Team.

Každý vie, že agentúra NASA skúma vesmír, no menej ľudí vie, že NASA skúma aj Zem. Na oslavu nasadenia svojho systému Earth Observing System sa agentúra NASA s potešením delí o najnovšie snímky vo svojej sérii úžasných fotografií Zeme, ktoré s láskou nazvala Blue Marble (alebo modrá guľka), so službou Mapy Bing. Toto nové zobrazenie Zeme je zdokonalením starších záberov Blue Marble, pričom poskytuje detailný pohľad na celý rok v rámci života našej planéty. Prostredníctvom zdieľania týchto obrázkov Blue Marble agentúra NASA verí, že sa verejnosť pridá k nepretržitému bádaniu nášho sveta z jedinečnej perspektívy vesmíru. Ak chcete získať ďalšie informácie o vývoji zobrazovania Zeme ako celku z dielne agentúry NASA, prečítajte si článok History of the Blue Marble na webovej lokalite Earth Observatory.

Snímku Blue Marble: Next Generation zhotovil Reto Stöckli, NASA Earth Observatory (NASA Goddard Space Flight Center). Technické podrobnosti o snímke Blue Marble Next Generation získate v článku The Blue Marble Next Generation: A true color Earth dataset including seasonal dynamics from MODIS. Na zobrazenie tohto súboru s veľkosťou 880 kB sa vyžaduje nainštalovaný program Adobe Reader.

Navteq.com

Mapping data © 2010 NAVTEQ. Všetky práva vyhradené.

Tieto údaje zahŕňajú informácie získané s povolením kanadských orgánov vrátane © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario.

1993 – 2010 NAVTEQ B.V. Všetky práva vyhradené. Zdroj: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN France. Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen. Na základe elektronických údajov agentúry Ordnance Survey a použité s povolením kontrolóra vládneho úradu Jej Veličenstva © Crown Copyright, 2010. La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale rifermento anche cartografia numerica ed al tratto drodatta e fornita dalla Regione Toscane. © 2010 Norwegian Mapping Authority. Zdroj: IgeoE - Portugal. Información geográfica propiedad del CNIG. Na základe elektronických údajov © National Land Survey Sweden. Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Pictometry.com

© 2010 Pictometry International Corporation. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie o spoločnosti Pictometry a o tom, ako nakupovať obrázky, možno nájsť na webovej lokalite Pictometry.

TeleAtlas.com

© 2010 Tele Atlas NV. Všetky práva vyhradené.

Traffic.com

© 2010 Traffic.com, Inc. Všetky práva vyhradené.

usgs.gov

Agentúra U.S. Geological Survey (USGS) poskytuje službe Mapy Bing priame zobrazenie Spojených štátov s vysokým rozlíšením. Služba Mapy Bing hosťuje dva produkty zobrazenia agentúry USGS, Urban Area a Digital Ortho Quadrangle (DOQ), ktoré boli „zošité do mozaiky bez švíkov“.

Údaje Urban Area predstavujú zobrazenie množstva veľkých miest v prirodzených farbách a vo vysokom rozlíšení (1 stopa až 2 stopy na pixel). Súbor údajov Urban Area bol vytvorený v spolupráci s programom National Geospatial Agency (NGA), ktorý sa spustil v roku 2002.

Údaje DOQ predstavujú zobrazenie v odtieňoch sivej (čierna a biela) a vo vysokom rozlíšení (1 meter na pixel), ktoré pokrýva 96 percent susediacich štátov USA (48 štátov bez Aljašky a Havaja).

Oba súbory údajov Urban Area a DOQ sú k dispozícii na tlač a stiahnutie na webovej lokalite TerraServer USA alebo na webovej lokalite USGS Seamless Data Distribution System.

http://www.wdtinc.com

Spoločnosť Weather Decision Technologies, založená v roku 1999, sa stala svetovým lídrom v poskytovaní špičkových systémov a služieb na určovanie počasia, na krátkodobú aj dlhodobú predpoveď počasia pre našich partnerov a zákazníkov. WDT poskytuje svoj inovatívny produkt iMap Weather svetovým internetovým spoločnostiam a svoju prémiovú službu ClearPoint Weather staniciam na sledovanie poveternostných podmienok na mori v rámci celého sveta. WDT má prevádzkové a medzinárodné pobočky v metropolách Washington DC, Norman v Oklahome, Mníchov v Nemecku a Tokio v Japonsku.

http://www.zenrin.co.jp/

© 2010 ZENRIN

Copyright © ZENRIN CO., LTD. 2010 Všetky práva vyhradené. Spoločnosť ZENRIN, založená v roku 1948, má viac ako 50-ročné skúsenosti v kartografickom priemysle v Japonsku. Môžeme sa pýšiť mapami sídiel, ktoré pokrývajú úžasných 99 % Japonska, aj originálnymi počítačovými technológiami mapovania, vďaka čomu sme sa ocitli na čele odvetvia. Vlastníme silný podiel na trhu softvéru máp, automobilovej navigácie a súvisiacich služieb IT. Svoje podnikové základne máme tiež v USA a v Európe a okrem toho máme strediská na tvorbu máp v Číne. Tieto zariadenia zavádzajú priekopnícke operácie na ďalšie rozšírenie jedinečných kartografických databáz spoločnosti Zenrin.

http://www.digitalglobe.com/

© 2010 DigitalGlobe.

www.geobc.gov.bc.ca

© 2010 Province of British Columbia.

AutoNavi.com

© 2010 AutoNavi. Všetky práva vyhradené.

Údaje a ostatné výsledky poskytuje spoločnosť Wolfram Alpha.

Časti údajov, grafické údaje a ostatné výsledky (ďalej Výsledky) v rámci služby poskytuje spoločnosť Wolfram Alpha LLC prostredníctvom svojho výpočtového nástroja na lokalite http://www.wolframalpha.com (Wolfram Alpha).

Výsledky zahŕňajú rozličné obrázky, diagramy, tabuľky a ostatné grafické údaje chránené autorskými právami, ktoré môžete používať výhradne na nekomerčné účely a s príslušným prisúdením spoločnosti Wolfram Alpha. Tieto Výsledky nemožno považovať za certifikovaný ani definitívny zdroj informácií, na ktorý sa možno spoľahnúť v prípade právnych, finančných, medicínskych, život záchranných ani iných rozhodujúcich účelov. Výsledky sa poskytujú „tak, ako sú“, a slúžia len na informačné účely. Wolfram Alpha neponúka žiadne záruky akéhokoľvek druhu v súvislosti s Výsledkami. Vyjadrujete svoj súhlas zobrať na seba všetko riziko súvisiace s akýmkoľvek použitím týchto Výsledkov alebo so spoľahnutím sa na ne.

Wolfram Alpha a Computational Knowledge Engine sú ochranné známky spoločnosti Wolfram Alpha, LCC.

http://www.aerials-express.com

© 2010 Aerials Express. Všetky práva vyhradené.

http://www.urbanmapping.com/

© 2010 Urban Mapping. Všetky práva vyhradené.

http://www.infogroup.com/

© 2013 Infogroup. Všetky práva vyhradené.

http://www.indiacom.com

© 2009 Indiacom. Všetky práva vyhradené.

Indiacom je popredný indický poskytovateľ licencie na obsah týkajúci sa obchodu a vydavateľ zlatých stránok a telefónnych zoznamov v rámci Indie.

Vďaka 20 rokom skúseností v oblasti získavania, overovania, zväčšovania a distribuovania databáz predstavuje spoločnosť Indiacom preferovaného partnera v oblasti obsahu pre rôzne známe online spoločnosti, dodávateľov obchodných zoznamov a databáz potenciálnych zákazníkov, ako aj pre mnohé marketingové organizácie. Indiacom tiež získava geo-navigačné údaje ako geo-kódy (zemepisná šírka/dĺžka) vzťahujúce sa na zoznamy vo svojej databáze a okrem toho pre navigačné spoločnosti uskutočňuje projekty týkajúce sa prieskumu využitia ciest a cestného príslušenstva.

Indiacom nezávisle získava, overuje, dopĺňa a aktualizuje obsah vo svojej databáze a všetok tento obsah, ktorý poskytuje na základe licencie, je vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Indiacom Ltd.