Informácie o poskytovateľoch údajov lokality Bing

Logo Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía

http://www.inegi.org.mx/

Applied Geographic Solutions, Inc., Cambria, CA. Všetky práva vyhradené.

http://www.appliedgeographic.com

Mapy Bing sa ponúkajú v rámci Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft a Pravidiel správania a spájajú zobrazenie ciest, letecký pohľad, ako aj jedinečnú vtáčiu perspektívu s priestorovými 3D mapami pre vybraté oblasti.

Naši poskytovatelia:

Logo BEV

bev.gv.at

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Všetky práva vyhradené.

Logo Indiana Orthophotography

www.indianamap.org

© 2010 Indiana Orthophotography. Všetky práva vyhradené.

Logo TerraItaly

terraitaly.it

© 2010 TerraItaly. Všetky práva vyhradené.

Logo Eurosense

eurosense.com

© Eurosense. Všetky práva vyhradené.

Logo GeoContent

geocontent.de

© 2010 GeoContent. Všetky práva vyhradené.

ign.fr

Institut Geographique National. Všetky práva vyhradené.

Logo IGP

igeo.pt

© 2010 IGP. Všetky práva vyhradené.

Logo Intergraph

Intergraph.com

© 2010 Intergraph. Všetky práva vyhradené.

Logo Intermap

Intermap.com

© 2010 Intermap. Všetky práva vyhradené.

Logo AND

AND.com

© 2010 AND International Publishers NV. Všetky práva vyhradené.

Logo Blom ASA

Blomasa.com

Logo CIAT

CIAT.cgiar.com

© 2010 International Center for Tropical Agriculture. Všetky práva vyhradené.

Logo Earthstar Geographics

Es-Geo.com

© 2010 Earthstar Geographics LLC. Všetky práva vyhradené.

Geonames

Mapy Bing používajú geografickú databázu Geonames ako súčasť svojich služieb geografického kódovania. Databáza geonames.org obsahuje viac ako 8 miliónov geografických názvov a ponúka 6,5 milióna jedinečných funkcií. Geonames integruje geografické údaje, napríklad názvy miest, v rôznych jazykoch, nadmorskú výšku, počet obyvateľov a ďalšie informácie z rozličných zdrojov. Všetky súradnice zemepisnej šírky a dĺžky sú uvedené v systéme WGS84 (World Geodetic System 1984). Databázu Geonames založil Marc Wick. Marc je samostatne zárobkovo činný softvérový inžinier žijúci vo Švajčiarsku. Môžete sa naňho obrátiť prostredníctvom e-mailu na adrese marc@geonames.org

Logo Collins Bartholomew

Bartholomewmaps.com

© 2008 Collins BartholomewLtd.

Popredný nezávislý poskytovateľ geografických informácií spoločnosť Collins Bartholomew podniká v oblasti tvorby máp už viac ako 170 rokov. Vďaka vysokej kvalite svojich produktov a inováciám v oblasti kartografie si vyslúžil celosvetové uznanie. Vďaka špecializácii v oblasti poskytovania máp strednej a malej mierky zakresľujúcich/zobrazujúcich nielen územie Veľkej Británie, ale celého sveta, majú produkty z dielne spoločnosti Collins Bartholomew široké uplatnenie v oblasti publikovania, v internetovej oblasti a tiež v rámci vlastných zostavených riešení.

Logo Ordnance Survey

Ordnancesurvey.co.uk

Tento produkt obsahuje kartografické údaje licencované agentúrou Ordnance Survey s povolením úradu Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2010. Všetky práva vyhradené. Číslo licencie: 100025324.

Ordnance Survey je národná kartografická agentúra Veľkej Británie, ktorá poskytuje najpresnejšie a najaktuálnejšie geografické údaje. Má dôveru vlády, podnikateľskej obce aj jednotlivcov. Každý deň uskutoční agentúra Ordnance Survey v priemere 5 000 aktualizácií svojej centrálnej databázy, zohľadňujúc nové budovy a ostatné zmeny vytvorené prírodou a ľudskou rukou. Na základe svojich finálnych kartografických údajov agentúra OS vyrobí a uvedie na trh širokú paletu digitálnych informačných aj papierových máp, a to priamo aj prostredníctvom partnerov.

Logo Getmapping

Getmapping.com

Getmapping PLC Virginia Villas, High Street Hartley Wintney Hampshire, England RG27 8NW Tel. č.: +44 (0)870 7740174 E-mail: sales@getmapping.com

Logo Harris

Harris.com

© 2010 Harris Corporation. Všetky práva vyhradené.

Logo MapData Sciences

MapDS.com.au

© 2010 MapData Sciences Pty. Ltd. © 2010 PSMA Australia Ltd.

Údaje použité na tvorbu kartografických obrázkov alebo obsahu založeného na mapách sú chránené autorskými právami ©. Akékoľvek neoprávnené kopírovanie alebo rozmnožovanie tohto výstupu je protizákonné. Jednou z podmienok licencie je, že kopírovanie v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek spôsobmi nie je povolené. Bez akéhokoľvek obmedzovania tvrdenia vyššie, príslušné údaje nesmiete ani nahrávať na magnetické či digitálne médiá, zobrazovať vo forme rastrov, skenovať, digitalizovať, farebne zvýrazňovať ani ich rozmnožovať prostredníctvom elektrostatickej metódy, faxu alebo fotokópií.

Nesmiete sa pokúsiť spätne analyzovať žiadny výstup, ktorý by mohol umožniť nejakým spôsobom vytvárať napodobeniny podstatných kartografických údajov. Akékoľvek otázky treba adresovať spoločnosti MapData Sciences Pty. Ltd. na adresu 110 Pacific Highway, Greenwich NSW 2065, Australia. Tel. č.: +61 2 8436 2800. Môžete tiež odoslať e-mailovú správu alebo navštíviť webovú lokalitu MapDS.com.au.

Podrobná licenčná zmluva je uvedená na stránke s informáciami o autorských právach, vyhlásení a podmienkach používania.

Spoločnosť MapData Sciences Pty. Ltd. potvrdzuje, že dátový produkt bol pripravený s použitím údajov, na ktoré vlastnia autorské práva tretie strany. Úplný zoznam príslušných tretích strán je k dispozícii na stránke s informáciami o autorských právach, vyhlásení a podmienkach používania.

Logo NASA

EarthObservatory.nasa.gov

Blue Marble Next Generation – tím NASA Earth Observatory Team.

Každý vie, že agentúra NASA skúma vesmír, no menej ľudí vie, že NASA skúma aj Zem. Pri príležitosti osláv nasadenia svojho systému Earth Observing System sa agentúra NASA s potešením delí so službou Mapy Bing o najnovšie snímky zo série úžasných fotografií Zeme, ktoré s láskou nazvala Blue Marble (alebo modrá guľôčka). Toto nové zobrazenie Zeme je zdokonalením starších záberov Blue Marble, pričom poskytuje detailný pohľad na život našej planéty počas celého roka. NASA sa o tieto obrázky Blue Marble delí s nádejou, že pritiahne verejnosť, aby sa pridala k nepretržitému bádaniu nášho sveta z jedinečnej perspektívy vesmíru. Ak chcete získať ďalšie informácie o vývoji zobrazovania Zeme ako celku z dielne agentúry NASA, prečítajte si článok History of the Blue Marble (História modrej guľôčky) na webovej lokalite Earth Observatory.

Snímku Blue Marble: Next Generation zhotovil Reto Stöckli, NASA Earth Observatory (Goddardovo centrum pre vesmírne lety agentúry NASA). Technické podrobnosti o snímke Blue Marble Next Generation získate v článku The Blue Marble Next Generation: A true color Earth dataset including seasonal dynamics from MODIS (Modrá guľôčka ďalšej generácie: Množina údajov o skutočných farbách Zeme vrátane sezónnej dynamiky zo zariadenia MODIS). Na zobrazenie tohto súboru s veľkosťou 880 kB potrebujete program Adobe Reader.

Logo NAVTEQ

Navteq.com

Mapping data © 2010 NAVTEQ. Všetky práva vyhradené.

Tieto údaje zahŕňajú informácie získané s povolením kanadských orgánov vrátane © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario.

1993 – 2010 NAVTEQ B.V. Všetky práva vyhradené. Zdroj: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN France. Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen. Založené na elektronických údajoch agentúry Ordnance Survey a použité s povolením úradu Her Majesty's Stationary Office © Crown Copyright, 2010. La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale rifermento anche cartografia numerica ed al tratto drodatta e fornita dalla Regione Toscane. © 2010 Norwegian Mapping Authority. Zdroj: IgeoE – Portugal. Información geográfica propiedad del CNIG. Na základe elektronických údajov © National Land Survey Sweden. Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Logo Pictometry

Pictometry.com

© 2010 Pictometry International Corporation. Všetky práva vyhradené.

Ďalšie informácie o spoločnosti Pictometry a o tom, ako nakupovať obrázky, možno nájsť na webovej lokalite spoločnosti Pictometry.

Logo SK Planet

SKPlanet.com

© 2015 SK Planet.

Logo TomTom

TomTom.com

© TomTom International BV. Všetky práva vyhradené.

Logo Traffic.com

Traffic.com

© 2010 Traffic.com, Inc. Všetky práva vyhradené.

Logo USGS

usgs.gov

Agentúra U.S. Geological Survey (USGS) poskytuje službe Mapy Bing ortometrické zobrazenie Spojených štátov vo vysokom rozlíšení. Mapy Bing hosťujú dva produkty snímkovania vyvinuté agentúrou USGS, Urban Area a Digital Ortho Quadrangle (DOQ), ktoré boli „zošité do mozaiky bez švíkov“.

Údaje Urban Area predstavujú snímky viacerých veľkých miest v prirodzených farbách a vo vysokom rozlíšení (1 až 2 stopy na pixel). Súbor údajov Urban Area bol vytvorený v spolupráci s programom National Geospatial Agency (NGA), ktorý sa spustil v roku 2002.

Údaje DOQ predstavujú zobrazenie v odtieňoch sivej (čierna a biela) a vo vysokom rozlíšení (1 meter na pixel), ktoré pokrýva 96 percent susediacich štátov USA (48 štátov bez Aljašky a Havajských ostrovov).

Oba súbory údajov Urban Area aj DOQ sú k dispozícii na tlač a stiahnutie na webovej lokalite USGS Seamless Data Distribution System.

Logo Weather Decision Technologies

http://www.wdtinc.com

Spoločnosť Weather Decision Technologies, založená v roku 1999, sa stala svetovým lídrom v poskytovaní špičkových systémov a služieb na určovanie počasia a na krátkodobú aj dlhodobú predpoveď počasia pre našich partnerov a zákazníkov. WDT poskytuje svoj inovatívny produkt iMap Weather svetovým internetovým spoločnostiam a svoju prémiovú službu ClearPoint Weather staniciam na sledovanie poveternostných podmienok na všetkých moriach sveta. WDT má prevádzkové a medzinárodné pobočky v metropolách Washington DC, Norman v Oklahome, Mníchov v Nemecku a Tokio v Japonsku.

Logo ZENRIN

http://www.zenrin.co.jp/

© 2010 ZENRIN

Copyright © ZENRIN CO., LTD. 2010 Všetky práva vyhradené. Spoločnosť ZENRIN, založená v roku 1948, pôsobí v japonskom kartografickom priemysle už viac ako polstoročie. Môžeme sa pochváliť mapami obytných oblastí, ktoré zakresľujú až 99 % Japonska, aj originálnymi počítačovými technológiami mapovania, vďaka ktorým sme sa ocitli na čele odvetvia. Vlastníme silný podiel na trhu so softvérom na prácu s mapami, s automobilovou navigáciou a súvisiacimi IT službami. Svoje podniky máme tiež v USA a v Európe a okrem toho máme strediská na tvorbu máp v Číne. Tieto zariadenia vedú prevádzky na ďalšie rozširovanie jedinečných kartografických databáz spoločnosti Zenrin.

Logo DigitalGlobe

http://www.digitalglobe.com/

© 2010 DigitalGlobe.

Logo GeoBC

www.geobc.gov.bc.ca

© 2010 Province of British Columbia.

Logo AutoNavi

AutoNavi.com

© 2010 AutoNavi. Všetky práva vyhradené.

Logo Wolfram Alpha

Údaje a ostatné výsledky poskytuje spoločnosť Wolfram Alpha.

Časti údajov, grafické údaje a ostatné výsledky (ďalej len „výsledky“) v rámci služby poskytuje spoločnosť Wolfram Alpha LLC prostredníctvom svojho výpočtového nástroja na lokalite http://www.wolframalpha.com (ďalej len „Wolfram Alpha“).

Výsledky zahŕňajú rozličné obrázky, diagramy, tabuľky a ostatné grafické údaje chránené autorskými právami, ktoré môžete používať výhradne na nekomerčné účely a s príslušným prisúdením spoločnosti Wolfram Alpha. Tieto výsledky nemožno považovať za certifikovaný ani definitívny zdroj informácií, na ktorý sa možno spoľahnúť v prípade právnych, finančných, medicínskych, život zachraňujúcich ani v iných rozhodujúcich prípadoch. Výsledky sa poskytujú „tak, ako sú“, a slúžia len na informačné účely. Wolfram Alpha neponúka v súvislosti s výsledkami žiadne záruky akéhokoľvek druhu. Súhlasíte s tým, že preberáte na seba všetko riziko súvisiace s akýmkoľvek použitím týchto výsledkov alebo so spoľahnutím sa na ne.

Wolfram Alpha a Computational Knowledge Engine sú ochranné známky spoločnosti Wolfram Alpha, LCC.

Logo Aerials Express

http://www.aerials-express.com

© 2010 Aerials Express. Všetky práva vyhradené.

Logo Urban Mapping

http://www.urbanmapping.com/

© 2010 Urban Mapping. Všetky práva vyhradené.

Logo Infogroup

http://www.infogroup.com/

© 2013 Infogroup. Všetky práva vyhradené.

Logo Indiacom

http://www.indiacom.com

© 2009 Indiacom. Všetky práva vyhradené.

Indiacom je popredný indický poskytovateľ licencií na obsah týkajúci sa podnikania a vydavateľ zlatých stránok a telefónnych zoznamov v rámci Indie.

Vďaka 20-ročným skúsenostiam v oblasti získavania, overovania, skvalitňovania a distribuovania databáz predstavuje spoločnosť Indiacom preferovaného partnera v oblasti poskytovania obsahu pre rôzne známe online spoločnosti, dodávateľov obchodných zoznamov a databáz potenciálnych zákazníkov, ako aj pre mnohé marketingové organizácie. Indiacom tiež získava geonavigačné údaje ako geokódy (zemepisná šírka/dĺžka) vzťahujúce sa na zoznamy vo svojej databáze a okrem toho pre navigačné spoločnosti uskutočňuje projekty týkajúce sa prieskumu využitia ciest a cestného príslušenstva.

Indiacom nezávisle získava, overuje, dopĺňa a aktualizuje obsah vo svojej databáze a všetok tento obsah, ktorý poskytuje na základe licencie, je vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Indiacom Ltd.