Ako môžem zadať znaky zobrazené na obrázku?

O zadanie písmen a číslic na obrázku vás žiadame, keď sa potrebujeme uistiť, že konto Microsoft nepoužíva automatizovaný program, ale osoba. Znaky sú kreslené, takže osoba ich dokáže rozpoznať, ale pre program je to veľmi zložité. To nám pomáha zabrániť automatizovaným programom vo vytváraní veľkého množstva kont a v odosielaní nevyžiadanej pošty.

Zadanie znakov

  • Pozrite si znaky a do poľa zadajte, čo sa zobrazuje.

    -alebo-

    Ak si chcete vypočuť zvukový záznam zobrazených znakov, kliknite na položku Zvuk, kliknite na ikonu zvuku a potom do poľa zadajte znaky, ktoré počujete.

    Ak chcete zobraziť alebo ak si chcete vypočuť inú množinu znakov, kliknite na položku Nové.

Typ obrázkaTip
Typ obrázka
Obrázok s dvoma riadkami znakov
Tip

Zadajte znaky z oboch riadkov. Začnite od horného riadka a nepoužívajte medzery.

Znaky z obrázka: C3K8SXHECXSF

Typ obrázka
Obrázok s medzerou medzi znakmi
Tip

Zadajte znaky, ale bez medzery.

Znaky z obrázka: CFS38FYC

Typ obrázka
Obrázok s dvoma množinami znakov
Tip

Zadajte znaky z oboch zakrivených riadkov bez medzier.

Znaky z obrázka: 3YW32F8PFS6CDCHT

Poznámky

  • V poli na zadávanie znakov sa nerozlišujú veľké a malé písmená, takže nezáleží na tom, ktoré z nich použijete.

  • Medzi znaky nezadávajte medzery, dokonca ani keď zadávate znaky z viacerých obrázkov.

  • Ak zadáte znaky nesprávne, kliknite na položku Nové. Zobrazí sa alebo si vypočujete novú množinu znakov.