Bezpečnostné informácie konta Microsoft: najčastejšie otázky

Najprv to, čo musíte urobiť ako prvé: ak sa zobrazilo hlásenie s výzvou na aktualizáciu alebo overenie informácií o zabezpečení konta Microsoft, pravdepodobne vás bude zaujímať, prečo sa zobrazilo.

Od všetkých osôb s kontom Microsoft vyžadujeme, aby overovali správnosť a aktuálnosť informácií o zabezpečení, ktoré sú priradené k ich kontu, a pomohli tak chrániť svoje osobné údaje. Ak sú vaše bezpečnostné informácie (napríklad alternatívna e-mailová adresa alebo telefónne číslo) aktuálne, môžeme ich pomocou overiť vašu identitu, ak sa vyskytnú problémy. Ak napríklad zabudnete heslo alebo ak sa niekto iný pokúsi získať kontrolu nad vaším kontom, na základe vašich informácií o zabezpečení vám spoločnosť Microsoft pomôže znova získať prístup ku kontu.

Pozrite si nasledujúce video, pomocou ktorého si môžete rýchlo utvoriť prehľad o tom, ako pridať informácie o zabezpečení do konta.

Pozrite si video o tom, prečo sú informácie o zabezpečení také dôležité a ako ich pridať do konta Microsoft. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Titulky Tlačidlo Titulky.)

Ak chcete pridať informácie o zabezpečení do svojho konta Microsoft už teraz, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prejsť do konta na pravej strane a prihláste sa.

Dôležité upozornenie

 • Pri zobrazení hlásenia s výzvou na aktualizáciu alebo overenie informácií o zabezpečení máte k dispozícii sedem dní pred tým, než sa to bude vyžadovať. Overenie môžete o jeden deň odložiť a výzva sa v priebehu 24 hodín znova nezobrazí. Po siedmich dňoch však spoločnosť Microsoft uzamkne vaše konto, aby vám ho pomohla ochrániť. Prihlásiť sa budete môcť až po overení aktuálnosti informácií o zabezpečení.

V nasledujúcom zozname nájdete niektoré ďalšie časté otázky a odpovede týkajúce sa informácií o zabezpečení.

Zobraziť všetko

Musím overiť svoje informácie o zabezpečení?

Áno. Overenie informácií o zabezpečení nie je voliteľné. Musíme to urobiť, aby sme vám pomohli zvýšiť zabezpečenie vášho konta Microsoft.

Ako spoločnosť Microsoft používa moje informácie o zabezpečení?

Vaše informácie o zabezpečení sa používajú iba na ochranu vášho konta. Ak napríklad prejdete do svojho konta a začnete robiť zmeny, chceme sa uistiť, že ste to naozaj vy, kto chce vykonať zmeny. Preto vám pošleme jednorazový bezpečnostný kód na telefónne číslo alebo na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli. Keď zadáte kód, ktorý sme vám poslali, vieme, že ste to naozaj vy.

Je preto dôležité, aby ste ako svoje alternatívne kontaktné informácie používali skutočné telefónne číslo a skutočnú e-mailovú adresu. Tieto informácie nikdy nepoužijeme na odosielanie nevyžiadanej pošty ani na žiadne iné marketingové účely. Slúžia len na overenie vašej identity v prípade problému s vaším kontom.

Musím overiť svoje informácie o zabezpečení pri každom prihlásení?

Nie. Keď dostanete a zadáte svoj overovací kód, budeme vedieť, že vaše alternatívne kontaktné informácie sú aktuálne, a budete sa môcť do svojho konta prihlásiť ako zvyčajne.

Niekedy vás môžeme požiadať o opätovné overenie informácií o zabezpečení – napríklad vtedy, ak ste sa dlhší čas neprihlásili. Je to iba spôsob na overenie toho, či sú vaše informácie aktuálne. Nebude sa to diať pri každom prihlásení.

Ako môžem pridať informácie o zabezpečení do svojho konta?

Ak chcete do svojho konta pridať informácie o zabezpečení, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 2. V časti Heslo a bezpečnostné informácie ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť bezpečnostné informácie.

  Ak sa zobrazí výzva na zadanie bezpečnostného kódu, vyhľadajte kód od tímu kont Microsoft na alternatívnej e-mailovej adrese alebo v telefóne.

Pridanie telefónneho čísla do konta

Bezpečnostný kód vám môžeme poslať do telefónu ako SMS správu alebo ako automatický hlasový odkaz. Ku kontu môžete mať priradené aj viaceré telefónne čísla.

 1. Na stránke informácií o zabezpečení v časti Telefónne číslo ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

 2. Vyberte kód krajiny.

 3. Zadajte telefónne číslo.

 4. Vyberte, ako chcete overiť telefónne číslo (či prostredníctvom automatického hlasového odkazu, alebo prostredníctvom SMS správy), a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ďalej.

 5. V telefóne vyhľadajte overovací kód, zadajte ho a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ďalej.

  Pridané telefónne číslo sa zobrazuje v informáciách o zabezpečení konta.

Pridanie alternatívnej e-mailovej adresy do konta

Bezpečnostný kód môžeme odoslať na vašu alternatívnu e-mailovú adresu. Ku kontu môžete mať priradené aj viaceré alternatívne e-mailové adresy.

 1. Na stránke bezpečnostných informácií v časti Druhá e-mailová adresa ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

 2. Zadajte e-mailovú adresu a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Na alternatívnej e-mailovej adrese vyhľadajte overovací kód, zadajte ho a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ďalej.

  Pridaná e-mailová adresa sa zobrazuje v informáciách o zabezpečení konta.

Je overovací kód to isté ako heslo?

Nie. Overovací kód nenahrádza heslo. Nezadávajte overovací kód do poľa Heslo.

Nemôžem prijať overovací kód pomocou SMS správy. Čo mám robiť?

Ak máte problémy s prijatím overovacieho kódu pomocou SMS správy, môžete ho prijať formou automatického telefonického hovoru.

Moja alternatívna e-mailová adresa je adresa Hotmail, Live alebo Outlook.com. Prečo overovací kód nefunguje?

Pokúšate sa overiť jedno konto Microsoft kódom z iného konta Microsoft. Keď sa však prihlásite do druhého konta (aby ste získali kód odoslaný na túto adresu), väčšina prehľadávačov vás automaticky odhlási z prvého konta (konta, ktoré požaduje kód).

Ak používate Internet Explorer, do druhého konta sa môžete prihlásiť pomocou relácie prehľadávania v režime InPrivate. To vám umožňuje získať kód bez odhlásenia sa z konta, ktoré ho požaduje.

 1. Keď sa zobrazí výzva na zadanie overovacieho kódu odoslaného na alternatívnu e-mailovú adresu, nezatvárajte Internet Explorer.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl+Shift+P otvorte nové okno programu Internet Explorer a zapnite prehľadávanie v režime InPrivate.

 3. V novom okne sa prihláste do alternatívneho e-mailového konta a vyhľadajte správu od tímu kont Microsoft.

  Skopírujte alebo odpíšte overovací kód zo správy.

 4. Vráťte sa do okna programu Internet Explorer, v ktorom sa zobrazila výzva na zadanie kódu. Zadajte overovací kód a postupujte podľa pokynov.

Ak používate iný softvér prehľadávača, pozrite si informácie o „súkromnom prehľadávaní“ v Pomocníkovi výrobcu.

Nemám už telefónne číslo ani e-mailovú adresu, ktorá sa používala v rámci bezpečnostných informácií. Čo môžem urobiť?

Svoje zastarané bezpečnostné informácie môžete odstrániť a nahradiť ich aktuálnymi informáciami. Staré informácie sa natrvalo odstránia až po uplynutí 30 dní – ak by ste napríklad medzitým našli svoj stratený telefón. Podrobnosti nájdete v téme Ako nahradím všetky svoje bezpečnostné informácie?

Čo je kód na obnovenie konta Microsoft?

Kód na obnovenie vám pomáha znova získať prístup do vášho konta Microsoft v núdzových prípadoch (ak napríklad konto napadne haker a vykoná v ňom určité zmeny alebo ak stratíte telefón, prostredníctvom ktorého zvyčajne prijímate overovacie kódy na prihlásenie).

Kód na obnovenie vám však je užitočný iba v prípade, ak si ho vytlačíte alebo poznačíte a uložíte na bezpečné miesto mimo počítača alebo zariadenia ešte pred výskytom problému. Ak chcete vytvoriť a vytlačiť kód na obnovenie, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Prihláste sa do svojho konta Microsoft.

 2. V časti Kód na obnovenie ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť.

  Ak ste kód na obnovenie vytvorili už predtým, položka na obrazovke bude mať názov Nahradiť. Ťuknite alebo kliknite na položku Nahradiť.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť.

Čo ešte môžem urobiť na lepšiu ochranu svojho konta Microsoft?

Môžete nastaviť dvojstupňové overenie na zvýšenie zabezpečenia svojho konta. Pri dvojstupňovom overení sa okrem výzvy na zadanie hesla vždy zobrazí aj výzva na zadanie bezpečnostného kódu. Ak sa rozhodnete zapnúť dvojstupňové overenie, je mimoriadne dôležité, aby vaše alternatívne kontaktné informácie boli platné, pretože ich budete potrebovať na získanie bezpečnostných kódov. Ďalšie informácie nájdete v časti Dvojstupňové overenie: najčastejšie otázky.

Tip

 • Ak často meníte informácie pre svoje konto, môžete nastaviť dôveryhodné zariadenie (ako napríklad počítač, do ktorého sa najčastejšie prihlasujete), aby ste nemuseli zadávať bezpečnostný kód pri každom vykonávaní zmien. Ďalšie informácie nájdete na stránke Dôveryhodné zariadenia: najčastejšie otázky