Prečo sa vyžaduje overenie e-mailovej adresy?

Overenie e-mailovej adresy sa vyžaduje vtedy, keď pomocou nej vytvárate konto Microsoft alebo keď ju pridáte do existujúceho konta Microsoft. Týmto spôsobom môžeme overiť, že e‑mailová adresa nepatrí inej osobe. Ak sa chcete prihlasovať v produktoch a službách spoločnosti Microsoft, vyžaduje sa overenie e‑mailovej adresy.

Po registrácii alebo pridaní e‑mailovej adresy do konta automaticky dostanete e-mailovú žiadosť o overenie adresy. Adresu overíte pomocou prepojenia uvedeného v správe.

Ak sa pokúsite prihlásiť pomocou e‑mailovej adresy, ktorá nebola overená, budete znova požiadaní o jej overenie.

Ak potrebujete nové overovacie prepojenie pre e-mailovú adresu, ktorú ste pridali do konta Microsoft, požiadajte o odoslanie nového e-mailu s prepojením.

Vyžiadanie overovacieho e-mailu

  1. Prejdite na webovú stránku prehľadu konta Microsoft a prihláste sa pomocou konta Microsoft.

  2. Vedľa e-mailovej adresy kliknite na položku Overiť a potom kliknite na tlačidlo Poslať mi overovací e-mail.

Poznámka

  • Ak dostanete žiadosť o overenie e‑mailovej adresy, ktorú ste nepridali do existujúceho konta a pomocou ktorej ani nevytvárate nové konto, overenie zrušte. Niekto iný sa môže pokúšať použiť vašu e-mailovú adresu pre svoje konto.