Ako možno nainštalovať Windows Essentials v režime offline?

Ak máte pomalé alebo nespoľahlivé internetové pripojenie, je výhodnejšie stiahnuť inštalačný súbor Windowsu Essentials a spustiť inštaláciu, keď nie ste pripojení na internet. Táto metóda inštalácie vám tiež ušetrí čas, ak chcete nainštalovať Windows Essentials vo viacerých počítačoch. Po stiahnutí do počítača môžete inštalačný súbor skopírovať do iných počítačov a nainštalovať do nich Windows Essentials.

Inštalácia Windowsu Essentials v režime offline

  1. Pomocou prepojení s inštalačným súborom na tejto webovej stránke vyhľadajte súbor zodpovedajúci vášmu operačnému systému a jazyku a kliknite na dané prepojenie.

  2. Keď sa zobrazí výzva na spustenie alebo uloženie inštalačného súboru, kliknite na možnosť Uložiť a uložte súbor na pracovnú plochu.

  3. Ak chcete nainštalovať Windows Essentials do počítača, ktorý používate, na pracovnej ploche kliknite na súbor wlsetup-all.exe, kliknite na možnosť Spustiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

    -alebo-

    Ak chcete nainštalovať Windows Essentials do iného počítača, skopírujte súbor wlsetup-all.exe do prenosného ukladacieho zariadenia, napríklad na jednotku USB flash, a skopírujte súbor na pracovnú plochu iného počítača. Kliknite na súbor, kliknite na možnosť Spustiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Právne informácie

Pred inštaláciou Windowsu Essentials si prečítajte nasledujúce informácie.

Poznámky

Potrebujete ďalšiu pomoc?