Ako dieťaťu zabrániť v zobrazovaní určitých webových lokalít alebo v konverzovaní online?

Ak chcete dieťaťu zabrániť v zobrazovaní určitých webových lokalít alebo v konverzovaní online, prejdite na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny a vyberte pre dieťa požadovanú úroveň filtrovania. Postupujte takto:


 1. Na ľubovoľnom počítači prejdite na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny a potom sa prihláste s kontom Microsoft rodiča.

 2. Pod menom dieťaťa, pre ktoré chcete nastaviť webové filtrovanie, kliknite na položku Upraviť nastavenie.

 3. Kliknite na položku Webové filtrovanie, kliknite na prepínač Zapnúť filtrovanie webového obsahu a potom posúvaním jazdca vyberte úroveň filtrovania. Rozsah nastavenia sa pohybuje od najprísnejšieho v hornej časti po najmiernejšie v dolnej časti:

  • Ak chcete povoliť prístup iba k webovým lokalitám, ktoré rodič pridal do zoznamu povolených lokalít, vyberte možnosť Len zoznam povolených lokalít.

  • Ak chcete povoliť prístup k lokalitám v zozname povolených lokalít a webovým lokalitám v kategórii Vhodné pre deti, vyberte možnosť Vhodné pre deti. Toto nastavenie blokuje lokality pre dospelých, sociálne siete, webové konverzácie a webové e-mailové služby.

  • Ak chcete povoliť prístup k lokalitám v zozname povolených lokalít a webovým lokalitám v kategóriách Vhodné pre deti a Všeobecný záujem, vyberte možnosť Všeobecný záujem. Lokality v kategórii Všeobecný záujem nepatria do iných kategórií, ako napríklad sociálne siete alebo obsah pre dospelých. Medzi lokality v kategórii Všeobecný záujem patria obľúbené vyhľadávacie nástroje (nemusia sem však patriť zoznamy výsledkov v nich). Toto nastavenie blokuje lokality pre dospelých, sociálne siete, webové konverzácie a webové e-mailové služby.

  • Ak chcete povoliť prístup k lokalitám v zozname povolených lokalít, webovým lokalitám v kategóriách Vhodné pre deti a Všeobecný záujem, k sociálnym sieťam, webovým konverzáciám a webovým e-mailovým službám, vyberte možnosť Komunikácia online (základná). Toto nastavenie blokuje lokality pre dospelých.

  • Ak chcete povoliť prístup k všetkým webovým lokalitám, ale s upozornením pred povolením prístupu k webovým lokalitám, ktoré môžu byť pre dospelých, vyberte možnosť Upozorniť na obsah pre dospelých. Lokality v zozname blokovaných lokalít zostanú blokované.


Poznámky

 • S cieľom zabezpečiť, aby nastavenie webového filtrovania fungovalo, nainštalujte a nastavte službu Bezpečnosť rodiny vo všetkých počítačoch, ktoré vaše dieťa používa.

 • Aj keď služba Bezpečnosť rodiny používa najnovšie technológie, žiadny systém takéhoto typu nefunguje so 100 % presnosťou. Webové filtrovanie patrí medzi rozvíjajúce sa technológie, v ktorých sa niekedy webová lokalita zaradí do inej kategórie, ako by si to predstavovali dospelí alebo vydavatelia lokality. Ak si rodič alebo vlastník lokality myslí, že lokalita mala byť blokovaná alebo povolená, ale nebola, môže to nahlásiť tímu služby Bezpečnosť rodiny.

Môžete tiež zablokovať alebo povoliť konkrétne webové stránky alebo lokality pre každé dieťa sledované pomocou služby Bezpečnosť rodiny (alebo pre všetkých členov rodiny naraz). Postup:

 1. Na ľubovoľnom počítači prejdite na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny a potom sa prihláste s kontom Microsoft rodiča.

 2. Pod menom dieťaťa, pre ktoré chcete nastaviť webové filtrovanie, kliknite na položku Upraviť nastavenie.

 3. Kliknite na položku Zoznamy webového filtrovania.

 4. Do textového poľa http:// zadajte alebo prilepte webovú adresu lokality, ktorú chcete povoliť alebo zablokovať, a kliknite na tlačidlo Povoliť alebo Zablokovať.

  Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vedľa textového poľa http:// môžete povoliť alebo zablokovať webovú stránku len pre vybrané dieťa alebo pre viaceré deti či členov rodiny.

Potrebujete ďalšiu pomoc?