Ako odstrániť funkciu Bezpečnosť rodiny?

Ak nemáte deti, s ktorými zdieľate svoj počítač, alebo ak ich už nechcete monitorovať, môžete kedykoľvek prestať s používaním služby Bezpečnosť rodiny. V závislosti od verzie systému Windows, ktorú používate, môžete službu Bezpečnosť rodiny vypnúť alebo odinštalovať.

Vypnutie monitorovania službou Bezpečnosť rodiny v počítačoch so systémom Windows 8.1 alebo systémom Windows RT 8.1

Služba Bezpečnosť rodiny je vstavaná do systémov Windows 8.1Windows RT 8.1 a nedá sa odstrániť. Monitorovanie službou Bezpečnosť rodiny však môžete vypnúť podľa nasledujúceho postupu:

 1. V ľubovoľnom počítači prejdite na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny a prihláste sa s kontom Microsoft rodiča, ktorý nastavil službu Bezpečnosť rodiny.

 2. Ťuknite alebo kliknite na primárneho rodiča.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť člena rodiny a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť a opustiť službu Bezpečnosť rodiny.

Odinštalovanie služby Bezpečnosť rodiny z počítačov so systémom Windows 7 alebo systémom Windows Vista

Na odstránenie služby Bezpečnosť rodiny zo systémov Windows 7 a Windows Vista je potrebné odinštalovať filter Bezpečnosť rodiny z každého počítača, do ktorého ste ho nainštalovali, a potom odstrániť konto primárneho rodiča z webovej lokality služby Bezpečnosť rodiny.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel a po kliknutí na položku Programy kliknite na položku Odinštalovať program.
 2. Kliknite na položku Windows Essentials.

 3. Kliknite na položku Odinštalovať (alebo na položku Odinštalovať alebo zmeniť). Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Pokračovať.

 4. Začiarknite políčko vedľa položky Bezpečnosť rodiny a potom kliknite na položku Pokračovať.

 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 6. Po odinštalovaní filtra Bezpečnosť rodiny reštartujte počítač.

 7. V ľubovoľnom počítači prejdite na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny a prihláste sa s kontom Microsoft rodiča, ktorý nainštaloval službu Bezpečnosť rodiny.

 8. Vyberte primárneho rodiča.

 9. Vyberte položku Odstrániť člena rodiny a potom vyberte položku Odstrániť a opustiť službu Bezpečnosť rodiny.

Odinštalovanie služby Bezpečnosť rodiny z počítačov so systémom Windows XP

Na odstránenie služby Bezpečnosť rodiny zo systému Windows XP je potrebné odinštalovať filter Bezpečnosť rodiny z každého počítača, do ktorého ste ho nainštalovali, a potom odstrániť konto primárneho rodiča z webovej lokality služby Bezpečnosť rodiny.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

 2. V zozname Aktuálne nainštalované programy kliknite na položku Windows Essentials a potom kliknite na položku Odstrániť. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Pokračovať.

 3. Začiarknite políčko vedľa položky Bezpečnosť rodiny a potom kliknite na položku Pokračovať.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 5. Po odinštalovaní filtra Bezpečnosť rodiny reštartujte počítač.

 6. V ľubovoľnom počítači prejdite na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny a prihláste sa s kontom Microsoft rodiča, ktorý nainštaloval službu Bezpečnosť rodiny.

 7. Vyberte primárneho rodiča.

 8. Vyberte položku Odstrániť člena rodiny a potom vyberte položku Odstrániť a opustiť službu Bezpečnosť rodiny.

Potrebujete ďalšiu pomoc?