Potrebujete pomôcť s niečím iným?

Poznámky

  • Technická podpora nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

  • Ak sa chcete obrátiť na technickú podporu a vytvoriť žiadosť o technickú podporu, musíte byť schopní prihlásiť sa prostredníctvom konta Microsoft. Ak sa nemôžete prihlásiť pomocou konta Microsoft, vytvorte si dočasné konto na lokalite https://signup.live.com.