Poznámka: Niektorí poskytovatelia e-mailových služieb prešli na novšie e-mailové protokoly s vylepšeným zabezpečením a spoľahlivosťou. Takíto poskytovatelia e-mailových služieb už viac nemusia spolupracovať s programom Windows Live Mail.

Ako možno importovať a exportovať e-maily, kontakty a kalendáre pomocou služby Windows Live Mail?

Ak potrebujete vymeniť hardvér alebo preinštalovať službu Windows Live Mail, je vhodné exportovať celý jej obsah, vykonať príslušnú zmenu a potom do tejto služby znova importovať celý obsah. Tento proces je známy ako zálohovanie a obnova.

Ak ste do služby Windows Live Mail pridali e-mailové kontá, väčšina týchto kont automaticky ukladá všetky správy a po opätovnom pridaní konta sa správy zosynchronizujú.

Skôr než začnete

 • Ak exportujete obsah svojej schránky, vytvorte si nový priečinok v umiestnení podľa vlastného výberu. Správy sa musia exportovať do prázdneho priečinka.

 • Položky z kalendára nemožno zálohovať. Ak sa však prihlásite pomocou konta Windows Live ID, váš kalendár sa synchronizuje so stránkou http://calendar.live.com.

 • Ak sa prihlásite pomocou konta Windows Live ID, vaše kontakty sa synchronizujú automaticky. Ak sa neprihlásite pomocou konta Windows Live ID, kontakty sa musia manuálne exportovať a opätovne importovať.

 • Ak máte konto POP3, na karte Spresnenie v časti Vlastnosti skontrolujte, či sa správy odstránili zo servera POP3. Ak sa odstránili a dané konto chcete odinštalovať alebo odstrániť zo služby Windows Live Mail, mali by ste správy manuálne exportovať a opätovne importovať.

 • Ak používate program Windows Jednoduchá migrácia alebo podobný program, nezabudnite do zálohy zahrnúť svoje novovytvorené priečinky. Podrobnosti o používaní programu Windows Jednoduchá migrácia nájdete tu.

 • Pri importovaní viacerých kontaktov je lepšie použiť súbor .csv. Súbory .vcf možno importovať iba po jednom.

Zobraziť všetko

Exportovanie e-mailových správ zo služby Windows Live Mail

 1. Otvorte program Windows Live Mail kliknutím na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart. Do poľa hľadania zadajte text Mail a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Live Mail.
 2. V ľavom hornom rohu otvorte ponuku Súbor, kliknite na položku Exportovať e-mail a potom vyberte možnosť E-mailové správy.Obrázok ponuky Súbor s vybratými možnosťami Exportovať e-mail a E-mailové správy
 3. Vyberte možnosť MicrosoftWindows Live Mail ako formát pre export a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte miesto na uloženie správ. Skontrolujte, či je priečinok prázdny.

 5. Kliknite na položku Ďalej.

 6. Vyberte priečinky so správami, ktoré chcete exportovať, a kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa potvrdenie o úspešnom exporte správ. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Exportovanie kontaktov zo služby Windows Live Mail

 1. Otvorte program Windows Live Mail kliknutím na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart. Do poľa hľadania zadajte text Mail a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Live Mail.
 2. V ľavom dolnom rohu vyberte položku Kontakty.Obrázok ponuky s vybratou možnosťou Kontakty
 3. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Exportovať.

 4. V rozbaľovacej ponuke vyberte formát súboru.

  • Pri exportovaní viacerých kontaktov vyberte súbor .csv.

  • Pri exportovaní jedného alebo dvoch kontaktov vyberte súbor .vcf.

 5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte, kam chcete kontakty uložiť.

 6. Zadajte názov súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej a začiarknite políčka vedľa položiek, ktoré chcete exportovať. Exportujú sa iba vybrané položky, preto vyberte všetky položky, ktoré by ste neskôr mohli potrebovať.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Importovanie e-mailových správ do služby Windows Live Mail

 1. Otvorte program Windows Live Mail kliknutím na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart. Do poľa hľadania zadajte text Mail a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Live Mail.
 2. V ľavom hornom rohu otvorte ponuku Súbor a kliknite na položku Importovať správy.
  Obrázok ponuky Súbor s vybranou položkou Importovať správy
 3. Vyberte príslušný formát súboru a kliknite na tlačidlo Ďalej. (K dispozícii sú možnosti Microsoft Outlook Express 6, Windows Live Mail a Windows Mail.)

 4. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať, vyberte priečinok obsahujúci exportované správy a kliknite na tlačidlo Ďalej. Môžete importovať všetky priečinky alebo iba vybrané priečinky.

 5. Kliknite na položku Ďalej. Zobrazí sa hlásenie s potvrdením použitia formátu súboru a úspešného dokončenia importu.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť. Importované správy nájdete na ľavej table v priečinku s názvom Ukladacie priečinky.

Importovanie kontaktov offline do služby Windows Live Mail

 1. Otvorte program Windows Live Mail kliknutím na tlačidlo Štart Obrázok tlačidla Štart. Do poľa hľadania zadajte text Mail a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Live Mail.
 2. V ľavom dolnom rohu vyberte položku Kontakty.Obrázok ponuky s vybratou možnosťou Kontakty
 3. Na páse s nástrojmi kliknite na položku Importovať.

 4. Vyberte formát súboru, ktorý zodpovedá exportovaným kontaktom (.csv alebo .vcf).

 5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte priečinok obsahujúci exportované kontakty.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej a začiarknite políčka vedľa polí, ktoré chcete importovať.

 7. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Potrebujete ďalšiu pomoc?