Pridávanie videí a fotografií v programe Movie Maker

Prvým krokom pri tvorbe filmu v programe Movie Maker je pridanie videí a fotografií. Existuje viacero spôsobov, ako ich pridať.

Postupujte takto:

Zobraziť všetko

Pridávanie videí a fotografií do programu Movie Maker

 1. V programe Movie Maker na karte Domov prejdite do skupiny Pridať a kliknite na položku Pridať videá a fotografie.

 2. V dialógovom okne Pridanie videí a fotografií otvorte priečinok obsahujúci fotografie alebo videá, ktoré chcete pridať, vyberte príslušné videosúbory a fotografie a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

  Ak chcete vybrať viaceré fotografie a videá, stlačte a podržte kláves Ctrl a potom kliknite na každú požadovanú fotografiu a video.

Pridávanie fotografií a videí do programu Movie Maker prostredníctvom programu Fotogaléria

 1. V programe Fotogaléria vyberte videá a fotografie, ktoré chcete použiť vo svojom filme.

  Ak chcete vybrať viaceré fotografie a videá, začiarknite políčko v ľavom hornom rohu požadovanej fotografie alebo videa.

 2. Na karte Vytvoriť prejdite do skupiny Zdieľať a kliknite na položku Film.

  Automaticky sa otvorí program Movie Maker a vybraté fotografie a videá sa pridajú na panel deja.

Poznámky

 • Fotografie a videosúbory môžete do programu Movie Maker rýchlo pridať presunutím myšou z priečinka v počítači do programu Movie Maker.

 • Pomocou programu Fotogaléria môžete preniesť fotografie a videá z fotoaparátu do počítača a použiť ich v programe Movie Maker.

 • Ak máte video nahraté na videopáske v digitálnej videokamere, skôr ako videozáznam budete môcť použiť v programe Movie Maker, musíte ho importovať do počítača.

 • Rešpektujte autorské práva a dávajte pozor, čo budete zdieľať online. Neoprávnené kopírovanie alebo zdieľanie materiálov je porušením zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft.

Potrebujete ďalšiu pomoc?